X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35095
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta badająca problemy wychowawcze w internacie

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu prowadzi badania w zakresie problemów wychowawczych w internacie. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Jej wyniki posłużą tylko i wyłącznie celom badawczym i nie zostaną udostępniane osobom postronnym. Prosimy zatem o szczere odpowiedzi, gdyż od nich uzależniona jest wartość badań.
W pytaniach zamkniętych prosimy o zakreślenie odpowiedniego punktu, bądź punktów, z kolei w pytaniach otwartych prosimy umieścić odpowiedź w miejscu do tego przeznaczonym.

Pytanie 1. Jakie uczucia odczuwasz przebywając w internacie? (Można zaznaczyć więcej, niż jedną odpowiedź).
a) samotność,
b) tęsknotę za rodziną,
c) nudę,
d) frustrację,
e) strach,
f) agresję / złość,
g) spokój/ relaks,
h) poczucie bezpieczeństwa,
i) szczęście / radość,
j) inne ........................................

Pytanie 2. Czy Twoim zdaniem jesteś osobą sprawiającą problemy wychowawcze?
a) zdecydowanie tak,
b) raczej tak,
c) raczej nie,
d) zdecydowanie nie.

Pytanie 3. Jakie są Twoim zdaniem zalety mieszkania w internacie? (Można zaznaczyć więcej, niż jedną odpowiedź).
a) możliwość poznania nowych znajomych,
b) brak towarzystwa rodziny,
c) możliwość nauczenia się samodzielności,
d) możliwość odpoczynku,
e) niespotykany klimat,
f) inne ........................................

Pytanie 4. Jakie są Twoim zdaniem wady mieszkania w internacie? (Można zaznaczyć więcej, niż jedną odpowiedź).
a) brak towarzystwa rodziny,
b) tęsknota za domem rodzinnym,
c) poczucie osamotnienia,
d) konieczność bycia odpowiedzialnym za samego siebie,
e) wymuszanie posłuszeństwa,
f) surowy regulamin internatu,
g) nieżyczliwi wychowawcy,
h) inne ........................................

Pytanie 5. Jakie Twoim zdaniem problemy wychowawcze wykazuje młodzież mieszkająca w internacie? (Można zaznaczyć więcej, niż jedną odpowiedź).
a) zachowania agresywne, charakteryzujące się nadmiarem agresywności fizycznej i werbalnej,
b) zachowania powściągliwe, nacechowane przesadną lękliwością do zamykania się w sobie,
c) zachowania niedojrzałe, uchodzące jako nieodpowiednie (nienormalne) dla danego okresu rozwojowego ucznia,
d) zachowania przestępcze, polegające na wspólnych kradzieżach, przynależności do grupy przestępczej, wagarach, ucieczkach.

Pytanie 6. Co jest Twoim zdaniem przyczyną problemów wychowawczych młodzieży mieszkającej w internacie? (Można zaznaczyć więcej, niż jedną odpowiedź).
a) brak kontroli ze strony rodziców,
b) poczucie bezkarności,
c) nuda wychowanków,
d) wiek dojrzewania,
e) nieprofesjonalna pomoc wychowawców,
f) zbyt surowy regulamin internatu,
g) złe wpływy pozostałych wychowanków,
h) trudności w adaptacji,
i) używanie środków odurzających,
j) zbyt duże obciążenie obowiązkami,
k) problemy osobiste,
l) inne ........................................

Pytanie 7. Czy niepożądane zachowania innych wychowanków internatu wpływają na Ciebie bezpośrednio?
a) zdecydowanie tak,
b) raczej tak,
c) raczej nie,
d) zdecydowanie nie.

Pytanie 8. Jakie konsekwencje ponoszą wychowankowie za niemoralne zachowanie?
(Można zaznaczyć więcej, niż jedną odpowiedź).

a) żadnych,
b) uwaga do arkusza obserwacji,
c) rozmowa z kierownikiem internatu,
d) rozmowa z dyrektorem szkoły,
e) wezwanie rodziców,
f) nagana,
g) obniżenie oceny z zachowania,
h) inne ........................................
Pytanie 9. Jakie Twoim zdaniem są przejawy niepożądanego zachowania wychowanków internatu? (Można zaznaczyć więcej, niż jedną odpowiedź).
a) agresja i przemoc,
b) wchodzenie na drogę przestępczą,
c) drażliwość wychowanków,
d) strach i lęk wychowanków, negatywna opinia na temat internatu,
e) brak zaufania do wychowawców internatu,
f) zamykanie się w sobie i ukrywanie problemów wychowanków,
g) narażanie na niebezpieczeństwo wychowanków,
h) inne ........................................
Pytanie 10. Czy czujesz się w internacie bezpiecznie?
a) zdecydowanie tak,
b) raczej tak,
c) raczej nie,
d) zdecydowanie nie.

Pytanie 11. Jakie Twoim zdaniem czynniki mogą zniwelować występowanie problemów wychowawczych młodzieży mieszkającej w internacie? (Można zaznaczyć więcej, niż jedną odpowiedź).
a) większa kontrola ze strony wychowawców,
b) większa liczba wychowawców,
c) zwiększenie swobody wychowanków,
d) uatrakcyjnienie pobytu w internacie za pomocą różnego rodzaju aktywności dla wychowanków,
e) pomoc psychologiczna dla wychowanków,
f) inne ........................................

Pytanie 12. Czy wychowawcy rozmawiają z wychowankami na temat występujących problemów wychowawczych?
a) zdecydowanie tak,
b) raczej tak,
c) raczej nie,
d) zdecydowanie nie.

Pytanie 13. Jakie Twoim zdaniem formy profilaktyki stosowane w internacie przez wychowawców w celu przeciwdziałania problemom wychowawczym są najskuteczniejsze? (Można zaznaczyć więcej, niż jedną odpowiedź).
a) zaspokajanie potrzeb młodzieży,
b) dążenie do wszechstronnego rozwoju,
c) rozwijania zdolności,
d) objęcie opieką wychowawczą wszystkich sytuacji, które mogą doprowadzić do skrzywienia postaw moralnych,
e) wykrycie źródeł trudności i zastosowanie środków zmierzających do ich usunięcia,
f) Inne ........................................

Pytanie 14. Czy uważasz, że stosowana przez wychowawców profilaktyka w celu przeciwdziałania problemom wychowawczym w internacie, w którym mieszkasz jest skuteczna?
a) zdecydowanie tak,
b) raczej tak,
c) raczej nie,
d) zdecydowanie nie.

Pytanie 15. Czy masz poczucie, że w internacie jest ktoś, kto interesuje się Twoimi sprawami, problemami?
a) zdecydowanie tak,
b) raczej tak,
c) raczej nie,
d) zdecydowanie nie.

Pytanie 16. Oceń następujące obszary działalności internatu, stawiając ocenę według skali (5-bardzo dobra; 1– niedostateczna) w odpowiedniej rubryce.

Pytanie
Ocena
a) Oferta zajęć kierowanych do wychowanków
b) Przestrzeganie regulaminu przez wychowanków
c) Przestrzeganie regulaminu przez kadrę
d) Działalność edukacyjna internatu
e) Zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom
f) Relacje między kadrą a wychowankami
g) Relacje między wychowankami

Pytanie 17 Jak oceniasz obowiązujący regulamin internatu?
a) bardzo surowy,
b) surowy,
c) łagodny,
d) bardzo łagodny.
Pytanie 18. Jak oceniasz swoje relacje z wychowawcami internatu?
a) bardzo dobre,
b) dobre,
c) średnie,
d) złe,
e) bardzo złe.

Pytanie 19. Jak oceniasz swoje relacje z pozostałymi wychowankami internatu?
a) bardzo dobre,
b) dobre,
c) średnie,
d) złe,
e) bardzo złe.

METRYCZKA:
1. płeć:
a) Dziewczyna
b) Chłopiec

2. miejsce zamieszkania:
a) Miasto
b) Wieś

3. wiek:
a) 14 – 15 lat
b) 16 - 17 lat
c) 18 lat i więcej

4. czas spędzony w internacie:
a) mniej niż rok
b) 1- 2 lata
c) 3- 4 lata
d) 5 lat i więcej

PROBLEMY BADAWCZE:
1. Jaka jest świadomość uczniów korzystających z internatu w obszarze występowania problemów wychowawczych w tej placówce?
2. Jakie są przyczyny problemów wychowawczych w internacie w opinii wychowanków?
3. Jakie są konsekwencje niepożądanego zachowania w internacie w opinii wychowanków?
4. Jakie środki zaradcze przeciwdziałają niestosownemu zachowaniu w internacie zdaniem wychowanków?
5. Jaką profilaktykę prowadzi Zespół Szkół dla wychowanków internatu?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.