X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35094
Przesłano:

Działania na ułamkach dziesiętnych - konspekt lekcji z matematyki

Konspekt lekcji matematyki w kl. V
Prowadzący: Dominika Hanulok
Data: 12.04.2016r.

TEMAT: DZIAŁANIA NA UŁAMKACH DZIESIĘTNYCH

CEL OGÓLNY: Doskonalenie umiejętności wykonywania operacji rachunkowych na ułamkach dziesiętnych. Uczeń potrafi w życiu codziennym posługiwać się obliczeniami na ułamkach.

CELE OPERACYJNE:
• Uczeń umie wykonywać działania na ułamkach dziesiętnych.
• Uczeń umie zastosować działania na ułamkach dziesiętnych do rozwiązywania zadań tekstowych.
• Uczeń potrafi zastosować dane z plansz do rozwiązywania zadań.
• Uczeń potrafi zastosować zdobyte wiadomości w praktyce.
• Uczeń dostrzega praktyczne zastosowanie matematyki w życiu codziennym i przekonuje się, że matematyka jest wokół nas.
• Uczeń potrafi współpracować w grupie.

METODY PRACY:
- pogadanka,
- praca z tekstem,
- ćwiczeniowa, ćwiczenia praktyczne,
- praca z kartami pracy i planszami.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- ćwiczenia,
- plansze „Szalone zakupy”,
- karty pracy, kartki z zadaniami i literami,
- taśma miernicza.

FORMY PRACY:
- zbiorowa, indywidualna, praca w grupach.

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Czynności organizacyjne: przywitanie z uczniami i sprawdzenie obecności.
2. Podanie tematu i celu zajęć.
3. Przypomnienie wiadomości o działaniach na ułamkach dziesiętnych, nauczyciel zadaje pytania, a uczniowie odpowiadają.
4. Uczniowie otrzymują kartki z jednym przykładem i literą, następnie obliczają przykład i otrzymany wynik odszukują na tablicy i przyporządkowują literę. Odczytują hasło: DZIAŁANIA. Załącznik nr 1. (praca indywidualna).
5. Uczniowie rozwiązują kartę pracy nr 1. Załącznik nr 2. Chętni uczniowie rozwiązują przykłady na tablicy.
6. Plansze „Szalone zakupy” – praca indywidualna. Dostosowanie zadania do możliwości uczniów. Obliczenia - praktyczne zastosowanie matematyki w życiu codziennym.
Ile złotych należy zapłacić łącznie za przedstawione artykuły?. Załącznik nr 3.
Po rozwiązaniu zadania uczniowie porządkują otrzymane wyniki rosnąco. Liczbie przyporządkowują literę. Odczytują hasło: NA UŁAMKACH.
7. Praca w grupach – rozwiązywanie zadań z karty pracy nr 2 i 2a. Załącznik nr 4.
Liderzy grup prezentują wyniki na tablicy.
8. Praca domowa. Karta pracy nr 3 i 3a. Załącznik nr 5.
a) Wpisz brakujące liczby w kwadracie magicznym.
b) Ułóż zadanie z treścią na temat zakupów w sklepie.

Załącznik nr 5
KARTA PRACY NR 3
a) Wpisz brakujące liczby w kwadracie magicznym.

23,4 28,3 -
22,9
27,2

b) Ułóż zadanie z treścią na temat zakupów w sklepie

Załącznik nr 5
KARTA PRACY NR 3a
a) Wpisz brakujące liczby w kwadracie magicznym.

2 - 1,5
1,25
1

-

b) Ułóż zadanie z treścią na temat zakupów w sklepie

Załącznik nr 2
KARTA PRACY NR 1

Zadanie
Klasy I-III zebrały 335,7 kg makulatury, natomiast klasy IV-VI o 37,8 kg więcej.
a) Ile kilogramów makulatury zebrały klasy IV-VI?
b) Ile pieniędzy otrzyma szkoła za sprzedaż makulatury w cenie 0,25 zł za kilogram?
c) Ile średnio kilogramów makulatury przypada na jednego ucznia wiedząc, że szkoła liczy 60 uczniów?
d) Ile kilogramów makulatury uczniowie muszą jeszcze zebrać, aby otrzymać tonę?

Załącznik nr 4
KARTA PRACY NR 2a
Zadanie 1
Zmierz długość i szerokość sali, w której się znajdujesz?

Zadanie 2
Oblicz obwód sali lekcyjnej.

Załącznik nr 4
KARTA PRACY NR 2

Zadanie 1
Zmierz długość i szerokość sali, w której się znajdujesz?

Zadanie 2
Oblicz pole powierzchni sali lekcyjnej.

Praca domowa.
1. Wpisz brakujące liczby w kwadracie magicznym.

2 1,5
1,25
1

2. Ułóż zadanie z treścią dotyczące zakupów w sklepie.

Praca domowa.
1. Wpisz brakujące liczby w kwadracie magicznym.
23,4 28,3
22,9
27,2

2. Ułóż zadanie z treścią dotyczące zakupów w sklepie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.