X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35072
Przesłano:
Dział: Języki obce

Parts of the Body - konspekt lekcji języka angielskiego w klasie V szkoły specjalnej

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V SZKOŁY SPECJALNEJ
GRUPA DOCELOWA: Uczniowie niepełnosprawni w stopniu lekkim
TEMAT: Parts of the Body
CZAS: 45 minut
DATA: 15.04.2013 r.

CEL OGÓLNY:
- Utrwalenie i poszerzenie słownictwa związanego z nazwami części ciała w języku angielskim.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- Ćwiczenie wzrokowego rozpoznawania znanych wyrazów spośród kilku innych o
podobnym obrazie graficznym.
- Wprowadzenie nowego słownictwa czynnego- kolejne nazwy części ciała: hand, leg, feet, teeth.
- Wprowadzenie do słownictwa biernego uczniów przymiotnika big oraz little.
- Rozwijanie umiejętności poprawnego czytania i zapisywania wprowadzonych na lekcji nowych wyrazów.
- Próby konstruowania samodzielnych krótkich zdań oznajmujących.
- Ćwiczenie rozumienia wypowiedzi w języku angielskim bez dokładnej znajomości wszystkich słów.

METODY PRACY:
- podająca,
- reagowania ciałem,
- praktycznego działania,
- komunikatywna.

FORMY PRACY:
- indywidualna,
- w parach,
- zbiorowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- płyta CD
- karty pracy,
- etykiety,
- ilustracje,
- plakat.

TECHNIKI:

- śpiewanie piosenki,
- uzupełnianie zdań,
- wskazywanie,
- dobieranie etykiet do obrazków,
- konstruowanie zdań.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Przywitanie i czynności organizacyjne w języku angielskim (sprawdzenie listy obecności).
2. Odpytanie uczniów z następującego zakresu wiadomości: nazwy kolorów, liczebniki w zakresie 10, nazwy części ciała.
3. Powtórzenie wiadomości z ostatniej lekcji:
- nazywanie przez wszystkich uczniów kolejnych części ciała w języku angielskim,
- wspólne zaśpiewanie piosenki Head and shoulders z pokazywaniem.
4. Zapis na tablicy i w zeszytach tematu lekcji.
5. Wprowadzenie nowego słownictwa:
- przedstawienie nowych nieznanych jeszcze uczniom nazw części ciała za pomocą plakatu ilustrującego części ciała hand, leg, feet, teeth. Zapisanie poznanych słówek na tablicy wraz z tłumaczeniem
- ćwiczenie ich prawidłowej wymowy.
6. Utrwalanie nazw części ciała w języku angielskim:
- wykonywanie karty pracy I(wzrokowe rozpoznawanie wyrazów spośród kilku podobnych, ćwiczenia w pisaniu),
- zapoznanie uczniów ze znaczeniem przymiotnika big i little, wykonywanie karty pracy II ( uzupełnianie zdań nazwą części ciała, np. Elephant has got a big ....nose......Mouse has got a little.......head...... .
- wskazywanie części ciała wypowiadanych przez nauczyciela (Show me your...)
7. Podsumowanie wiadomości z lekcji:
- praca w parach z elementami rywalizacji – dobieranie etykiet do obrazków na czas,
- praca grupowa — konstruowanie prostych zdań np. This is my head. etc.
- próby tłumaczenia i wykonywania poleceń bez znajomości wszystkich słów np. touch your nose, stand up etc.
- zabawa Simon says
8. Ocena zachowania i pracy uczniów na lekcji.
9. Zakończenie zajęć, pożegnanie w języku angielskim.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.