X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34983
Przesłano:
Dział: Świetlica

Stary Donald farmę miał - zabawy ze zwierzętami. Scenariusz zajęć świetlicowych dla grupy 0

1. Temat: "Stary Donald farmę miał" - zabawy ze zwierzętami
2. Data:12.05.2017
3. Cel główny: Przybliżenie dzieciom życia w gospodarstwie wiejskim
4. Cele szczegółowe: - utrwalanie nazw zwierząt
- utrwalanie znaków graficznych liczb od 1 do 8
- ćwiczenie pamięci i uwagi słuchowej
- wdrażanie do tworzenia spójnych wypowiedzi
słownych
- doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej i
wzrokowo-ruchowej
- ćwiczenia ortofoniczne - naśladowanie głosów
zwierząt
- usprawnianie grafomotoryczne


5.Przebieg zajęć:

1) Wprowadzenie do tematu zajęć-wspólne odgadywanie
zagadki (ZAGRODA)
"Tam zwierząt jest bez liku, a wśród nich
krowy, owce, świnki, konie, kaczki i kury
kurniki.
O wszystkie zwierzęta małe i duże gospodarze
starannie tam dbają, a miejsce to (jak?) ludzie
nazywają.
2) Odczytanie opowiadania pt:"Przygoda Mateusza" (tekst zaczerpnięty ze strony internetowej: http://www.edukacja.edux.pl)-krótka rozmowa z dziećmi na temat jego treści.
3) Mini konkurs dotyczący treści opowiadania. Nauczyciel dzieli dzieci na dwa zespoły i kolejno zadaje pytania związane z treścią opowiadania np:"Jak miał na imię bohater opowiadania?", "W jakim mieście mieszkał Mateusz?", "Gdzie Mateusz musiał wyjechać podczas remontu?", "Jakie zwierzęta poznał Mateusz w gospodarstwie dziadków?" itp. (o kolejności odpowiadania na pytanie decyduje dowolna forma losowania), wyniki nauczyciel zapisuje na bieżąco na tablicy.
4) Ćwiczenia klasyfikacyjne zagroda i las, z wykorzystanie planszy edukacyjnej "Środowisko i ja". Dzieci siedzą w kole i kolejno losują z woreczka figurki zwierząt, a następnie ustawiają je na planszach zgodnie z miejscem ich występowania.
5)Prezentacja multimedialna piosenki: "Stary Donald farmę miał" ze szczególnym zwróceniem uwagi na kolejność występowanie zwierząt w piosence. Dzieci w czasie refrenu naśladują pojawiające się i powtarzające w piosence zwierzęta charakterystycznym dla nich głosem.
6)Układanie zwierząt w kolejności ich występowania. Dzieci siedzą w kole, nauczyciel rozkłada na środku kartoniki z emblematami zwierząt i cyferkami zgodnymi z kolejnością ich występowania w piosence na odwrocie (1 - 8). Dzieci próbują ułożyć kartoniki w prawidłowej kolejności.
7)Zabawa ruchowa: "Budujemy mosty" z wykorzystaniem występujących w opowiadaniu i piosence nazw zwierząt gospodarskich.
8)Ćwiczenia grafomotoryczne - rysowanie po śladzie wybranych zwierząt.
9) Podziękowanie za wspólną zabawę i odznaczenie dzieci naklejką z emblematem zwierzaka za aktywny udział w zajęciach

6. Pomoce/środki dydaktyczne:
-tekst opowiadania: "Przygoda Mateusza"
(http://www.edukacja.edux.pl)
-wizualizacja multimedialna piosenki: "Stary Donald farmę miał"
(https://www.youtube.com)
-plansza dydaktyczna: "Środowisko i ja" z figurkami zwierząt
leśnych i gospodarskich
-kartoniki z obrazkami zwierząt gospodarskich figurujących w
tekście piosenki z zapisanymi na odwrocie znakami graficznymi
liczb ( 1 - 8)
-karta pracy: "zwierzątko gospodarskie" do usprawniania
grafomotorycznego

7. Formy pracy: praca z grupą

8. Metody pracy:
-m. słowna - pogadanka z dziećmi
-m. czynna - zabawy dydaktyczne
-m. aktywizująca - burza mózgów

9. Podsumowanie

Wszystkie cele w danej jednostce zajęciowej zostały
zrealizowane.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.