X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34955
Przesłano:

Przyrządy i pomoce ułatwiające prowadzenie obserwacji w terenie - scenariusz lekcji przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY W KL.4

Dział w podręczniku: Odkrywamy tajemnice warsztatu przyrodnika.

Temat: Przyrządy i pomoce ułatwiające prowadzenie obserwacji w terenie.

Cele lekcji:
Uczeń:
- Wymienia przyrządy służące do prowadzenia obserwacji przyrody.
- Przyporządkowuje przyrząd do obserwowanego obiektu.
- Proponuje przyrządy jakie należy przygotować do prowadzenia obserwacji w terenie.
- Zna zastosowania i sposób działania poszczególnych przyrządów przyrodniczych.

Metody i formy pracy:
- krzyżówka
- obserwacje
- pogadanka
- burza mózgów
- ćwiczenia w kartach pracy

Środki dydaktyczne:
- kompasy
- lupy
- liście
- mapy
- lornetka
- mikroskop
- aparat fotograficzny
- karty pracy
- pocięte obrazki przyrządów do obserwacji przyrody (puzzle)

Przebieg lekcji:
1. Sprawy organizacyjno-porządkowe.
2. Podanie uczniom tematu bieżącej lekcji oraz przedstawienie celów lekcji.
3. Powtórzenie materiału z poprzedniej lekcji:
a) rozwiązywanie krzyżówki
b) wypisanie cech dobrego przyrodnika
4. Prezentacja przyrządów stosowanych podczas obserwacji przyrodniczych oraz pogadanka z uczniami na temat ich zastosowania.
• Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: jakie znacie przyrządy służące do obserwacji przyrody? Po podaniu przez uczniów przykładów, nauczyciel pyta o zastosowanie poszczególnych przyrządów.
• Następnie prowadzący pokazuje wszystkim dostępne przyrządy: kompasy, lupy, mapy, latarkę, mikroskop.
• Nauczyciel prowadzi z uczniami pogadankę na temat przedstawianych przyrządów oraz obiektów, które można przez dane przyrządy obejrzeć.
5. Rozdanie kart pracy i potrzebnych materiałów oraz wykonanie ćwiczeń
6. Podsumowanie lekcji – praca w parach - puzzle
• Nauczyciel rozdaje koperty zawierające puzzle, czyli pocięte obrazki różnych przyrządów do obserwacji przyrody.
• Uczniowie układają obrazki oraz ustalają, co one przedstawiają i do czego dany przyrząd służy.
7. Ocena aktywności uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.