X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3492
Przesłano:

Ekosystemy miejskie. Scenariusz lekcji przyrody w klasie 5

Blok: „Miasto – wyprodukowane środowisko i jego ekosystemy. O poznawaniu miasta jako środowiska tworzonego przez człowieka”.

Typ lekcji: lekcja problemowa, eksponująca.

Lekcja poświęcona poznawaniu i postrzeganiu rzeczywistości przyrodniczej.
Uczniowie poznają współzależności człowieka i środowiska oraz rozbudzają w sobie poczucie współodpowiedzialności za nie.

Cele ogólne:
– Pobudzanie ciekawości ucznia w poznawaniu i postrzeganiu najbliższego otoczenia – rzeczywistości przyrodniczej – ekosystemu miasta.
– Kształtowanie świadomości ekologicznej ucznia.

Cele operacyjne:
– Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie „ekosystemu” i rozpoznać jego elementy – biotop i biocenozę.
– Uczeń potrafi podać przykłady ekosystemów miejskich.
– Uczeń wymienia nazwy roślin i zwierząt, które można spotkać w mieście.
– Uczeń potrafi wymienić przykłady zwierząt synantropijnych.
– Uczeń potrafi rozpoznać kilka gatunków drzew i krzewów ozdobnych występujących w mieście.
– Uczeń opisuje znaczenie zieleni w mieście.

PRZEBIEG LEKCJI

I. Faza wprowadzająca

1. Powitanie klasy.

2. Podanie uczniom tematu lekcji.

3. Zadawanie uczniom pytań:
– Co to jest ekosystem z jakich elementów się składa?
– Co to jest biotop i biocenoza?
– Jakie składniki biotopu i biocenozy możemy zauważyć w mieście?

II. Faza realizacyjna

1. Określanie ekosystemów miejskich .
– określanie przez uczniów nazw zwierząt i roślin, które można spotkać w mieście,
– rozpoznawanie danych gatunków zwierząt i roślin w podręczniku, zeszycie ćwiczeń, atlasie, zielniku oraz na ilustracjach,
– określanie pojęcia „organizmów synantropijnych” – podawanie przykładów przez uczniów.

2. Ustalanie przykładów ekosystemów miejskich.

3. Określanie znaczenia zieleni w mieście.
– określanie w jakim celu ludzie sadzą, sieją rośliny w mieście,
– jakie korzyści są dla człowieka z zieleni?
– jak możemy wszyscy dbać o zieleń w mieście?

4. Proponowanie przez uczniów haseł, które przyczyniają się do ochrony zieleni, przyrody w mieście.

5. Wspólne wykonywanie makiety pt. „Chrońmy zieleń w mieście”.

III. Faza podsumowująca

1. Wypełnianie przez uczniów zeszytów ćwiczeń oraz zapis definicji „organizmów synantropijnych”.

2. Zadanie pracy domowej oraz jej wyjaśnienie.

3. Ocena aktywności uczniów na lekcji.

4. Powtórzenie i utrwalenie najważniejszych wiadomości zdobytych na lekcji.

Zadawanie uczniom pytań:
– Jakie znamy ekosystemy miejskie?
– Wymień przykłady roślin i zwierząt, które można spotkać w mieście.
– Jakie organizmy nazywamy „synantropijnymi”?
– Dlaczego tak ważna jest zieleń dla człowieka w mieście?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.