X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34912
Przesłano:

Rozwiązujemy zadania tekstowe dotyczące dzielenia z resztą - konspekt lekcji z matematyki

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI KL. IVa

Prowadząca: Magdalena Witczak

1) Temat lekcji: Rozwiązujemy zadania tekstowe dotyczące dzielenia z resztą

2) Podstawa programowa:
TREŚCI NAUCZANIA - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:
2.4, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6

3) Cele ogólne:
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• rozumowanie i tworzenie strategii

4) Cele szczegółowe:
Uczeń:
• wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych
• rozumie pojęcie podzielność liczb
• czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe
• wykonuje zapis informacji i danych z treści ułatwiający rozwiązanie zadania
• dostrzega zależności między podanymi informacjami
• wymienia liczby, które podzielne są przez podaną liczbę

5) Cele wychowawcze:
• rozwijanie aktywnej postawy ucznia

6) Metody:
• pogadanka
• praca z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń
• gra dydaktyczna

7) Formy pracy:
• praca zbiorowa
• praca indywidualna
• praca w grupach

8) Środki dydaktyczne:
• podręcznik, zeszyt ćwiczeń: „Matematyka z kluczem 4”;
• gra domino matematyczne

9) Przebieg lekcji:

I. Faza wprowadzająca:
• Sprawy organizacyjne, sprawdzenie zadania domowego
• Podanie tematu lekcji
• Powtórzenie zdobytych wiadomości o dzieleniu z resztą
Nauczyciel zadaje pytania:
Czy idzie podzielić 14 cukierków na 3 osoby? A ile zostanie?
Czy 14 jest zatem podzielne przez 3?
Kiedy liczba jest podzielna przez inną liczbę?
Czy 10 jest podzielne przez 5?
Przez jakie liczby podzielne jest 8?
Ile może wynosić reszta, jeśli dzielimy przez 3? przez 5?

II. Faza realizacyjna:
Rozwiązywanie zadań z treścią z wykorzystaniem dzielenia z resztą
• zad. 3/41 chętni uczniowie przedstawiają rozwiązania
• zad. 4/41 otrzymując za to "plusik"
• zad. 5/41 zapisywanie rozwiązania i odpowiedzi
na tablicy i w zeszytach,

• ćw. 7/27 przypomnienie, kiedy mówimy, że liczba dzieli się przez
inną liczbę; wspólne zastanowienie się, które z liczb będą
dzielić się przez 2; pozostałe przykłady uczniowie wykonu-
ją samodzielnie, odczytanie prawidłowych odpowiedzi

III. Faza podsumowująca
• gra dydaktyczna domino matematyczne: uczniowie w parach układają kostki domina dopasowując odpowiednie elementy

• ocena pracy uczniów na lekcji
• zadanie pracy domowej: zad. I, II, III/41
* dla dociekliwych str. 42
• informacja o kartkówce na następnej lekcji z dzielenia z resztą

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.