X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34887
Przesłano:

Manewry w ruchu drogowym - scenariusz lekcji z wychowania komunikacyjnego

Temat: Manewry w ruchu drogowym.

Cele lekcji:
Uczeń wie:
na czym polega włączanie się do ruchu,
na czym polega manewr wymijania, omijania i wyprzedzania,
jakie obowiązują rowerzystę zasady wykonywania manewrów,

Uczeń potrafi:
podać definicję włączania się do ruchu, wymijania, omijania
i wyprzedzania,
wymienić jakimi zasadami powinien kierować się rowerzysta podczas wykonywania poszczególnych manewrów na drodze,
podać fazy manewru wyprzedzania i omijania.

Formy pracy:
grupowa,
indywidualna.

Metody pracy:
podająca – pogadanka,
poszukująca,
pokaz,

Środki dydaktyczne:
Komputer, pojektor, program multimedialny BERDE 2.0, karty pracy, fiszki, karta ewaluacyjna.

Przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjno – porzadkowe.
Sprawdzenie obecności, podanie tematu, poinformowanie uczniów o zadaniach, jakie mają być zrealizowane podczas zajęć (czas trwania 5 minut).
2. Wprowadzenie do tematu lekcji:
Przypomnienie zasad ogólnych ruchu drogowego:
ruchu prawostronnego (ruch prawostronny zasada ruchu drogowego, nakazująca pojazdom poruszanie się w pobliżu prawej krawędzi jezdni),
ostrożności, szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania (zasada oznacza, że nie wolno bezkrytycznie wierzyć, iż inny uczestnik ruchu zawsze zachowa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie wykona nieprzewidzianego manewru grożącego kolizją lub zmuszającego do wykonania manewru mogącego zakończyć się wypadkiem.
3. Prezentacja manewrów w ruchu drogowym z wykorzystaniem programu multimedialnego BERDE 2.0 (nauczyciel prezentuje krótkie animacje, uczniowie wykorzystują komputer i projektor). Uczniowie aktywnie oglądają przygotowany materiał (po każdej animacji przewidziany jest czas na zadawanie pytań przez uczniów oraz pytań kontrolnych, zadawanych przez nauczyciela).
4. Praca w grupach – uczniowie podzieleni na 2 - osobowe zespoły dostają karty pracy przedstawiające poszczególne manewry oraz fiszki z napisami kolejnych etapów wykonywanych podczas wyprzedzania, omijania i wymijania. Ich zadaniem jest naklejenie napisów.
5. Prezentacja na tablicy i sprawdzenie poprawności wykonanych zadań oraz wyjaśnienie etapów poszczególnych manewrów we właściwych polach obok rysunku.
6. Wspólne sporządzenie krótkiej notatki.
7. Ewaluacja zajęć:
przypomnienie i utrwalenie wiadomości z lekcji,
uczniowie wypełniają kartę ewaluacyjną.
8. Zadanie domowe: przyswojenie materiału poznanego na lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.