X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34864
Przesłano:
Dział: Języki obce

Food, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Test

FOOD – TEST

Name & Surname: ........................................

1. Napisz czy rzeczownik jest policzalny – C , czy niepoliczalny – U .

1. milk
2. apple
3. bread
4. sandwich
5. coffee
6. salad
7. carrot
8. water
9. coke
10. potato
11. sugar
12. egg
13. butter
14. soup
15. chocolate

2. Uzupełnij : a / an / some.

1. ......... apple
2. ......... cheese
3. ......... crisps
4. ......... tomato
5. ......... biscuits
6. ......... coffee
7. ......... egg

3. Wybierz poprawną odpowiedź.

1. There isn’t ............. apple juice left.
A. some B. any C. an

2 . Are there .............. lemons ?
A. any B. some C. a

1. Can I have.............milk please?
A. any B. a C. some

4. Would you like ............... chips ?
A. some B. any C. a

1. Would you like ...... sandwich ?
A. a B. some C. an

2. There are .......... peppers in the fridge
A. some B. a C. any

3. I’d like ....... cup of coffee.
A. a B. some C. any

4. There aren’t ....... Tomatoes on the table.
A. some B. any C. an

4. Połącz wyrazy aby utworzyć zwroty.

ODPOWIEDZI
1. a glass of A. milk 1.
2. a piece of B. soup 2.
3. a loaf of C. spaghetti 3.
4. a cup of D. bread 4.
5. a carton of E. orange juice 5.
6. a packet of F. coffee 6.
7. a jar of G. cake 7.
8. a bowl of H. honey 8.

5. Wpisz some lub any.

Sara: Have we got 1......... juice?
Tom: Yes, there’s 2........... orange juice in the fridge.
Sara: Is there 3........... ice?
Tom: Yes, there’s 4......... ice in the freezer.
Sara: Good. Have we got 5........... fruit?
Tom: Yes. We’ve got 6............. bananas.
Sara: Are there 7............. apples?
Tom: No. But there are 8.............. strawberries.
Sara: Good. And have we got 9............ ice cream?
Tom: Yes. There’s 10.............. chocolate ice cream in the fridge.
What do you want all this for?
Sara: I want to make a new kind of fruit salad for supper.

6. Uzupełnij much lub many.

1. Do you drink ................. coffee?
2. He hasn’t got ................ friends.
3. How .................... money do you want?
4. There isn’t ................ milk in the fridge.
5. How ................. photos did you take?
6. There aren’t ............... people in the classroom.
7. There isn’t ................. water in the bottle.
8. Do you read ................. books?
9. How ............... time do we need?
10. Do you drink .................. tea?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.