X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34823
Przesłano:
Dział: Języki obce

A picture speaks a thousand words - scenariusz lekcji języka angielskiego

Scenariusz lekcji języka angielskiego
Szkoła: Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju
Klasa: 2
Przedmiot: Język angielski
Temat lekcji: A picture speaks a thousand words.

Cel ogólny lekcji: Zachęcenie uczniów do swobodnej wypowiedzi na podstawie obrazka/zdjęcia.
Cele operacyjne lekcji:
- Uczeń opisuje obrazek
- Uczeń używa konstrukcji gramatycznych i odpowiedniego słownictwa do opisu obrazka
- Uczeń posługuje się językiem obcym w celu utworzenia krótkiej wypowiedzi
- Uczeń odnajduje błędy w tekście
- Uczeń współpracuje w parze/grupie
Metody dydaktyczne: praca indywidualna, praca w parach/grupach
Środki dydaktyczne: różnorodne obrazki /zdjęcia (można wykorzystać www.flickr.com), projektor


Przebieg lekcji:
1. Część wstępna:
- czynności organizacyjne – sprawdzenie obecności, wpisanie tematu do dziennika
- podział uczniów na poszczególne pary/grupy
- określenie celu zajęć, przedstawienie „nacobezu”
- wyjaśnienie zasad ćwiczenia
2. Część właściwa:
- zadanie 1 – praca w parach/grupach – nauczyciel pokazuje uczniom obrazki na projektorze przez krótką
chwilę(flash the picture). Uczniowie mają za zadanie zapisać jak najwięcej słów związanych z poszczególnymi
obrazkami.
- zadanie 2 – uczniowie opisują wybrany obrazek ustnie.
- zadanie 3 – praca w parach/grupach - uczniowie mają za zadanie poprawić błędny opis obrazka.
- zadanie 4 – nauczyciel pokazuje jeden obrazek. Każda grupa musi ułożyć jedno poprawne zdanie opisujące
obrazek. Liczy się pomysłowość/kreatywność w wymyślaniu zdań. Grupy kolejno przedstawiają własne zdania. Można poćwiczyć różnorodne zagadnienia gramatyczne. Ćwiczenie trwa, dopóki wyczerpią się pomysły na zdania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.