X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34792
Przesłano:

Opinia wychowawcy o dziecku do poradni

..., data

OPINIA wychowawcy o dziecku

...
urodzona ...
zamieszkała w ...
uczęszcza do klasy I .
w Zespole Szkół im. ...
Cel wydania opinii: W związku z zaobserwowanymi trudnościami w zakresie rozwoju Mariki zaproponowano rodzicom, aby skonsultowali się ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej celem zdiagnozowania dziecka.
Opinię opracowano na prośbę rodziców dziecka.
Marika podjęła w roku szkolnym 2015/2016 naukę w szesnastoosobowej klasie pierwszej jako sześciolatek. Na wszystkich zajęciach siedzi w pierwszej ławce, blisko nauczyciela. Na początku roku szkolnego była bardzo nieśmiała, unikała kontaktu wzrokowego z nauczycielem, często spuszcza głowę, gdy była pytana lub nie potrafiła wykonać jakiegoś zadania. Zauważyłam, że w wielu sytuacjach nie jest pewna siebie lub czuje się ‘gorsza’. Podczas wykonywania zadań samodzielnych kręci się, odwraca, zagaduje dzieci z sąsiednich ławek, podpatruje, nie wykonując tym samym poleconego zadania. Chętnie pracuje tylko wówczas, gdy nauczyciel bezpośrednio wspiera wysiłki dziewczynki. Dopiero niedawno uaktywniła się na zajęciach, często jednak zgłasza się i nie odpowiada na pytanie lub odpowiada po bardzo długim czasie, nie zawsze jednak poprawnie.
Marika nie ma bliskiej koleżanki, bywa, że prowokuje inne dzieci, zaczepia je, by wzbudzić zainteresowanie swoją osobą. Nie zawsze potrafi zachować porządek na ławce. Również w czasie pobytu w świetlicy zdarza się, że wszczyna konflikty, przeszkadza dzieciom w odrabianiu zadań czy podczas głośnego czytania.
Od połowy września szkoła udziela dziecku pomocy w postaci półtoragodzinnych dodatkowych zajęć indywidualnych – z wychowawcą i pedagogiem szkolnym, półgodzinnych zajęć grupowych dla uczniów klasy I z pedagogiem oraz dodatkowo zorganizowana praca indywidualna w świetlicy.
Z wywiadu przeprowadzonego z rodzicami wynika, że zadania domowe przeważnie odrabia z babcią lub w świetlicy szkolnej.
Dodatkowe spostrzeżenia: silna reakcja alergiczna na dłoniach, popękana skóra.
· ZAUWAŻONE TRUDNOŚCI:
- jest mało samodzielna, potrzebuje stałej pomocy i wsparcia nauczyciela;
-wypowiada się używając podstawowego zakresu słownictwa, buduje wypowiedzi popełniając błędy fleksyjne, gramatyczne i składniowe;
- ma problemy z małą grafomotoryką: kształtnym pismem, mieszczeniem literek w liniach, prawidłowym łączeniem, odwzorowaniem niektórych liter, sylab, krótkich wyrazów z poznanymi literami (a, d, e, i, k, l ,m ,o, t, u), ma ogromy problem z zapisywaniem usłyszanych liter, sylab, wyrazów. Niedokładnie i nieprecyzyjnie rysuje po śladzie, myli podany kierunek i kształt pisanych liter;
- myli wszystkie literki, często nie potrafi odczytać nawet prostych sylab z literkami, które ćwiczymy od początku roku szkolnego;
- ma kłopot z zapamiętaniem prostych tekstów, zasłyszanych i zapisanych (obecnie są to już trzyzdaniowe czytanki w podręczniku, pomimo ćwiczeń indywidualnych na które uczęszcza Marika);
- ma trudności w samodzielnym rozwiązywaniu prostych zadań logicznych (rebusy, łamigłówki); ma problemy z orientacją przestrzenną (prawa, lewa strona, przed, pod, nad, na);
- ma kłopoty z estetyką prac, wykańczaniem rysunków, koloruje niestarannie, wychodząc poza obręb linii, używa maksymalnie 3 kolorów; prawidłowo trzyma narzędzia pisarskie oraz nożyczki, ale nieprecyzyjnie i niedokładnie wycina elementy wzdłuż linii prostej;
- potrafi policzyć w zakresie 7 na materiale konkretnym;
- niezręcznie rzuca i chwyta przybory – robi to w sposób chaotyczny;
· MOCNE STRONY:
- wykazuje wzmożoną aktywność, coraz chętniej bierze udział w rozmaitych działaniach;
-bezbłędnie potrafi podzielić wyrazy na sylaby i głoski (krótkie i proste);
- chętnie bierze udział w zajęciach ruchowych, muzycznych i plastycznych;
Wychowawca klasy

.................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.