X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34593
Przesłano:
Dział: Języki obce

Work is fun! - Praca jest zabawą! Konspekt lekcji z zastosowaniem metody oceniania kształtującego

Konspekt lekcji z języka angielskiego
w klasie II (gr.I średniozaawansowana) z zastosowaniem metody oceniania kształtującego

Temat: Work is fun! –Praca jest zabawą!
Czas : 45minut

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
- uczniowie operują sporą ilością słów z tematu „Job” - Praca
- uczniowie potrafią określać główną myśl poszczególnych części tekstu;
- uczniowie potrafią wybrać potrzebną informacje z tekstu słuchanego.

Cele lekcji:
- uczeń poznaje nowe i utrwala znane słówka z tematu „Job” –Praca;
- czyta ze zrozumieniem tekst i określa główną myśl jego poszczególnych części;
- współpracuje w grupie.

Cele sformułowane w języku ucznia:
- potrafisz posługiwać się słownictwem „Job”
-rozumiesz przeczytany tekst i określasz jego główną myśl.

Nacobezu:
- umiesz nowe słówka z tekstu i operujesz poznanym wcześniej słownictwem do tematu „Job”
- przeczytasz i przetłumaczysz tekst na temat pracy.

Pytanie kluczowe:
Czy praca może być zabawą?

Zagadnienia z podstawy programowej realizowane na lekcji:

I. Znajomość środków językowych
1.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu „Job”
II. Rozumienie wypowiedzi
2. Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie wypowiedzi:
a)określa główną myśl tekstu;
b) znajduje w tekście określone informacje.
3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne:
b) określa główną myśl poszczególnych części tekstu.

Przebieg lekcji

1. Podanie tematu oraz celów lekcji
2. Zapis pytania kluczowego i zapowiedż poszukiwania odpowiedzi podczas lekcji.
3. Praca ze słownictwem (utrwalenie słownictwa z poprzedniej lekcji, praca w grupach)
4. Czytanie ze zrozumieniem (uczniowie określają główną myśl poszczególnych części tekstu)
5. Praca nad kluczowym słownictwem z tekstu (uczniowie dopasowują definicje do poszczególnych słówek)
6. Odbiór tekstu słuchanego ( po wysłuchaniu wywiadu z nastolatkami uczniowie dopasowują osobę do zawodu przez nią wybranego).
7. Podsumowanie lekcji .
8. Zadanie domowe.

Opracowała : Svitlana Żelazko

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.