X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34492
Przesłano:
Dział: Świetlica

Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe? Scenariusz zajęć przeprowadzonych w świetlicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie

Scenariusz zajęć przeprowadzonych w świetlicy
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie

Temat zajęć: Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe?
Data: 09.02.2017r
Grupa : II
Prowadzący zajęcia: Renata Kulik

Cele ogólne:
- uświadomienie uczniom zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw i sportów zimowych
- rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

Cele szczegółowe: uczeń potrafi:
• wybrać odpowiednie miejsce na bezpieczne zabawy zimowe i właściwie się zachowywać
przestrzegając bezpieczeństwa własnego i innych
• zaproponować i zorganizować bezpieczną i wesołą zabawę dla rówieśników
• odróżnić miejsca zabaw bezpiecznych od niebezpiecznych
• ocenić postępowanie rówieśników i odmówić udziału w zabawie niebezpiecznej,
• dobrać odpowiedni strój do warunków atmosferycznych i okoliczności wykorzystywać
znaki odblaskowe, opaski odblaskowe i kamizelki odblaskowe w razie zabaw na świeżym
powietrzu

Formy pracy:
• słowna,
• poglądowa,
• pogadanka,
• ruchowo-taneczna

Środki dydaktyczne:
• zagadki o tematyce zimowej
• prezentacja multimedialna : „Bezpieczne ferie ”
• zdania przedstawiające różne zachowania i zabawy podczas ferii do oceny przy pomocy kciuka (góra/ dół)
• Kodeks postępowania w czasie zimy

Przebieg zajęć
1.Powitanie i zapoznanie z tematem zajęć
2. Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych z wykorzystaniem prezentacji.
- wesołe zabawy pod opieką osoby dorosłej
- ślizganie na bezpiecznych lodowiskach, „ślizgawkach”
- zjeżdżanie na sankach z daleka o jezdni
- dobór ciepłego ubrania i obuwia
3. Uczniowie zgłaszają swoje pomysły na zabawy w pomieszczeniach zamkniętych oraz na dworze.
4. Uczniowie biorą udział w pogadance jak zachowywać się w domu pod nieobecność rodziców/ opiekunów
5. EWALUACJA z wykorzystaniem KCIUKA -w górę –TAK/ w dół- NIE
•Nie rzucaj w kolegów twardymi śnieżkami
•Ślizgaj się tylko na specjalnie przygotowanym lodowisku
•Ciepło się ubieraj
•Nie wrzucaj kolegom, koleżankom śniegu za kołnierz
•Nie chodź w przemoczonym ubraniu
•Zjeżdżaj z górki z dala od jezdni i drzew
•Zrób sobie ślizgawkę na ulicy
•Rzucaj w kolegów twardymi śnieżkami
•Nie zakładaj czapki i szalika
6. KODEKS POSTĘPOWANIA W CZASIE ZIMY ( głośno odczytany punkt po punkcie )
1. Zjeżdżaj na sankach w miejscach położonych daleko od jezdni.
2. Baw się wesoło pod opieką osoby dorosłej.
3. ślizgaj się na specjalnie przygotowanych ślizgawkach.
4. Nie wrzucaj kolegom śniegu za kołnierz.
5. Nie rzucaj zbyt twardymi śnieżkami,
6. Nie wsiadaj do samochodu z nieznajomymi.
7. Ubieraj się ciepło - chroń głowę i ręce.
8. Bądź widoczny na drodze - noś opaski odblaskowe lub kamizelki.

10. Zagadki o tematyce zimowej
1. Jaką porę roku mamy, gdy za morzem są bociany?/ (zima)
2. Co to za żeberka przy ścianie wiszące, co latem są zimne, a zimą gorące?/ (kaloryfer)
3. Ze śniegu zrobiony, kapelusz na głowie. Zgadnij kto to taki. Ja wiem, lecz nie powiem!
/(bałwan)
4. Noworocznych wiele życzeń niesie dzieciom mroźny .../(styczeń)
5. Co to za sukienka biała. Zima ziemię w nią ubrała? /(śnieg)
6. Jakie bliźniaczki tańczą w zgodzie na gładkim lodzie? /(łyżwy)
7. Jak się nazywa ta szyba, co wodę w stawie przykrywa? /(lód)
8. Dwa kije poprzeczne, dwa kije podłużne, w lecie niepotrzebne, a w zimie usłużne? (sanki)
11. Zakończenie zajęć przez życzenie bezpiecznych, zdrowych i wesołych ferii. Pożegnanie
z uczniami.

Arkusz obserwacji
Świetlica
Nauczyciel: Renata Kulik
Data obserwacji; 09.02.2017r.
Obserwatorzy: Milena Ulanowska, Bartłomiej Staszkiewicz
Cel obserwacji: Dydaktyczno - doskonaląca
Typ zajęć: Zajęcia w świetlicy szkolnej
Cele ogólne:
• uświadomienie uczniom zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw i sportów zimowych,
• rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
Cele szczegółowe: uczeń potrafi:
• wybrać odpowiednie miejsce na bezpieczne zabawy zimowe i właściwie się zachowywać przestrzegając bezpieczeństwa własnego i innych
• zaproponować i zorganizować bezpieczną i wesołą zabawę dla rówieśników
• odróżnić miejsca zabaw bezpiecznych od niebezpiecznych
• ocenić postępowanie rówieśników i odmówić udziału w zabawie niebezpiecznej,
• dobrać odpowiedni strój do warunków atmosferycznych i okoliczności wykorzystywać znaki odblaskowe, opaski odblaskowe i kamizelki odblaskowe w razie zabaw na świeżym powietrzu
Formy pracy:
• słowna,
• poglądowa,
• pogadanka,
• ruchowo-taneczna
Środki dydaktyczne:
• zagadki o tematyce zimowej
• prezentacja multimedialna : „Bezpieczne ferie ”
• zdania przedstawiające różne zachowania i zabawy podczas ferii do oceny przy pomocy
kciuka (góra/ dół)
• Kodeks postępowania w czasie zimy

Zgodność z podstawą programowa.
Zgodność z planem pracy świetlicy
Autoanaliza:
• Zajęcia przebiegły zgodnie z planem i założeniami.
• Uczniowie zostali zapoznani z tematem oraz z celami zajęć.
• Cele zajęć zostały zrealizowane w całości.
• Metody oraz formy pracy zostały dostosowane do możliwości uczniów i potrzeb realizacji celów.
• Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach i były to zajęcia bardzo owocne dla uczniów przed rozpoczynającymi się feriami zimowymi, skorelowana z porą roku i terminem ferii.
• Nauczyciel dokonał ewaluacji zajęć .
• Czas zajęć wykorzystany optymalnie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.