X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34466
Przesłano:

Opis i analiza przypadku pracy z uczniem zdolnym

Opis i analiza przypadku pracy z uczniem zdolnym

1.Identyfikacja problemu
Prawidłowo realizowane działania pedagogiczne, które mają w efekcie doprowadzić do spełnienia nadziei pokładanych w zindywidualizowanym kształceniu dzieci muszą być poparte umiejętnością rozpoznawania przez nauczyciela intelektualnych możliwości uczniów. Studium przypadku dotycz czy uczennicy klasy VI Szkoły Podstawowej, której jestem nauczycielem od 2 lat. Sylwię poznałem, gdy była uczennicą klasy V. Bardzo szybko zorientowałem się, że dziewczynka jest bardzo zdolna i to nie tylko muzycznie. Sylwia prezentowała bardzo duży potencjał wokalny, przez co postanowiłem poświęcić jej więcej czasu. Zwróciłem też uwagę, że Sylwia jest uczennicą, która nie jest do końca akceptowaną i lubianą przez całą klasę, a jej muzyczny talent nie znajduje pochwały i aprobaty, przez co jest osobą zamkniętą w sobie i wyalienowaną, co z kolei powoduje, że nie chce się nim pochwalić na tle swoich rówieśników z klasy. Problemem w pracy z uczennicą było także jej pracy, aby w maksymalny sposób wykorzystać jej możliwości, co spowoduje systematyczny rozwój talentu muzycznego, a także doprowadzi do tego by czuła się potrzebna i w pełni akceptowana w klasie i w szkole.

2.Geneza i dynamika zjawiska
Z rozmów z Sylwią dowiedziałem się, że oprócz talentu wokalnego jest uczennicą Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie skrzypiec – V klasa działu dziecięcego. O fakcie tym wiedzieli tylko nieliczni uczniowie i wychowawczyni klasy. Będąc w kontakcie z matką dziewczynki, dowiedziałem się o braku ojca (zmarł kilka lat temu). W domu rodzinnym wszyscy wiedzą o talencie muzycznym Sylwii i panuje ogólne przekonanie sprzyjania dziecku w rozwijaniu muzycznej pasji. Duże zaangażowanie dziadków Sylwii pozwala na uczęszczanie do Szkoły Muzycznej. Podjąłem działania, celem których było zachęcenie uczennicy do większej aktywności na lekcjach muzyki. Sylwia twierdziła, że chociaż lubi śpiewać, to już nie jest w stanie bardziej doskonalić warsztatu wokalnego. Uważała, że już lepiej się nie da. Dobrym rozwiązaniem było też nakłonienie uczennicy do zajęć pozalekcyjnych – Chóru Szkolnego, na którym mogła się muzycznie rozwijać. Postanowiłem zindywidualizować pracę tak, aby doskonalić jej talent muzyczny, motywować do udziału w konkursach wokalnych, a przede wszystkim by pokazać jej śpiew i grę na skrzypcach w rodzimej klasie i szkole.

3.Znaczenie problemu
Dzisiejsza szkoła musi rozwijać zainteresowania i uzdolnienia swoich uczniów. Ważne jest, aby wrodzone umiejętności i predyspozycje, a w tym przypadku talent muzyczny nie został zmarnowany. Praca z uczniem zdolny podnosi jakość pracy nauczyciela, a jej efekty motywują do większego wysiłku i wpływają na kreowanie wizerunku szkolnej placówki. Praca z Sylwią była dla mnie wyzwaniem, ale przyniosła mi dużą satysfakcję. W jej przypadku musiałem pamiętać o wzmocnieniu samoświadomości i nabraniu wiary w swoje możliwości i poczucia własnej wartości. Ważne jest także uodpornienie na możliwą nieakceptację wśród koleżanek i kolegów z klasy czy szkoły.

4.Prognoza
a) negatywna
Brak odpowiednich bodźców może spowolnić proces rozwoju uczennicy przez co zabraknie motywacji do dalszej nauki. Może nastąpić obniżenie samooceny, uczennica przestanie brać udział w konkursach wokalnych i prezentować swoje umiejętności muzyczne w macierzystej szkole. Może też zostać odrzucona przez klasę.

b) pozytywna
Efektywny udział w konkursach wokalnych oraz akademiach szkolnych spowoduje, że wzrośnie poczucie własnej wartości oraz samoocena uczennicy, co przełoży się też na pozytywny wizerunek szkoły. Sukcesy spowodują, że Sylwia poczuje się wyróżniona i zachęcona do rozwijania warsztatu wokalnego, co zaowocuje akceptacją i wsparciem ze strony klasy.

5.Propozycje rozwiązań
Pracując z Sylwią, kierowałem się zasadą która organizuje pracę ucznia zdolnego, czyli utrzymania wysokiego poziomu wymagań oraz zapewnienie przyjaznych warunków do pracy. Postawiłem sobie za cel pogłębienie wiedzy z zagadnień wykraczających poza program Szkoły Podstawowej oraz motywowanie do udziału w konkursach wokalnych. Pracując z uczennicą wykorzystałem wiedzę zdobytą na studiach z emisji głosu. Będąc uczennicą Szkoły Muzycznej, Sylwia łatwo i szybko przyswajała nowe ćwiczenia oraz muzyczny repertuar. Na zajęciach Chóru Szkolnego uczyła się współgrania w zespole oraz rozwijania wrażliwości i estetyki scenicznej. Wraz z upływem czasu uczennica była coraz bardziej aktywna, nie tylko indywidualnie ale też w grupie uczniów. Nie tylko wykonywała polecenia nauczyciela, lecz zaczęła sama podejmować inicjatywę. Początkowo zaczęła mieć wpływ na dobór repertuaru, zaczęła wyrażać swoje opinie a nawet umieć siebie ocenić artystycznie. Byłem coraz bardziej pozytywnie zaskoczony i zadowolony z naszej współpracy. Prowadziłem z uczennicą rozmowy, w których przekonywałem o zasadności dalszej pracy, walki ze swoją nieśmiałością i scenicznym stresem. Sylwia wzięła udział w wielu konkursach wokalnych, w których niejednokrotnie wygrała lub otrzymała wyróżnienie, dlatego w VI klasie jest już świadoma swego talentu. Zna swoje możliwości i umiejętności wokalne, a także jest bardziej otwarta. Równocześnie cały czas kontynuuje swoją naukę w Szkole Muzycznej.

6.Wdrażanie oddziaływań
Praca na lekcji nie sprzyja w rozwijaniu ucznia zdolnego, dlatego oparliśmy zajęcia na spotkaniach indywidualnych i pozalekcyjnych, tj. Chór Szkolny. Pracując z Sylwią starałem się by zajęcia były ciekawe i nie tylko rozwijały emisję głosu, ale też rozwijały uczennicę intelektualnie. Starałem się by o jej sukcesach wiedzieli uczniowie z klasy i szkoły.

7.Efekty oddziaływań
Myślę, że podjęte przeze mnie działania przyczyniły się do rozwinięcia talentu muzycznego –wokalnego uczennicy. Sylwia poprawiła swoje kontakty z rówieśnikami a jej talent zintegrował klasę – odczuwali dumę, że mają tak uzdolnioną koleżankę w klasie. Sylwia chętnie angażuje się we wszystkie muzyczne przedsięwzięcia, w których z przyjemnością bierze udział. Praca z uczniem zdolnym wymaga dużego zaangażowania i wiele czasu, ale przynosi ogromną satysfakcję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.