X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34426
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta ewaluacyjna

Ankieta dla Rodziców
Szanowni Rodzice!
Chcielibyśmy poznać Państwa opinię o pracy przedszkola poprzez anonimową ankietę.. Dostarczone tą drogą informacje przyczynią się do podniesienia poziomu jakości pracy naszej placówki. Prosimy zaznaczyć wybraną odpowiedź / wybrane odpowiedzi lub wyrazić własne zdanie poprzez opis.
1. Czy zna Pan(i) Koncepcję Pracy Przedszkola nr 1 w Namysłowie?

- Tak
- Częściowo
- Nie
2. W jaki sposób zapoznał(a) się Pan(i) z Koncepcją Pracy Przedszkola nr 1?

- na zebraniu z rodzicami
- na zebraniu Rady Rodziców
- z informacji umieszczonych na tablicy informacyjnej
- z informacji umieszczonych na tablicy grupowej
- podczas rozmów indywidualnych z wychowawcami grupy
- ze strony internetowej
- z broszury informacyjnej udostępnionej każdemu rodzicowi
- z referatu
3. Czy akceptuje Pan(i) realizowaną Koncepcję Pracy Przedszkola?

- Tak
- Częściowo
- Nie

4. Czy wg Pana/Pani nauczyciele pracują zgodnie z założeniami Koncepcji Pracy Przedszkola?

- Tak
- Nie

5. W jaki sposób angażuje się Pan(i) w realizację Koncepcji Pracy Przedszkola?

- udział i pomoc w organizacji uroczystości i imprez przedszkolnych ( grupowych i ogólnych)
- pomoc w organizacji wycieczek
- udział w zebraniach ogólnych, grupowych i konsultacjach indywidualnych
- udział w programach i projektach edukacyjnych realizowanych przez przedszkole
- udział w akcjach charytatywnych i konkursach przeznaczonych dla dzieci i ich rodziców
- współpracę ze specjalistami ( logopedą, terapeutą, Poradnią psychologiczno- Pedagogiczną)
- pomoc w pozyskiwaniu sponsorów
- angażowanie się w codzienne życie przedszkola
- współpracę z nauczycielami w zakresie wychowania i rozwoju dziecka
- wzbogacanie bazy przedszkola o zabawki, materiały plastyczne itp.
6. Jakie zmiany, propozycje chciałaby Pani/ chciałby Pan zaproponować w Koncepcji Pracy Przedszkola?
........................................ ........................................ ........................................

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety

Ankieta dla nauczycieli
Szanowni Nauczyciele!
Celem niniejszej ankiety jest poznanie Waszych opinii nt realizacji Koncepcji Pracy Przedszkola. Ankieta jest anonimowa, a zebrane dzięki niej informację przyczynią się do podniesienia jakości pracy naszego przedszkola. Prosimy zaznaczyć wybraną odpowiedź / wybrane odpowiedzi lub wyrazić swoje zdanie poprzez opis.
1. Czy zna Pani główne założenia Koncepcji Pracy Przedszkola?
- Tak
- Nie
2. Czy pracuje Pani zgodnie z założeniami koncepcji Pracy Przedszkola?
- Tak
- Nie
- Częściowo
3. W jaki sposób realizuje Pani założenia Koncepcji Pracy Przedszkola w codziennej pracy?
........................................
4. W jaki sposób odnotowuje Pani realizowane założenia Koncepcji?
- miesięczne plany pracy
- sprawozdanie z realizowanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej
- sprawozdania z prac zespołów zadaniowych
- protokoły zebrań z rodzicami
- zapisy w dzienniku
- fotogaleria
- scenariusze zajęc, uroczystości, akcji i projektów
- dyplomy i podziękowania za udział w konkursach, akcjach i programach edukacyjnych
- inne ( jakie?)........................................
........................................
5. Czy wg Pani rodzice znają Koncepcję Pracy Przedszkola?
- Tak
- Nie
- Nie mam zdania

6. W jaki sposób upowszechnia Pani założenia Koncepcji Pracy Przedszkola wśród rodziców?
........................................
7. Czy rodzice angażują się w realizację założeń Koncepcji Pracy Przedszkola?
- Tak
- Nie
8. W jaki sposób rodzice angażują się w realizację założeń Koncepcji Pracy Przedszkola?
- udział i pomoc w organizacji uroczystości i imprez przedszkolnych ( grupowych i ogólnych)
- pomoc w organizacji wycieczek
- udział w zebraniach ogólnych, grupowych i konsultacjach indywidualnych
- udział w programach i projektach edukacyjnych realizowanych przez przedszkole
- udział w akcjach charytatywnych i konkursach przeznaczonych dla dzieci i ich rodziców
- współpracę ze specjalistami ( logopedą, terapeutą, Poradnią psychologiczno- Pedagogiczną)
- pomoc w pozyskiwaniu sponsorów
- angażowanie się w codzienne życie przedszkola
- współpracę z nauczycielami w zakresie wychowania i rozwoju dziecka
- wzbogacanie bazy przedszkola o zabawki, materiały plastyczne itp.
- inne jakie?)........................................

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.