X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34413
Przesłano:

Budowa i funkcje liści. Scenariusz lekcji przyrody dla klasy V

Zakres treści :
1. Morfologia liścia.
2. Liście pojedyncze i złożone.
3. Kształty blaszek liściowych.
4. Rozmieszczenie liści na łodydze.
5. Rola liści.

Cele operacyjne :
Wiadomości :
1.) Opisuje budowę zewnętrzną liścia.
2.) Podaje przykłady roślin o liściach prostych i złożonych.
3.) Zna kształty blaszek liściowych.
4.) Wymienia sposoby rozmieszczenia liści na łodydze.
5.) Zna ważne procesy zachodzące w liściach( fotosynteza, oddychanie, parowanie ).
Umiejętności :
1.) Szkicuje i opisuje różne kształty liści.
2.) Rozpoznaje kształty blaszek liściowych i gatunek rośliny.
3.) Rozpoznaje typy ulistnienia.
4.) Wskazuje rośliny o liściach przekształconych w igły, wąsy, liście spichrzowe, liście chwytne.
5.) Wyjaśnia rolę aparatów szparkowych w procesie oddychania i parowania.
6.) Uzasadnia rolę liścia w procesie fotosyntezy.

Metody :
1.) Obserwacyjna ( wycieczka do parku ).
2.) Słowna : pogadanka, praca z książką.

Czas zajęć :
3 godziny lekcyjne.

Formy pracy :
• Indywidualna
• Zbiorowa

Środki dydaktyczne :
• Liście roślin parkowych i ogrodowych, okazy zielnikowe, rośliny doniczkowe w klasie, hodowla cebuli, podręcznik, karta pracy.

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca:
1.) Sprawy organizacyjno – porządkowe.
2.) Wprowadzenie do tematu poprzez powtórzenie wiadomości o budowie i roli dotychczas poznanych organów roślin nasiennych ( łodyga, korzeń:
a) Jak zbudowana jest roślina nasienna ?
b) Jaką rolę odgrywa korzeń ?
c) Podajcie przykłady roślin o korzeniu palowym, wiązkowym i spichrzowym.
d) Jaką rolę odgrywa łodyga ?
e) Wymieńcie typy łodyg z przykładami roślin.

Faza realizacji :
1.) Sformułowanie tematu lekcji i celów lekcji :
a) omówienie budowy i kształtów liści;
b) przykłady liści pojedynczych i złożonych;
c) rozmieszczenie liści na łodydze.

2.) Zwrócenie uwagi na zasady zachowania w czasie wycieczki do parku.
3.) Wyjście do parku ( 2 jednostka dydaktyczna).
4.) Obserwacja drzew, krzewów i roślin zielonych :
a) zwrócenie uwagi na kształty blaszek liściowych, typy ulistnienie i liście przekształcone w igły, kolce i wąsy ;
b) podkreślenie, że budowa liści uzależniona jest od funkcji, jakie one spełniają;
c) przypomnienie roli zieleni dla zdrowia.

Faza podsumowująca ( 3 jednostka dydaktyczna) :
1.) Podsumowanie tematu w formie rozwiązania zadań w Karcie pracy.
2.) Sprawdzenie rozwiązania zadań w Karcie pracy.
3.) Rozmowa podsumowująca z uczniami :
a) analiza albumu zebranych liści ;
b) jaki jest związek budowy liścia z funkcją, jaką pełni ?
c) wymieńcie 3 ważne procesy zachodzące w liściach ;
d) dlaczego musimy dbać o zieleń wokół nas ?
4.) Ocena pracy uczniów.
5.) Praca domowa :
a) Jaką rolę pełnią dwa rodzaje liści cebuli ?
b) Dlaczego nie powinno się uprawiać warzyw przy trasach szybkiego ruchu?

KARTA PRACY

Zad.1
Liście asymilacyjne na każdej roślinie są „fabryką żywności ”. Obejrzyj i zbieraj rosnące na drzewie lub leżące na ziemi liście.
Zebrane liście przyklej na kartki z bloku technicznego. Podpisz każdy liść :
a) jaki to kształt blaszki liściowej ;
b) czy jest to liść prosty, czy złożony ;
c) czy jest to liść przekształcony w kolce, igły, wąsy.
d) Określ jak rozmieszczone są liście na łodydze ;
e) * spróbuj nazwać, z jakiej rośliny pochodzi dany liść.

Zad.2
Znaczenie liści :
Wymień rośliny, których liście wykorzystywane są jako :

Pokarm dla ludzi Pasza dla zwierząt Lekarstwa ( zioła) Używki

Zad.3
Liście odgrywają ważną rolę, ponieważ w nich przebiegają trzy najważniejsze procesy :
a) Dzięki ciałkom zieleni zachodzi................................ .
b) Dzięki aparatom szparkowym zachodzi ........................ i ...................... .

Zad.4
Wpisz nazwy znanych warzyw o jadalnych :

Korzeniach Łodygach Liściach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.