X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34389
Przesłano:

Kurs nauki pływania 20 godzin

NAUKA PŁYWANIA

Zestaw 20 konspektów lekcji

Opracowanie: mgr Marcin Rudnik
na podstawie książki „Pływanie. Podstawy techniki. Nauczanie” - Ryszard Karpiński, Katowice 2006.

I Faza nauczania pływania (lekcja 1 – 8)

Tematy zajęć:
• Wstępne oswojenie z wodą.
• Nauka podstawowych elementów.
• Ćwiczenia wypornościowe.
• Nauczanie leżenia na piersiach i grzbiecie.
• Nauczani poślizgu na piersiach.
• Nauczanie poślizgu na grzbiecie.
• Doskonalenie poślizgu na piersiach
• Doskonalenie poślizgu na grzbiecie.

Lekcja 1
Wstępne oswojenie z wodą

Tok Treść Uwagi org. - met.
Cześć I

Rozgrzewka na lądzie

Rozgrzewka w wodzie Zbiórka powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, przypomnienie zasad BHP.
1. Krążenie RR w przód, w tył i naprzemianstronne.
2. W opadzie tułowia naprzemianstronne wymachy RR.
3. Skłon tułowia w bok i w tył.
4. Krążenie tułowia.
5. 10 przysiadów.
6. 10 pajacyków.
Przejście pod prysznic.
1. „Piłka wodna” – zespoły starają się zdobyć punkty umieszczając piłkę w bramce.
2. „Natarcie” – na sygnał prowadzącego uczniowie biegną na przeciwną stronę basenu. W miejscu spotkania się szeregów wydają okrzyk „hura”. Wygrywa zespół, który pierwszy ustawi się przy przeciwnej ścianie basenu. W szeregu na lądzie
W rozsypce na lądzie
Cześć II
Wstępne oswojenie z wodą 1. Podstawowe czynności w wodzie:
„Brodzenie” – uczniowie wchodzą do wody i spokojnie unoszą wysoko kolana brodzą po niej, zagarniając rękami wodę i obserwując dno.
„Zwiadowcy” – Ćwiczący poruszają się w różnych kierunkach wykonując delikatne kroki w wodzie oraz starając się robić to bardzo cicho.
„Marsz w wodzie” – uczniowie maszerują w wodzie, na hasło nauczyciela naśladują różne ruchy np. słoń – silnie uderzają o dno basenu, piłkarze – naśladują kopanie piłki, lokomotywa – krótkie, szybkie kroki, proste kolana, siedmiomilowe buty – marsz z wypadami w przód, czapla długie kroki, zatrzymanie się na jednej nodze, żabka – podskoki w wodzie.
„Motorówki i żaglówki” – na sygnał „żaglówki”, uczniowie biegają w wodzie naśladując uniesionymi w górę rękami żagle oraz cichym głosem szum wiatru. Na sygnał „motorówki”, biegają naśladując głosem warkot motoru, a rękami trzymanie kierownicy.
„Pociąg” – Uczniowie stojąc jeden za drugim, opierają się oburącz na barkach kolegów stojących przed nimi, a następnie maszerują dookoła basenu w różnych kierunkach, naśladując głosem dźwięk lokomotywy. Na sygnał pociąg przyspiesza, a ćwiczący starają się nie rozłączać „wagoników”.
„Spłoszone mewy” – Na sygnał nauczyciela ćwiczący jak najszybciej starają się dobiec do wyznaczonego miejsca (np. brzeg)
„Skradające się ryby” – Ćwiczący jak najciszej idą w kierunku nauczyciela stojącego w wodzie po przeciwnej stronie. Dziecko zbyt pluskające odsyłane jest do brzegu.
„Wyścig ryb” – Na sygnał ryby biegiem zmieniają się miejscami. W trakcie biegu wykonują ruchy wiosłujące rąk, imitujące ruchy płetw. Zabawę powtarzać można kilkakrotnie stosując podskoki obunóż, na jednej nodze, bieg bokiem.
„Wyścig raków” – zmiana miejsc biegiem tyłem
„Mycie się” – Dzieci myją dokładnie całe ciało, w tym również twarz, obficie ją płucząc.
2. Zanurzanie głowy:
- „Baraszkujące niedźwiadki” – dzieci uderzają dłońmi w wodę, wzajemnie się ochlapując.
- „Deszcz” – na sygnał prowadzącego ćwiczący pryskają na siebie podrzucając wodę do góry. Nie wolno zasłaniać głowy, ani odwracać się tyłem.
„Odważni wojownicy” – ćwiczący z jednego szeregu bardzo mocno chlapią na twarze przeciwników, którzy zachowują nieruchomą pozycję i spokojnie, nie odwracając głowy, patrzą przed siebie. Dokonujemy kilkukrotnych zmian.
- „Szalone koło” - prowadzący ustala z uczniami dwa sygnały oznaczające kierunek obrotu w lewo i w prawo. Uczniowie w kole, trzymają się za ręce biegną w jednym kierunku, a po usłyszeniu sygnału natychmiast zmieniają kierunek biegu. W czasie zmian mogą zdarzać się upadki do wody.
- „Helikopter” – Prowadzący zajęcia stoi w środku koła, zataczając piłką nad głowami ćwiczących. Ci broniąc się przed upolowaniem chowają głowę pod wodę.
„Berek kucany” – wyznaczamy jednego lub kilku berków, którzy gonią pozostałych uczniów, złapana osoba zostaje berkiem, aby uniknąć złapania należy zanurzyć się pod wodę.

Przy ścianie basenu

W kole

W 2 szeregach, naprzeciwko siebie, w odległości 2 m.
W 2 szeregach, naprzeciwko siebie, w odległości 1,5 m.

W kole

Po obwodzie koła

W rozsypce
Część III
Uspokojenie organizmu

Zakończenie lekcji
„Kopanie dołków” - uczniowie stoją w rozkroku, trzymając ręce razem i wykonując ruchy imitujące kopanie łopatką. W miarę wykonywania ćwiczenia kopią coraz głębiej, dochodząc do dna. Starają się wykopać jak najgłębszy dołek.
Zbiórka – kontrola obecności, pochwała uczniów najlepiej wykonujących ćwiczenia.
W rozsypce w płytkiej wodzie

W szeregu na lądzie

Lekcja 2
Nauka podstawowych elementów

Tok Treść Uwagi org. - met.
Cześć I

Rozgrzewka na lądzie

Rozgrzewka w wodzie Zbiórka powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, przypomnienie zasad BHP.
1. Pozycja rozkroczna: skłony tułowia w przód z pogłębieniem (1, 2, 3) – wyprost tułowia.
2. Pozycja jw.: naprzemianstronne krążenia RR w przód i w tył.
3. Pozycja jw.: krążenia bioder w prawą i lewą stronę.
4. Siad prosty podparty: krążenia głowy w prawą i lewą stronę, ruchy potakiwania i przeczenia.
5. Siad skrzyżny: krążenia stopy (P i L) w prawą i lewą stronę, zginanie grzbietowe i podeszwowe.
6. Pozycja rozkroczna: krążenia kolan do wewnątrz i na zewnątrz.
1. „Natarcie” – na sygnał prowadzącego uczniowie biegną na przeciwną stronę basenu. W miejscu spotkania się szeregów wydają okrzyk „hura”. Wygrywa zespół, który pierwszy ustawi się przy przeciwnej ścianie basenu.
2. „Strzelec” - Dwie wyznaczone osoby starają się trafić w pozostałych piłką plażową. Trafiony dołącza do strzelców. Obroną jest schowanie się pod wodą. W szeregu na lądzie
W rozsypce na lądzie
Cześć II
Nauka podstawowych elementów 1. Zanurzanie głowy do wody:
- „Ryby w sieci” – Na sygnał prowadzącego ryby starają się wydostać z sieci, nurkując pod rękami kolegów, którzy nie mogą utrudniać wydostanie się. Po upływie umówionego czasu następuje zmiana. Wygrywa grupa, z której więcej ryb wydostało się z sieci.
- „Pociąg w tunelu” – uczniowie poruszają się w różnych kierunkach, naśladując pociąg i wydają dźwięki lokomotywy. Na trasie pokonują tunel – zanurzają kolejno głowę pod przeszkodą (położona żerdź, lina torowa itd.) i maszerują dalej tak, aby „wagoniki” się nie rozerwały.
- „Baraszkujące delfinki” – Deski pływają po wodzie Dzieci nurkują pod wyznaczone przez siebie deski i starają się podrzucić je jak najwyżej.
Ćwiczenia:
- W dwójkach naprzeciw siebie, zanurzenie głowy do wody na zmianę (przysiady z trzymaniem się za ręce)
- Kilkoro ćwiczących (ok. 4) trzymają się obręczy:
a) zanurza twarz do wody
b) wchodzi do wnętrza obręczy
- W staniu przy ścianie basenu zanurzenie głowy i trzymanie w tej pozycji przez okres 5- 10 sek. (nie robimy zabaw, kto dłużej wytrzyma pod wodą!!!)
- Przejście pod linami czy tez pod żerdziami:
a) ustawionymi równolegle
b) przy jednej linie czy też żerdzi – na zmianę z jednej strony zanurzenie, z drugiej wynurzenie.
- Przejście pod ramionami dzieci trzymających się oburącz.
- Przejście pod brzuchami dzieci, trzymającymi się w dwójkach za barki i stojących w opadzie tułowia.
2. Nauka otwierania oczu:
- „Kto odporniejszy” – uczniowie z jednego szeregu trzymają się za ręce i patrzą na ćwiczących z drugiego szeregu. Ci bardzo intensywnie chlapią na twarze patrzących. Nie wolno odwrócić głowy ani zamknąć oczu. Wygrywa zespół z, pośród którego mniej ćwiczących nie wytrzymało tej próby.
- „Wodospad” – Jeden z partnerów zanurza się po szyję, drugi z ćwiczących przy pomocy deski chlapie intensywnie na jego twarz i sprawdza czy partner nie zamyka oczu. Wygrywa ten z pary, który rzadziej zamykał oczy.
- „Telewizor” – Na sygnał nauczyciela ćwiczący zanurzają głowy i patrzą pod wodą na ścianę basenu, obserwując, jaki przedmiot zostaje zanurzony przez nauczyciela.
- „Kalkulator” – Na sygnał nauczyciela „dodawanie” lub „odejmowanie” jeden z ćwiczących zanurza się pod wodę i patrzy na dłonie partnera. Liczy ilość palców, po czym ją sumuje lub odejmuje. Uczniowie ćwiczą na zmianę.
- „Poławiacze pereł” – nauczyciel wrzuca do wody krążki, które uczniowie starają się wyłowić. Wygrywa ten uczeń, który wyłowi najwięcej „pereł”. Należy zwracać uwagę na to, aby uczniowie nie pomagali sobie nogami – przesuwali krążek do siebie i bez otwierania oczu wyciągali go z wody.
- „Transport skarbów” – pierwsi w szeregu, stojąc w rozkroku, na sygnał prowadzącego zanurzają się i podają między swoimi nogami trzymany przedmiot partnerowi stojącemu z tyłu. Ten podaje piłkę następnemu ćwiczącemu górą nad głową. Wygrywa rząd, który szybciej przetransportował skarb do ostatniego ćwiczącego. Zabawę należy powtórzyć zmieniając ostatniego w rzędzie.
Ćwiczenia:
- w kole, trzymając się za ręce, ćwiczący kolejno zanurzają głowę i po wynurzeniu się patrzą na prowadzącego.
- w parach, naprzeciw siebie, zanurzają się na zmianę. Po wynurzeniu nie wolno ocierać oczu, twarzy, nosa.
- w parach, naprzeciw siebie, jeden z ćwiczących stoi w rozkroku, natomiast drugi przepływa między jego nogami.
- ćwiczący stoją przy brzegu basenu patrząc na prowadzącego, który pokazuje palcami cyfrę np. 5. Na ten sygnał uczniowie zanurzają się i liczą do 5, mając otwarte oczy. Po wynurzeniu się patrzą na nauczyciela, który pokazuje kolejną cyfrę. Czas pobytu pod wodą należy sukcesywnie przedłużać.
- ćwiczący kilkakrotnie, samodzielnie zanurzają twarze, mając w wodzie otwarte oczy – po wynurzeniu się nie wolno przecierać oczu, nosa itp.
- każdy z ćwiczących wyciąga z wody krążek (L i P ręką).
3. Opanowanie oddychania w wodzie:
- „Rozpylacz” – Uczniowie układają dłonie w miseczki i nabierają do nich wodę. Energicznie wydmuchują ustami wodę z dłoni. Ćwiczenie powtarzamy wielokrotnie.
- „Gaszenie ognia” – ćwiczący dmuchają w wodę tak, aby powstał w niej niewielki dołek. Na sygnał prowadzącego „alarm” starają się dmuchnąć mocniej tak, aby powstał jak największy dołek.
- „Wyścig piłeczek” – dzieci stoją w jednej linii mając przed sobą położoną piłeczkę starają się przesunąć ja do wyznaczonego miejsca.
- „Piłka w kole” – kilku uczniów staje w opadzie tułowia na obwodzie koła i chwyta za obręcz, która jest w środku okręgu. Starają się kolejno dmuchać na piłeczkę pingpongową, podając ją kolejno współćwiczącemu. Robimy to w prawo, w lewo i po przekątnej.
- „ Gotująca się woda” – na sygnał wszyscy ćwiczący wykonują głęboki wdech i przysiad, zanurzając się w wodzie. Powoli wypuszczają powietrze do wody, którego pęcherzyki przypominają gotującą się wodę.
„Labirynt” – Ćwiczący z pierwszego rzędu biorą obręcze i ustawiają się w odstępie 1, 5 m w linii łamanej, trzymając zanurzone prostopadle. Pozostali kolejno przechodzą pod obręczami, wykonując wydech do wody.
Ćwiczenia:
- W staniu naprzeciwko siebie, trzymając się za ręce, na zmianę ćwiczenia zanurzają się i wykonują do wody wydech (ustami i nosem), po wynurzeniu się wykonują ustami wdech. Ćwiczenia wykonują kilka razy, po czym następuje zmiana.
- w marszu, co kilka kroków, ćwiczący wykonują wdech, a następnie długi wydech do wody.
- przy ścianie basenu, trzymając się oburącz, ćwiczący nabierają powietrza, a następnie chowają twarz do wody i wydmuchują powietrze ustami i nosem.
- w staniu, tyłem do siebie, trzymając się pod ręce, jednocześnie zanurzają się do wody, wykonując głęboki wydech. Po wynurzeniu się nabierają powietrza półotwartymi ustami.
- Przy ścianie basenu, twarzą w stronę prowadzącego, po wykonaniu wdechu, zanurzają się i wydmuchują wolno powietrze ustami i nosem, czekając na sygnał prowadzącego. Po usłyszeniu sygnału wykonują ćwiczenie ponownie. Prowadzący wydłuża czas trwania wydechu (5-10 sek.)
Połowa tworzy koło (siec), pozostali w środku (ryby)

W rozsypce

W dwóch szeregach, naprzeciwko siebie, w odległości 1 m.
W parach naprzeciwko siebie

W rozsypce

W szeregu przed ścianą basenu

W parach naprzeciwko siebie

W rozsypce

W dwóch rzędach obok siebie

W rozsypce

W szeregu

Luźna gomadka
Część III
Uspokojenie organizmu
Zakończenie lekcji „Sadzenie drzewek” – ćwiczący po wykonaniu wdechu zanurzają się pod wodę i układają na dnie krążki wykonując wydech.
Zbiórka – kontrola obecności, pochwała uczniów najlepiej wykonujących ćwiczenia. W rozsypce w płytkiej wodzie

W szeregu na lądzie

Lekcja 3
Ćwiczenia wypornościowe

Tok Treść Uwagi org. - met.
Cześć I

Rozgrzewka na lądzie

Rozgrzewka w wodzie Zbiórka powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, przypomnienie zasad BHP.
1. W podskokach wymachy RR.
2. Naprzemianstronne krążenia RR w przód i w tył.
3. RR w górze skłony tułowia w przód
4. 5 przysiadów
5. W opadzie tułowia – skrętoskłony
6. W siadzie prostym podpartym na przedramionach nożyce poziome i pionowe nóg
1. „Berek kucany” – wyznaczamy jednego lub kilku berków, którzy gonią pozostałych uczniów, złapana osoba zostaje berkiem, aby uniknąć złapania należy zanurzyć się pod wodę
2. „Piłka wodna” – zespoły starają się zdobyć punkty umieszczając piłkę w bramce. W szeregu na lądzie
W rozsypce na lądzie
Cześć II
Ćwiczenia wypornościowe 1. Nauka wydechu do wody:
- „Wesołe foki” – Dzieci biegają w wodzie, na sygnał prowadzącego wykonują wdech, zanurzają się całkowicie i wyciągają ręce nad wodę. Klaszczą. W trakcie klaskania wykonują długi wydech.
„Pluskający łosoś” – Uczniowie wykonują przysiad, po czym wyskakują do góry, wykonując głęboki wdech, a następnie wracają do pełnego zanurzenia w przysiadzie. Tam głośno wypuszczają powietrze.
2. Ćwiczenia wypornościowe:
- „Zatapianie miny” – Uczniowie starają się zanurzyć jak najgłębiej piłkę lub deskę. Dochodząc do najniższego punktu zwalniają uchwyt i obserwują zachowanie się przedmiotu.
- „Sadzenie drzewek” – uczniowie wykonują głęboki skłon i starają się oburącz dotknąć dna basenu (sądzić drzewko)
- „Korek” – Uczniowie wykonują głęboki wdech, a następnie przysiad skulony pod woda, Ręce obejmują podudzia, głowę dociągają do kolan. Starają się wytrzymać w tej pozycji tak długo aż woda wypchnie ich na powierzchnię.
- „Meduza” – Ćwiczący po nabraniu powietrza przyjmują pozycję korek. Po wynurzeniu się rozstawiają ręce i nogi na bok i pozostają tak na powierzchni wody.
- „Pływaki” – Ćwiczący odliczają do dwóch. Jedynki kładą się na plecach, trzymając się za ręce dwójek. Na sygnał prowadzącego dwójki zwalniają uchwyt. Po pewnym czasie następuje zmiana. Można prowadzić w formie rywalizacji, która grupa ćwiczących utrzyma się dłużej.
3. Proste skoki do wody:
- „Sprężynki” – na sygnał ćwiczący jak najszybciej, skaczą obunóż, przemieszczają się na drugą stronę basenu – kto szybciej. Zabawę można powtórzyć kilkakrotnie dokonując zmian – na L i P nodze.
- „Wrzucanie kłody” – dzieci po kolei kładą się na plecach na krawędzi basenu, wzdłuż jego brzegu – ręce przy biodrach, nogi złączone. Prowadzący popycha leżącego i wrzuca go do wody. Ćwiczący wpada płasko na brzuch. To samo z leżenia na brzuchu – ćwiczący wpada na plecy.
Ćwiczenia:
- Siad na brzegu basenu, zeskok do wody płytkiej
-Z przysiadu, odbicie od brzegu basenu i skok do wody na ugięte nogi.
- Ze stania na brzegu basenu, odbicie obunóż i skok do wody do przysiadu. Głębokość wody do piersi ćwiczących.
- Leżenie na brzegu na piersiach, spad do wody z półobrotem do leżenia na grzbiecie.
- Leżenie na brzegu na grzbiecie, spad do wody z półobrotem do leżenia na piersiach.
- Odbicie od brzegu basenu i skok do wody – jak najdalej. Głębokość wody do szyi.
- Odbicie od brzegu basenu i skok w górę (próba dotknięcia trzymanej przez prowadzącego tyczki – żerdzi).
- Skok w dal do przysiadu i pełnego zanurzenia, odbicie od dna basenu – ramiona w przodzie, poślizg na piersiach.
W luźnej gromadzie

W rozsypce

W rzędzie

W rzędzie na, brzegu basenu
Część III
Uspokojenie organizmu

Zakończenie lekcji „Czaty w wodzie” - uczniowie poruszają się w stronę nauczyciela. W momencie gdy nauczyciel odwróci się w ich stronę muszą stać bez ruchu.
Zbiórka – kontrola obecności, pochwała uczniów najlepiej wykonujących ćwiczenia. W rzędzie przy linie lub brzegu basenu
W szeregu na lądzie

Lekcja 4
Nauczanie leżenia na piersiach i grzbiecie

Tok Treść Uwagi org. - met.
Cześć I

Rozgrzewka na lądzie

Rozgrzewka w wodzie Zbiórka powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, przypomnienie zasad BHP.
1. Krążenie RR w przód, w tył i naprzemianstronne.
2. W opadzie tułowia naprzemianstronne wymachy RR.
3. Skłon tułowia w bok i w tył.
4. Krążenie tułowia.
5. 10 przysiadów.
6. 10 pajacyków.
Przejście pod prysznic.
1. „Natarcie” – na sygnał prowadzącego uczniowie biegną na przeciwną stronę basenu. W miejscu spotkania się szeregów wydają okrzyk „hura”. Wygrywa zespół, który pierwszy ustawi się przy przeciwnej ścianie basenu.
2. „Piłka wodna” – zespoły starają się zdobyć punkty umieszczając piłkę w bramce. W szeregu na lądzie
W rozsypce na lądzie
Cześć II
Nauczanie leżenia na piersiach i grzbiecie 1. Nauczanie leżenia na piersiach i grzbiecie:
- „Kloc drzewa” – w leżeniu na płytkiej wodzie z twarzami zanurzonymi i z oparciem rąk o dno, ćwiczący układają kolejno ręce przed sobą na wodzie i wyczekują momentu, kiedy ciało zacznie opadać. Dzieci przekonują się, że ciało nie opada natychmiast.
„Karuzela” – uczniowie w kole odliczają do dwóch. Koło obraca się w lewo lub w prawo na sygnał prowadzącego jedynki kładą się na wodzie na plecach, z nogami skierowanymi do środka koła, a dwójki nadal obracają koło. Po pewnym czasie następuje zmiana.
„Pływaki” - ćwiczący odliczają do dwóch. Jedynki kładą się na plecach, trzymając się za ręce dwójek. Na sygnał prowadzącego dwójki zwalniają uchwyt. Po pewnym czasie następuje zmiana. Można prowadzić w formie rywalizacji, która grupa ćwiczących utrzyma się dłużej w leżeniu.
Ćwiczenia:
• W dwójkach:
a) jeden z ćwiczących kładzie się na piersiach – drugi trzyma go za ręce,
b) jeden z ćwiczących kładzie się na grzbiecie – drugi podtrzymuje go pod głowę lub za ramiona,
c) jeden z ćwiczących kładzie się na piersiach – drugi podtrzymuje go za nogi,
d) to samo na grzbiecie.
• Leżenie z deską
a) na piersiach:
- chwyt deski za dalszy koniec (głowa nad powierzchnią wody)
- chwyt deski w połowie (głowa między rękami i deską)
b) na grzbiecie
- deska przed sobą (najpierw chwyt za dalszy koniec, następnie w połowie)
- w górze – z tyłu za głową (zwracamy uwagę na prawidłowe ułożenie głowy – zanurzona do linii uszu).
• Leżenie z deską
a) na piersiach, ręce w przodzie ( bez oddechu, z wydechem, oczy otwarte)
b) na grzbiecie
- ręce w bok (leżenie z półzwisu)
- ręce wzdłuż tułowia
- ręce w górze (z tyłu nad głową)
2. Otwieranie oczu:
- „Liczenie palców” – jeden z uczniów zanurza się i otwiera oczy. Jego partner pokazuje na palcach zanurzonej ręki dowolną liczbę, którą należy odczytać. W zabawie uczniowie odczytują na zmianę.
„Transport skarbów” – pierwsi w szeregu, stojąc w rozkroku, na sygnał prowadzącego zanurzają się i podają między swoimi nogami trzymany przedmiot partnerowi stojącemu z tyłu. Ten podaje piłkę następnemu ćwiczącemu górą nad głową. Wygrywa rząd, który szybciej przetransportował skarb do ostatniego ćwiczącego. Zabawę należy powtórzyć zmieniając ostatniego w rzędzie.
3. Proste skoki do wody:
- „Wodowanie statku” – uczniowie kolejno zsuwają się do wody naśladując wodowanie statku.
- „Wizytówka” – uczniowie na sygnał skaczą do wody głośno wykrzykując swoje imię. Zabawę powtarzamy – uczniowie przedstawiają się z nazwiska
- „Skoki do dziupli” – prowadzący lub jeden z ćwiczących trzyma na wodzie obręcz, do której skaczą ćwiczący. Po skoku ćwiczący wynurza się na zewnątrz obręczy.

Koło

Szereg

Dwójkami naprzeciwko siebie

Dwa rzędy obok siebie

Siad podparty na krawędzi basenu nogi opuszczone
Na krawędzi basenu
Część III
Uspokojenie organizmu

Zakończenie lekcji
„Kopanie dołków” - uczniowie stoją w rozkroku, trzymając ręce razem i wykonując ruchy imitujące kopanie łopatką. W miarę wykonywania ćwiczenia kopią coraz głębiej, dochodząc do dna. Starają się wykopać jak najgłębszy dołek.
Zbiórka – kontrola obecności, pochwała uczniów najlepiej wykonujących ćwiczenia.
W rozsypce w płytkiej wodzie

W szeregu na lądzie

Lekcja 5
Nauczanie poślizgu na piersiach

Tok Treść Uwagi org. - met.
Cześć I

Rozgrzewka na lądzie

Rozgrzewka w wodzie Zbiórka powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, przypomnienie zasad BHP.
1. Pozycja rozkroczna: skłony tułowia w przód z pogłębieniem (1, 2, 3) – wyprost tułowia.
2. Pozycja jw.: naprzemianstronne krążenia RR w przód i w tył.
3. Pozycja jw.: krążenia bioder w prawą i lewą stronę.
4. Siad prosty podparty: krążenia głowy w prawą i lewą stronę, ruchy potakiwania i przeczenia.
5. Siad skrzyżny: krążenia stopy (P i L) w prawą i lewą stronę, zginanie grzbietowe i podeszwowe.
6. Pozycja rozkroczna: krążenia kolan do wewnątrz i na zewnątrz.
1. „Natarcie” – na sygnał prowadzącego uczniowie biegną na przeciwną stronę basenu. W miejscu spotkania się szeregów wydają okrzyk „hura”. Wygrywa zespół, który pierwszy ustawi się przy przeciwnej ścianie basenu.
2. „Strzelec” - Dwie wyznaczone osoby starają się trafić w pozostałych piłką plażową. Trafiony dołącza do strzelców. Obroną jest schowanie się pod wodą. W szeregu na lądzie
W rozsypce na lądzie
Cześć II
Nauczanie poślizgu na piersiach 1. Leżenie na piersiach:
- „Korek” - Uczniowie wykonują głęboki wdech, a następnie przysiad skulony pod woda, Ręce obejmują podudzia, głowę dociągają do kolan. Starają się wytrzymać w tej pozycji tak długo aż woda wypchnie ich na powierzchnię.
- „Nad morzem” – uczniowie kładą się na plecach, na desce i naśladują opalanie się.
2. Nauczanie poślizgu na piersiach:
- „Ławica śledzi” – dzieci w luźnej gromadce biegają w wodzie – na sygnał prowadzącego wywracają się na twarz.
- „Pluskające rybki” – dzieci wykonują przysiad w wodzie do zanurzenia po brodę. Z tej pozycji, z odbicia obunóż wyskakują jak najbardziej płasko w przód z rękami wyciągniętymi przed sobą – do zawiśnięcia w wodzie.
- „Wyścig motorówek” – jedne z ćwiczących kładzie się na wodzie, na piersiach, podając proste ramiona współćwiczącemu, stojącemu przed nim. Na sygnał prowadzącego stojący uczniowie („motorówki”) biegną ciągnąc za sobą kolegów leżących na powierzchni wody. Głowy leżących mają być schowane pod wodą. Wygrywa motorówka, która szybciej dobiegnie do wyznaczonego miejsca.
Ćwiczenia:
• Poślizg na piersiach:
- z deską – odbicie od dna basenu, głowa między ramionami i deską,
- bez deski – odbicie od dna basenu, ramiona jak wyżej
• Poślizg na piersiach – z deską (odbicie od ściany basenu)
• Poślizg na piersiach – bez deski (odbicie od ściany basenu)
3. Nauczanie wydechu do wody:
- „Wyścig parostatków” – na sygnał prowadzącego dzieci biegną jak najszybciej do wyznaczonego miejsca, głośno wypuszczając powietrze podczas oddychania. Prowadzący trzyma na wodzie żerdź, stanowiącą przeszkodę, którą uczniowie muszą pokonać przechodząc pod nią w głębokim zanurzeniu. Podczas zanurzenia wykonują ustami i nosem głęboki wydech.
4. Spady do wody:
- „Wrzucanie kłody” - Dzieci po kolei kładą się na plecach na krawędzi basenu, wzdłuż jego brzegu – ręce przy biodrach, nogi złączone. Prowadzący popycha leżącego i wrzuca go do wody. Ćwiczący wpada płasko na brzuch.
W luźnej gromadce

W rozsypce

Dwójkami z jednej strony basenu

W szeregu, przy brzegu basenu

W rzędzie na brzegu basenu

Część III
Uspokojenie organizmu

Zakończenie lekcji
„Sadzenie drzewek” – ćwiczący po wykonaniu wdechu zanurzają się pod wodę i układają na dnie krążki wykonując wydech

Zbiórka – kontrola obecności, pochwała uczniów najlepiej wykonujących ćwiczenia.

Lekcja 6
Nauczanie poślizgu na grzbiecie

Tok Treść Uwagi org. - met.
Cześć I

Rozgrzewka na lądzie

Rozgrzewka w wodzie Zbiórka powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, przypomnienie zasad BHP.
1. W podskokach wymachy RR.
2. Naprzemianstronne krążenia RR w przód i w tył.
3. RR w górze skłony tułowia w przód
4. 5 przysiadów
5. W opadzie tułowia – skrętoskłony
6. W siadzie prostym podpartym na przedramionach nożyce poziome i pionowe nóg
1. „Berek kucany” – wyznaczamy jednego lub kilku berków, którzy gonią pozostałych uczniów, złapana osoba zostaje berkiem, aby uniknąć złapania należy zanurzyć się pod wodę
2. „Piłka wodna” – zespoły starają się zdobyć punkty umieszczając piłkę w bramce. W szeregu na lądzie
W rozsypce na lądzie
Cześć II
Nauczanie poślizgu na grzbiecie 1. Leżenie na grzbiecie:
- „ Flisacy” – trzech z każdego zespołu kładzie się na wodzie, na piersiach lub grzbiecie i chwyta prostymi rękami żerdzi, trzymanej na wodzie przez dwóch współćwiczących (flisaków). Ci holują „drewno” w różnych kierunkach, ciągnąc za sobą żerdź. Zabawę można przeprowadzić w formie wyścigów.
- „Przepychanie kłody” – Na sygnał prowadzącego ostatni z szeregu kładzie się na wodzie, na piersiach lub grzbiecie (kłoda drzewa). Uczniowie z szeregów przepychają „kłodę” aż dopłynie ona na początek. Wówczas kładzie się nieruchomo następny ćwiczący. Wygrywa zespół, który pierwszy wróci do ustawienia wyjściowego.
2. Nauczanie poślizgu na grzbiecie:
- „Wystrzelanie torpedy” - jeden z ćwiczących kładzie się na wodzie na grzbiecie. Współćwiczący chwyta stopy lezącego i mocno popycha go do przodu. Zabawę można urozmaicić dokonując zmian w ułożeniu rąk leżących, a także wprowadzając element współzawodnictwa, „kto przepchnie dalej”
- Ślizgacze” – Na sygnał prowadzącego ćwiczący odbijają się od dna basenu i „ślizgają się” (szybują) na powierzchni wody. Ćwiczenie na piersiach i na grzbiecie. Wprowadzamy formę współzawodnictwa, – kto dalej
Ćwiczenia:
• Poślizg na grzbiecie - z deską:
- z odbicia od dna basenu, ręce przy biodrach
- z odbicia od dna basenu, ręce w górze
• Poślizg na grzbiecie bez deski (odbicie od dna basenu)
- ręce wzdłuż tułowia
- ręce w górze (z tyłu)
• Poślizg na grzbiecie – z deską (odbicie od ściany basenu) ręce wzdłuż tułowia.
• Poślizg na grzbiecie - bez deski (odbicie od ściany pływalni)
- ramiona wzdłuż tułowia
- ręce w górze
3. Nauczanie wydechu do wody:
- „Fale” – ćwiczący zanurzają się w wodzie po brodę, stojąc w odległości pół metra. Dmuchają w wodę tak, aby fala zalewała twarz współćwiczącego. Ćwiczenie wykonujemy na zmianę, a następnie jednocześnie, – kto mocniej?
4. Spady do wody z pozycji leżącej:
- „Wrzucanie kłody” – dzieci po kolei kładą się na plecach na krawędzi basenu, wzdłuż jego brzegu – ręce przy biodrach, nogi złączone. Prowadzący popycha leżącego i wrzuca go do wody. Ćwiczący wpada płasko na brzuch. To samo z leżenia na brzuchu – ćwiczący wpada na plecy.

W zespołach 5 osobowych

W dwóch szeregach naprzeciwko siebie

W dwójkach

W szeregu, przy ścianie basenu

W dwójkach, naprzeciw siebie

W rzędzie na brzegu basenu

Część III
Uspokojenie organizmu

Zakończenie lekcji
„Czaty w wodzie” - uczniowie poruszają się w stronę nauczyciela. W momencie gdy nauczyciel odwróci się w ich stronę muszą stać bez ruchu.

Zbiórka – kontrola obecności, pochwała uczniów najlepiej wykonujących ćwiczenia.
W szeregu przy linie lub brzegu basenu

W szeregu na lądzie

Lekcja 7
Doskonalenie poślizgu na piersiach

Tok Treść Uwagi org. - met.
Cześć I

Rozgrzewka na lądzie

Rozgrzewka w wodzie Zbiórka powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, przypomnienie zasad BHP.
1. Krążenie RR w przód, w tył i naprzemianstronne.
2. W opadzie tułowia naprzemianstronne wymachy RR.
3. Skłon tułowia w bok i w tył.
4. Krążenie tułowia.
5. 10 przysiadów.
6. 10 pajacyków.
Przejście pod prysznic.
1. „Piłka wodna” – zespoły starają się zdobyć punkty umieszczając piłkę w bramce.
2. „Natarcie” – na sygnał prowadzącego uczniowie biegną na przeciwną stronę basenu. W miejscu spotkania się szeregów wydają okrzyk „hura”. Wygrywa zespół, który pierwszy ustawi się przy przeciwnej ścianie basenu.
W szeregu na lądzie
W rozsypce na lądzie
Cześć II
Doskonalenie poślizgu na piersiach 1. Doskonalenie poślizgu na piersiach:
- „Sprężynki” – Na sygnał ćwiczący jak najszybciej, skaczą obunóż, przemieszczając się na drugą stronę basenu – kto szybciej. Zabawę można powtórzyć kilkakrotnie dokonując zmian – na jednej nodze, na drugiej.
- „Skoki przez przeszkody” – Dwóch ćwiczących trzyma żerdź (0,5 m od dna basenu), pozostali kolejno przeskakują przez przeszkodę. Zabawę można wykonywać z kijkami – jeden z ćwiczących trzyma kijek, drugi przeskakuje.
- „Wystrzelanie torpedy” - jeden z ćwiczących kładzie się na wodzie na piersiach. Współćwiczący chwyta stopy lezącego i mocno popycha go do przodu. Zabawę można urozmaicić dokonując zmian w ułożeniu rąk leżących, a także wprowadzając element współzawodnictwa, „kto przepchnie dalej”
„Pluskające rybki” – dzieci wykonują przysiad w wodzie do zanurzenia po brodę. Z tej pozycji, z odbicia obunóż wyskakują jak najbardziej płasko w przód z rękami wyciągniętymi przed sobą – do zawiśnięcia w wodzie.
Ćwiczenia:
• Poślizg na piersiach:
- z deską – odbicie od dna basenu, głowa między ramionami i deską,
- bez deski – odbicie od dna basenu, ramiona jak wyżej
• Poślizg na piersiach – z deską (odbicie od ściany basenu)
• Poślizg na piersiach – bez deski (odbicie od ściany basenu)
2. Nurkowanie:
- „Wyścig w tunelu” – ostatni w rzędach, na sygnał prowadzącego, przepływają między nogami poprzedników i ustawiają się na przodzie rzędu. Wygrywa zespół, który pierwszy przyjął pozycje wyjściową.
3. Skoki na nogi w dal:
- „Kto dalej” – Na sygnał dzieci odbijają się od brzegu basenu i skaczą w dal. Wygrywa ćwiczący, który skoczył najdalej.
Szereg przy jednej ze ścian pływalni

W rzędzie lub w rozsypce

W dwójkach

W szeregu

2 rzędy
Część III
Uspokojenie organizmu

Zakończenie lekcji
„Kopanie dołków” - uczniowie stoją w rozkroku, trzymając ręce razem i wykonując ruchy imitujące kopanie łopatką. W miarę wykonywania ćwiczenia kopią coraz głębiej, dochodząc do dna. Starają się wykopać jak najgłębszy dołek.
Zbiórka – kontrola obecności, pochwała uczniów najlepiej wykonujących ćwiczenia.
W rozsypce w płytkiej wodzie

W szeregu na lądzie

Lekcja 8
Doskonalenie poślizgu na grzbiecie

Tok Treść Uwagi org. - met.
Cześć I

Rozgrzewka na lądzie

Rozgrzewka w wodzie Zbiórka powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, przypomnienie zasad BHP.
1. Pozycja rozkroczna: skłony tułowia w przód z pogłębieniem (1, 2, 3) – wyprost tułowia.
2. Pozycja jw.: naprzemianstronne krążenia RR w przód i w tył.
3. Pozycja jw.: krążenia bioder w prawą i lewą stronę.
4. Siad prosty podparty: krążenia głowy w prawą i lewą stronę, ruchy potakiwania i przeczenia.
5. Siad skrzyżny: krążenia stopy (P i L) w prawą i lewą stronę, zginanie grzbietowe i podeszwowe.
6. Pozycja rozkroczna: krążenia kolan do wewnątrz i na zewnątrz.
1. „Natarcie” – na sygnał prowadzącego uczniowie biegną na przeciwną stronę basenu. W miejscu spotkania się szeregów wydają okrzyk „hura”. Wygrywa zespół, który pierwszy ustawi się przy przeciwnej ścianie basenu.
2. „Strzelec” - Dwie wyznaczone osoby starają się trafić w pozostałych piłką plażową. Trafiony dołącza do strzelców. Obroną jest schowanie się pod wodą. W szeregu na lądzie
W rozsypce na lądzie
Cześć II
Doskonalenie poślizgu na grzbiecie 1. Doskonalenie poślizgu na grzbiecie:
- „Klaskanie” – uczniowie skaczą kolejno do wody na nogi. W czasie lotu klaskają. Wygrywa uczeń, który wykona więcej klaśnięć.
- „Torpeda” – Dwójka ćwiczących, stojąc przodem do siebie, kładzie się na wodzie na grzbiecie, chwyta się za ręce i opiera się stopami. Na sygnał zwalniają chwyt rąk i mocno odpychają się nogami przechodzą w poślizg na grzbiecie.
- „Ślizgacze” – Na sygnał prowadzącego ćwiczący odbijają się od dna basenu i „ślizgają się” (szybują) na powierzchni wody. Ćwiczenie na piersiach i na grzbiecie. Wprowadzamy formę współzawodnictwa, – kto dalej
Ćwiczenia:
• Poślizg na grzbiecie - z deską:
- z odbicia od dna basenu, ręce przy biodrach
- z odbicia od dna basenu, ręce w górze
• Poślizg na grzbiecie bez deski (odbicie od dna basenu)
- ręce wzdłuż tułowia
- ręce w górze (z tyłu)
• Poślizg na grzbiecie – z deską (odbicie od ściany basenu) ręce wzdłuż tułowia.
• Poślizg na grzbiecie - bez deski (odbicie od ściany pływalni)
- ramiona wzdłuż tułowia
- ręce w górze
2. Wyciąganie przedmiotów z dna basenu:
- „Poławiacze pereł” – nauczyciel wrzuca do wody krążki, które uczniowie starają się wyłowić. Wygrywa ten uczeń, który wyłowi najwięcej „pereł”. Należy zwracać uwagę na to, aby uczniowie nie pomagali sobie nogami – przesuwali krążek do siebie i bez otwierania oczu wyciągali go z wody.
3. Skoki na nogi w dal z odbicia do dna basenu – poślizg:
- „Skoki do dziupli” – prowadzący lub jeden z ćwiczących trzyma na wodzie obręcz, do której skaczą ćwiczący. Po skoku ćwiczący wynurza się na zewnątrz obręczy.
- „Badacze dna” – jeden z ćwiczących lub prowadzący trzyma 2 obręcze zanurzone pionowo i oparte o dno. Pozostali uczniowie, kolejno, przy pomocy naprzemianstronnych ruchów nóg, przepływają przez obręcze, dotykając rękami dna basenu. Podczas ćwiczenia oczy otwarte, wydech do wody.

Na krawędzi basenu

W dwójkach

W szeregu, przy ścianie basenu

W rozsypce

W rzedzie
Część III
Uspokojenie organizmu

Zakończenie lekcji
„Sadzenie drzewek” – ćwiczący po wykonaniu wdechu zanurzają się pod wodę i układają na dnie krążki wykonując wydech.

Zbiórka – kontrola obecności, pochwała uczniów najlepiej wykonujących ćwiczenia.
W rozsypce w płytkiej wodzie

W szeregu na lądzie

II Faza nauczania pływania (lekcja 9 – 14)

Tematy zajęć:
• Kraulowe ruchy nóg w poślizgu na piersiach.
• Kraulowe ruchy nóg w poślizgu na grzbiecie.
• Doskonalenie kraulowych ruchów nóg w poślizgu na piersiach, nauczanie ruchów ramion do kraula na grzbiecie.
• Doskonalenie kraulowych ruchów nóg w poślizgu na grzbiecie, nauczanie ruchów ramion do kraula na piersiach.
• Doskonalenie ruchów ramion do kraula na grzbiecie.
• Doskonalenie ruchów ramion do kraula na piersiach.

Lekcja 9
Kraulowe ruchy nóg w poślizgu na piersiach

Tok Treść Uwagi org. - met.
Cześć I

Rozgrzewka na lądzie

Rozgrzewka w wodzie Zbiórka powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, przypomnienie zasad BHP.
1. W podskokach wymachy RR.
2. Naprzemianstronne krążenia RR w przód i w tył.
3. RR w górze skłony tułowia w przód
4. 5 przysiadów
5. W opadzie tułowia – skrętoskłony
6. W siadzie prostym podpartym na przedramionach nożyce poziome i pionowe nóg
1. „Berek kucany” – wyznaczamy jednego lub kilku berków, którzy gonią pozostałych uczniów, złapana osoba zostaje berkiem, aby uniknąć złapania należy zanurzyć się pod wodę
2. „Piłka wodna” – zespoły starają się zdobyć punkty umieszczając piłkę w bramce. W szeregu na lądzie
W rozsypce na lądzie
Cześć II
Kraulowe ruchy nóg w poślizgu na piersiach 1. Kraulowe ruchy nóg na lądzie i przy brzegu basenu:
• Na lądzie:
- Leżenie na piersiach na ławeczce lub podwyższeniu, naprzemianstronne ruchy nóg (właściwe ułożenie stopy).
- To samo na brzegu pływalni nogi uderzają o wodę.
- W staniu na ławeczce na jednej nodze – wymachy nogą. Ćwiczenie można wykonywać stojąc bokiem na brzegu basenu zmieniając ustawienie.
- „Skoki do dziupli” – prowadzący lub jeden z ćwiczących trzyma na wodzie obręcz, do której skaczą ćwiczący. Po skoku ćwiczący wynurza się na zewnątrz obręczy.
• W Wodzie:
- „Fontanna” – Uczniowie chwytają się brzegu, kładąc się na plecach i wykonują naprzemianstronne ruchy nóg – kto szybciej i mocniej.
- W wodzie, leżenie na piersiach przy ścianie basenu, chwyt oburącz wyprostowanymi rękami krawędzi, naprzemianstronna praca nóg – głowa na powierzchni wody.
- To samo ćwiczenie z oddychaniem – po wdechu zanurzamy twarz do wody i wykonujemy wydech (oczy otwarte).
• Ze współćwiczącym:
- W leżeniu na piersiach, partner przytrzymuje wyprostowane ramiona ćwiczącego, naprzemianstronne ruchy nóg, bez oddechu (w miejscu, w marszu).
- To samo ćwiczenie z oddychaniem (w miejscu, w marszu).
• Z deską:
- Z deską odbicie od dna basenu, poślizg na piersiach (deskę trzymamy w połowie wyprostowanymi ramionami) – naprzemianstronne ruchy nóg:
a) z głową na powierzchni wody,
b) bez oddychania (głowa w wodzie między ramionami i deską),
c) z oddychaniem (wdech przez podniesienie głowy, wydech do wody).
- Każdy z tych ćwiczeń wykonujemy również z odbicia od ściany basenu
- Pływanie przy pomocy kraulowych ruchów nóg, bez deski – ramiona w przodzie (bez oddychania, z oddychaniem)
- „Badacze dna” – jeden z ćwiczących lub prowadzący trzyma 2 obręcze zanurzone pionowo i oparte o dno. Pozostali uczniowie, kolejno, przy pomocy naprzemianstronnych ruchów nóg, przepływają przez obręcze, dotykając rękami dna basenu. Podczas ćwiczenia oczy otwarte, wydech do wody.
- „Pokonywanie przeszkód” – Na sygnał dzieci odbijają się od ściany basenu i starają się przepłynąć pod przeszkodą, ustawioną w odległości około 2 m, pomagając sobie kraulowymi ruchami nóg. Przeszkodę stanowić może żerdź lub rozciągnięta lina.
2. Nauczanie wydechu:
- „Fale” – ćwiczący zanurzają się w wodzie po brodę, stojąc w odległości pół metra. Dmuchają w wodę tak, aby fala zalewała twarz współćwiczącego. Ćwiczenie wykonujemy na zmianę, a następnie jednocześnie, – kto mocniej?
- „Wyścig piłeczek” – dzieci stoją w jednej linii mając przed sobą położoną piłeczkę starają się przesunąć ja do wyznaczonego miejsca.
„Pluskający łosoś” – Uczniowie wykonują przysiad, po czym wyskakują do góry, wykonując głęboki wdech, a następnie wracają do pełnego zanurzenia w przysiadzie. Tam głośno wypuszczają powietrze.
3. Skoki na nogi do wody głębokiej:
- „Skok do dziupli” – uczniowie kolejno, trzymają piłkę gumową lub deskę, skacząc do wyciągniętych ramion prowadzącego („dziupli”), który znajduje się w wodzie, w odległości 1 – 1,5 m od brzegu.

W rozsypce

W rzędzie

Szereg przy ścianie basenu

W dwójkach naprzeciwko siebie

W szeregu

W rozsypce
Część III
Uspokojenie organizmu

Zakończenie lekcji
„Czaty w wodzie” - uczniowie poruszają się w stronę nauczyciela. W momencie gdy nauczyciel odwróci się w ich stronę muszą stać bez ruchu.

Zbiórka – kontrola obecności, pochwała uczniów najlepiej wykonujących ćwiczenia.
W szeregu przy linie lub brzegu basenu

W szeregu na lądzie

Lekcja 10
Kraulowe ruchy nóg w poślizgu na grzbiecie

Tok Treść Uwagi org. - met.
Cześć I

Rozgrzewka na lądzie

Rozgrzewka w wodzie Zbiórka powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, przypomnienie zasad BHP.
1. Krążenie RR w przód, w tył i naprzemianstronne.
2. W opadzie tułowia naprzemianstronne wymachy RR.
3. Skłon tułowia w bok i w tył.
4. Krążenie tułowia.
5. 10 przysiadów.
6. 10 pajacyków.
Przejście pod prysznic.
1. „Piłka wodna” – zespoły starają się zdobyć punkty umieszczając piłkę w bramce.
2. „Natarcie” – na sygnał prowadzącego uczniowie biegną na przeciwną stronę basenu. W miejscu spotkania się szeregów wydają okrzyk „hura”. Wygrywa zespół, który pierwszy ustawi się przy przeciwnej ścianie basenu. W szeregu na lądzie
W rozsypce na lądzie
Cześć II
Kraulowe ruchy nóg w poślizgu na piersiach 1. Kraulowe ruchy nóg na lądzie i przy brzegu basenu:
• Na lądzie:
- W siadzie na ławce – naprzemianstronne ruchy nóg ( prawidłowe ułożenie stóp – kontrolowane przez ćwiczącego).
- W leżeniu tyłem na ławeczce lub materacu – naprzemianstronne ruchy nóg.
• Na brzegu basenu:
- W siadzie podpartym na brzegu pływalni – praca nóg nad powierzchnią wody – dotknięcie wody stopami.
- W siadzie podpartym na brzegu basenu, stopy ugięte podeszwowo, palce skierowane do wewnątrz, nogi wpuszczone do wody – naprzemianstronne ruchy nóg (wychlapywanie wody).
• Przy ścianie basenu:
- Leżenie na grzbiecie, chwyt prostymi ramionami za głową ściany basenu – naprzemianstronne ruchy nóg.
- Leżenie na grzbiecie, chwyt prostymi ramionami za głową ściany basenu – naprzemianstronne ruchy nóg. Dwóch ćwiczących, nad kolanami pozostałych, podtrzymuje żerdź leżącą na wodzie. Ćwiczenie to uniemożliwia wyciąganie kolan nad powierzchnię wody.
• Ruchy nóg ze współćwiczącym (w miejscu i w ruchu):
- W dwójkach, ćwiczący leży na grzbiecie, partner podtrzymuje głowę – naprzemianstronne ruchy nóg.
- To samo ćwiczenie w ruchu.
- „Kto mocniejszy” – ćwiczący chwytają się za ramiona i kładą na powierzchni wody. Na sygnał wykonują naprzemianstronne ruchy nóg tak, aby popchnąć współćwiczącego.
• Poślizg na grzbiecie:
- Poślizg na grzbiecie z deską, ramiona wzdłuż tułowia (deska na wysokości bioder) naprzemianstronna praca nóg.
- Poślizg na grzbiecie z deska, ramiona w górze (z tyłu za głową) – kraulowe ruchy nóg w leżeniu na grzbiecie.
- Poślizg na grzbiecie ramiona wzdłuż tułowia.
- Poślizg na grzbiecie ramiona w gurze (z tyłu na wodzie) naprzemianstronne ruchy nóg.
- „Przeciąganie” – ćwiczący kładą się na przemian na plecach, po obu stronach żerdzi, trzymając ją oburącz. Na sygnał zaczynają mocno pracować nogami – który szereg przesunie żerdź w swoją stronę.
- „Wyścig ślizgaczy” – Uczniowie chwytają się za brzeg i opierają stopami o ścianę. Na sygnał odbijają się i w położeniu na grzbiecie wykonują naprzemianstronne ruchy nóg, płynąc na druga stronę basenu – kto szybciej.
„Holowanie drewna” – Dwóch ćwiczących kładzie się na plecach o chwyta oburącz kijek znajdujący się za głową. Partnerzy trzymają kijek po obu stronach i poruszają się w wodzie w różnych kierunkach – leżący pomagają im wykonując naprzemianstronne ruchy nóg.
2. Skoki na nogi z przysiadu:
- „Skok ratunkowy” - ćwiczący skaczą do koła gumowego znajdującego się w wodzie, po czym chwytają żerdź podana przez prowadzącego. Prowadzący przyciąga ćwiczącego do brzegu.
- „Nurek” – ćwiczący po kolei, po dotknięciu przez prowadzącego, odpychają się do tyłu i wpadają do wody.

W dwójkach tyłem do siebie

Po sześciu (w każdej szóstce dwa szeregi naprzeciw siebie)
W szeregu, przy ścianie basenu

Po czterech

Rząd na brzegu basenu (woda głęboką)
Siad skulony na brzegu, tyłem do wody

Część III
Uspokojenie organizmu

Zakończenie lekcji
„Kopanie dołków” - uczniowie stoją w rozkroku, trzymając ręce razem i wykonując ruchy imitujące kopanie łopatką. W miarę wykonywania ćwiczenia kopią coraz głębiej, dochodząc do dna. Starają się wykopać jak najgłębszy dołek.
Zbiórka – kontrola obecności, pochwała uczniów najlepiej wykonujących ćwiczenia.
W rozsypce w płytkiej wodzie

W szeregu na lądzie

Lekcja 11
Doskonalenie kraulowych ruchów nóg w poślizgu na piersiach, nauczanie ruchów ramion do kraula na grzbiecie

Tok Treść Uwagi org. - met.
Cześć I

Rozgrzewka na lądzie

Rozgrzewka w wodzie Zbiórka powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, przypomnienie zasad BHP.
1. Pozycja rozkroczna: skłony tułowia w przód z pogłębieniem (1, 2, 3) – wyprost tułowia.
2. Pozycja jw.: naprzemianstronne krążenia RR w przód i w tył.
3. Pozycja jw.: krążenia bioder w prawą i lewą stronę.
4. Siad prosty podparty: krążenia głowy w prawą i lewą stronę, ruchy potakiwania i przeczenia.
5. Siad skrzyżny: krążenia stopy (P i L) w prawą i lewą stronę, zginanie grzbietowe i podeszwowe.
6. Pozycja rozkroczna: krążenia kolan do wewnątrz i na zewnątrz.
1. „Natarcie” – na sygnał prowadzącego uczniowie biegną na przeciwną stronę basenu. W miejscu spotkania się szeregów wydają okrzyk „hura”. Wygrywa zespół, który pierwszy ustawi się przy przeciwnej ścianie basenu.
2. „Strzelec” - Dwie wyznaczone osoby starają się trafić w pozostałych piłką plażową. Trafiony dołącza do strzelców. Obroną jest schowanie się pod wodą. W szeregu na lądzie
W rozsypce na lądzie
Cześć II
1. Ruchy rąk na lądzie:
• W staniu, naprzemianstronne krążenia ramion w tył
• W staniu, jedno ramie w górze, drugie przy biodrach – zmiana ułożenia (ustawienia dłoni jak przy kraulu na grzbiecie)
• W leżeniu na ławeczce albo na brzegu basenu, ruchy jednym ramieniem (w tył, koło ucha), a następnie drugim.
• Wejście do wody – leżenie na plecach nogi oparte o brzeg jednoczesne ruchy rąk w tył.
2. Kraulowe ruchy nóg w poślizgu z deską (z oddychaniem):
• odbicie od dna basenu, poślizg na piersiach (deskę trzymamy w połowie wyprostowanymi ramionami) – naprzemianstronne ruchy nóg, wdech przez podniesienie głowy, wydech do wody.
• To samo z dobicia od ściany basenu
- „Pokonywanie przeszkód” – Na sygnał dzieci odbijają się od ściany basenu i starają się przepłynąć pod przeszkodą, ustawioną w odległości około 2 m, pomagając sobie kraulowymi ruchami nóg. Przeszkodę stanowić może żerdź lub rozciągnięta lina.
3. Ruchy rąk na grzbiecie z partnerem (w miejscu, w marszu):
• Leżenie na grzbiecie współćwiczący podtrzymuje za nogi – jednoczesna praca rąk, najpierw w miejscu potem w marszu.
• Leżenie na grzbiecie współćwiczący podtrzymuje za nogi – naprzemianstronne ruchy rąk, najpierw w miejscu potem w marszu.
- „Wiatraki” – jeden z ćwiczących kładzie się na grzbiecie, nogi razem albo w rozkroku. Partner stojąc przodem do niego chwyta go za nogi i popycha do przodu. Leżący wykonuje jednoczesną pracę rąk do kraula na grzbiecie. Zabawę powtarzamy wielokrotnie, przy czym w drugiej jej odmianie ramiona wykonują ruchy naprzemianstronne.
4. Jednoczesne ruchy rąk ba grzbiecie (deska miedzy nogami):
• Z deską między kolanami i udami, jednoczesna praca rąk do tyłu z oddychaniem
• Z deską między nogami – naprzemianstronne ruchy ramion w tył
- „Wyścigi fok” – dzieci stoją przodem do ściany, na sygnał jak najszybciej biegną, pomagając sobie rękami, na drugą stronę basenu. Ramiona wykonują najpierw ruchy jednoczesne, a następnie naprzemianstronne.
5. Skoki na nogi do wody głębokiej:
- „Wrzucanie kłody” – dzieci po kolei kładą się na plecach na krawędzi basenu, wzdłuż jego brzegu – ręce przy biodrach, nogi złączone. Prowadzący popycha leżącego i wrzuca go do wody. Ćwiczący wpada płasko na brzuch. To samo z leżenia na brzuchu – ćwiczący wpada na plecy.
- „Kto głębiej” – Uczniowie pojedynczo wskakują do obręczy i starają się dotknąć nogami dna basenu. Następnie wynurzają się wewnątrz obręczy.

Szereg przy ścianie basenu

parami

W szeregu przy ścianie basenu

W rzędzie na brzegu basenu

W rzędzie, woda głęboka
Część III
Uspokojenie organizmu

Zakończenie lekcji
„Sadzenie drzewek” – ćwiczący po wykonaniu wdechu zanurzają się pod wodę i układają na dnie krążki wykonując wydech.

Zbiórka – kontrola obecności, pochwała uczniów najlepiej wykonujących ćwiczenia.
W rozsypce w płytkiej wodzie

W szeregu na lądzie

Lekcja 12
Doskonalenie kraulowych ruchów nóg w poślizgu na grzbiecie, nauczanie ruchów ramion do kraula na piersiach

Tok Treść Uwagi org. - met.
Cześć I

Rozgrzewka na lądzie

Rozgrzewka w wodzie Zbiórka powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, przypomnienie zasad BHP.
1. W podskokach wymachy RR.
2. Naprzemianstronne krążenia RR w przód i w tył.
3. RR w górze skłony tułowia w przód
4. 5 przysiadów
5. W opadzie tułowia – skrętoskłony
6. W siadzie prostym podpartym na przedramionach nożyce poziome i pionowe nóg
1. „Berek kucany” – wyznaczamy jednego lub kilku berków, którzy gonią pozostałych uczniów, złapana osoba zostaje berkiem, aby uniknąć złapania należy zanurzyć się pod wodę
2. „Piłka wodna” – zespoły starają się zdobyć punkty umieszczając piłkę w bramce. W szeregu na lądzie
W rozsypce na lądzie
Cześć II
1. Kraulowe ruchy rąk na lądzie:
• W staniu naprzemianstronne krążenia ramion w przód
• W opadzie tułowia w przód, naprzemianstronne krążenia ramion w przód
• W opadzie tułowia, kraulowe ruchy rąk
• W opadzie tułowia, ruchy jednego ramienia ze skrętem głowy jak do wdechu. To samo drugie ramię
2. Ruchy nóg na grzbiecie, z deską:
• Poślizg na grzbiecie z deską, ramiona wzdłuż tułowia (deska na wysokości bioder) naprzemianstronna praca nóg
• Poślizg na grzbiecie z deską, ramiona w górze (z tyłu za głową) – kraulowe ruchy nóg w leżeniu na grzbiecie
• Poślizgi na grzbiecie z deską trzymaną jedną rekom z tyłu za głową
3. Praca nóg bez deski:
• Poślizg na grzbiecie, ramiona wzdłuż tułowia – naprzemianstronne ruchy nóg
• Poślizg na grzbiecie, ramiona w górze (z tyłu na wodzie) naprzemianstronne ruchy nóg
• Poślizg na grzbiecie z jedną ręką w wzdłuż tułowia druga w górze za głową na wodzie
4. Kraulowe ruchy rąk przy ścianie basenu:
• Kraulowe ruchy rąk nad wodą w opadzie tułowia. To samo ćwiczenie z zanurzeniem ramion
• Ruch jednego ramienia z imitacją oddechu (wdech przez skręt głowy) – to samo z drugim ramieniem, nad wodą. Ćwiczenie powtarzamy w wodzie
• Kraulowe ruchy rąk w wodzie w marszu, w opadzie tułowia – bez oddechu i z oddechem
• Leżenie na piersiach przy brzegu basenu, głowa w wodzie, nogi oparte o brzeg – kraulowe ruchy ramion
- „Berek” – dzieci uciekają przed berkiem pomagając sobie ramionami – odpychają się nimi od powierzchni wody.
5. Kraulowe ruchy rąk z partnerem (w miejscu, w marszu) bez oddechu z oddychaniem:
• Leżenie na piersiach, partner przytrzymuje za nogi – kraulowa praca rąk: najpierw w staniu a następnie w ruchu (bez oddechu i z oddechem)
- „Przepychanka” – Ćwiczący kładą się na piersiach i ujmują się stopami – ma sygnał starają się przeciągnąć współćwiczącego na swoją stronę, wykonując kraulowe ruchy ramion.
- „Taczki” – Ćwiczący kładą się na piersiach – ramiona w przodzie, nogi w rozkroku. Partnerzy chwytają za stopy ćwiczących (wchodzą między nogi) i pchają ich do przodu – ci wykonują naprzemianstronne ruchy rąk (głowa w wodzie).
- „Holowanie kłody” – Ćwiczący kładzie się na grzbiecie będąc przytrzymywanym przez partnera oburącz za głowę, w okolicy uszu. Po przyjęciu swobodnej pozycji zostaje holowany. W trakcie holowania wykonuje naprzemianstronne ruchy nóg.
6. Skoki do wody:
- „Skok z salutowaniem” – uczniowie skaczą kolejno do wody, salutując w czasie lotu.
- „Wrzucanie kłody” - Dzieci po kolei kładą się na plecach na krawędzi basenu, wzdłuż jego brzegu – ręce przy biodrach, nogi złączone. Prowadzący popycha leżącego i wrzuca go do wody. Ćwiczący wpada płasko na brzuch.

Tyłem do siebie

Dwójkami

W dwójkach

Na brzegu basenu
Część III
Uspokojenie organizmu

Zakończenie lekcji
„Czaty w wodzie” - uczniowie poruszają się w stronę nauczyciela. W momencie gdy nauczyciel odwróci się w ich stronę muszą stać bez ruchu.

Zbiórka – kontrola obecności, pochwała uczniów najlepiej wykonujących ćwiczenia.
W szeregu przy linie lub brzegu basenu

W szeregu na lądzie

Lekcja 13
Doskonalenie ruchów ramion do kraula na grzbiecie

Tok Treść Uwagi org. - met.
Cześć I

Rozgrzewka na lądzie

Rozgrzewka w wodzie Zbiórka powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, przypomnienie zasad BHP.
1. Krążenie RR w przód, w tył i naprzemianstronne.
2. W opadzie tułowia naprzemianstronne wymachy RR.
3. Skłon tułowia w bok i w tył.
4. Krążenie tułowia.
5. 10 przysiadów.
6. 10 pajacyków.
Przejście pod prysznic.
1. „Piłka wodna” – zespoły starają się zdobyć punkty umieszczając piłkę w bramce.
2. „Berek kucany” – wyznaczamy jednego lub kilku berków, którzy gonią pozostałych uczniów, złapana osoba zostaje berkiem, aby uniknąć złapania należy zanurzyć się pod wodę W szeregu na lądzie
W rozsypce na lądzie
Cześć II 1. Naprzemianstronne ruchy ramion z deską (przytrzymanie dłoni przy biodrach):
- „Szybowiec” – Uczniowie ustawiają się parami w jednym szeregu. Jeden z ćwiczących klęka, drugi kładzie się na plecach, opierając ugięte w kolanach nogi na udach partnera, ręce z tyłu nad głową. Na sygnał odpycha się nogami i wykonuje jednoczesny ruch ramionami do bioder. Który z ćwiczących najdalej „poszybuje” na powierzchni wody.
• Z deską między kolanami i udami, jednoczesna praca rąk do tyłu z oddychaniem
• Z deską miedzy kolanami i udami, naprzemianstronna praca rąk z zatrzymaniem (jedna ręka w górze za głowa druga przy biodrach)
• Z deską między nogami – naprzemianstronne ruchy ramion w tył
2. Naprzemianstronna (ciągła) praca ramion z deską:
- „Wyścigi fok” – dzieci stoją przodem do ściany, na sygnał jak najszybciej biegną, pomagając sobie rękami, na drugą stronę basenu. Ramiona najpierw wykonują ruchy jednoczesne, a następnie naprzemianstronne.
• Z deską między nogami – naprzemianstronne ruchy ramion w tył (na dłuższych odcinkach)
3. Ruchy nóg do kraula na piersiach:
- „Badacze dna” – jeden z ćwiczących lub prowadzący trzyma 2 obręcze zanurzone pionowo i oparte o dno. Pozostali uczniowie, kolejno, przy pomocy naprzemianstronnych ruchów nóg, przepływają przez obręcze, dotykając rękami dna basenu. Podczas ćwiczenia oczy otwarte, wydech do wody.
• Z deską odbicie od dna basenu, poślizg na piersiach (deskę trzymamy w połowie wyprostowanymi ramionami) – naprzemianstronne ruchy nóg:
a) z głową na powierzchni wody,
b) bez oddychania (głowa w wodzie między ramionami i deską),
c) z oddychaniem (wdech przez podniesienie głowy, wydech do wody).
• Każdy z tych ćwiczeń wykonujemy również z odbicia od ściany basenu
• Pływanie przy pomocy kraulowych ruchów nóg, bez deski – ramiona w przodzie (bez oddychania, z oddychaniem)
4. Skoki na nogi do wody głębokiej (samodzielne przepłynięcie przy pomocy nóg na grzbiecie do ściany basenu):
- „Kto głębiej” – Uczniowie pojedynczo wskakują do obręczy i starają się dotknąć nogami dna basenu. Następnie wynurzają się wewnątrz obręczy.
• skok do wody głębokiej na nogi, następnie obrót na plecy i samodzielne dopłyniecie na grzbiecie do ściany basenu (samymi nogami).

Parami

W szeregu przy ścianie basenu

W rzędzie

W rzędzie, woda głęboka
Część III
Uspokojenie organizmu

Zakończenie lekcji
„Kopanie dołków” - uczniowie stoją w rozkroku, trzymając ręce razem i wykonując ruchy imitujące kopanie łopatką. W miarę wykonywania ćwiczenia kopią coraz głębiej, dochodząc do dna. Starają się wykopać jak najgłębszy dołek.
Zbiórka – kontrola obecności, pochwała uczniów najlepiej wykonujących ćwiczenia.
W rozsypce w płytkiej wodzie

W szeregu na lądzie

Lekcja 14
Doskonalenie ruchów ramion do kraula na piersiach

Tok Treść Uwagi org. - met.
Cześć I

Rozgrzewka na lądzie

Rozgrzewka w wodzie Zbiórka powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, przypomnienie zasad BHP.
1. Pozycja rozkroczna: skłony tułowia w przód z pogłębieniem (1, 2, 3) – wyprost tułowia.
2. Pozycja jw.: naprzemianstronne krążenia RR w przód i w tył.
3. Pozycja jw.: krążenia bioder w prawą i lewą stronę.
4. Siad prosty podparty: krążenia głowy w prawą i lewą stronę, ruchy potakiwania i przeczenia.
5. Siad skrzyżny: krążenia stopy (P i L) w prawą i lewą stronę, zginanie grzbietowe i podeszwowe.
6. Pozycja rozkroczna: krążenia kolan do wewnątrz i na zewnątrz.
1. „Natarcie” – na sygnał prowadzącego uczniowie biegną na przeciwną stronę basenu. W miejscu spotkania się szeregów wydają okrzyk „hura”. Wygrywa zespół, który pierwszy ustawi się przy przeciwnej ścianie basenu.
2. „Strzelec” - Dwie wyznaczone osoby starają się trafić w pozostałych piłką plażową. Trafiony dołącza do strzelców. Obroną jest schowanie się pod wodą. W szeregu na lądzie
W rozsypce na lądzie
Cześć II „Baraszkujące delfinki” – deski pływają po wodzie. Dzieci nurkują pod wyznaczone przez siebie deski i starają się podrzucić je jak najwyżej.
„Berek” – dzieci uciekają przed berkiem pomagając sobie ramionami – odpychają się nimi od powierzchni wody.
brzegu przy pomocy nóg, trzymając koło.
1. Kraulowe ruchy rąk z deską:
• kraulowe ruchy jednego ramienia z deską (z oddechem)
• kraulowe ruchy drugiego ramienia (z oddychaniem)
• kraulowe ruchy rąk z deską (bez oddechu, z oddechem)
• kraulowe ruchy rąk z deską między nogami (z oddychaniem)
2. Ruchy nóg do kraula na grzbiecie:
• Poślizg na grzbiecie z deską, ramiona wzdłuż tułowia (deska na wysokości bioder) naprzemianstronna praca nóg
• Poślizg na grzbiecie z deską, ramiona w górze (z tyłu za głową) – kraulowe ruchy nóg w leżeniu na grzbiecie
• Poślizgi na grzbiecie z deską trzymaną jedną rekom z tyłu za głową
• Poślizg na grzbiecie, ramiona wzdłuż tułowia – naprzemianstronne ruchy nóg
• Poślizg na grzbiecie, ramiona w górze (z tyłu na wodzie) naprzemianstronne ruchy nóg
• Poślizg na grzbiecie z jedną ręką w wzdłuż tułowia druga w górze za głową na wodzie
3. Skoki do wody ze słupka:
„Skoki do celu” – Ćwiczący skaczą kolejno do koła znajdującego się w wodzie. Po wynurzeniu się dopływają do
W rozsypce

Przy ścianie basenu
Rząd

Część III
Uspokojenie organizmu

Zakończenie lekcji
„Sadzenie drzewek” – ćwiczący po wykonaniu wdechu zanurzają się pod wodę i układają na dnie krążki wykonując wydech.

Zbiórka – kontrola obecności, pochwała uczniów najlepiej wykonujących ćwiczenia.
W rozsypce w płytkiej wodzie

W szeregu na lądzie

III Faza nauczania pływania (lekcja 15 – 20)

Tematy zajęć:
• Nauczanie koordynacji ramion i nóg (kraula na grzbiecie)
• Nauczanie koordynacji ramion i nóg (kraul na piersiach)
• Pływanie kraulem na grzbiecie
• Pływanie kraulem na piersiach
• Doskonalenie poznanych elementów
• Sprawdzian praktyczny końcowy

Lekcja 15
Nauczanie koordynacji ruchów ramion i nóg (kraul na grzbiecie)

Tok Treść Uwagi org. - met.
Cześć I

Rozgrzewka na lądzie

Rozgrzewka w wodzie Zbiórka powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, przypomnienie zasad BHP.
1. W podskokach wymachy RR.
2. Naprzemianstronne krążenia RR w przód i w tył.
3. RR w górze skłony tułowia w przód
4. 5 przysiadów
5. W opadzie tułowia – skrętoskłony
6. W siadzie prostym podpartym na przedramionach nożyce poziome i pionowe nóg
1. „Berek kucany” – wyznaczamy jednego lub kilku berków, którzy gonią pozostałych uczniów, złapana osoba zostaje berkiem, aby uniknąć złapania należy zanurzyć się pod wodę
2. „Piłka wodna” – zespoły starają się zdobyć punkty umieszczając piłkę w bramce. W szeregu na lądzie
W rozsypce na lądzie
Cześć II 1. Praca nóg do kraula na grzbiecie (z deską):
• ramiona w przodzie z deską praca nóg do kraula na grzbiecie
• ramiona w górze (z tyłu za głową) praca nóg do kraula na grzbiecie
2. Praca ramion do kraula na grzbiecie (z deską):
• deska między nogami, jednoczesne ruchy ramion do kraula na grzbiecie
• deska między nogami naprzemianstronne ruchy ramion do kraula na grzbiecie
3. Łączenie ruchów ramion i nóg z deską („dokładanka”) – różne ułożenie deski:
• deska trzymana oburącz na wysokości kolan – naprzemianstronne ruchy nóg, praca jednego ramienia:
- jak wyżej praca drugiego ramienia
- ruchy nóg do kraula na grzbiecie, praca ramion na zmianę (druga ręka pracuje po zakończeniu ruchu przez rękę pierwszą)
• deska trzymana oburącz w górze z tyłu za głową:
- ruchy nóg, praca jednego ramienia
- jak wyżej, praca drugiego ramienia
- jak wyżej, ruchy ramion na zmianę
4. Nurkowanie w dal penetracja dna w linii prostej:
- „Badacze dna” – jeden z ćwiczących lub prowadzący trzyma 2 obręcze zanurzone pionowo i oparte o dno. Pozostali uczniowie, kolejno, przy pomocy naprzemianstronnych ruchów nóg, przepływają przez obręcze, dotykając rękami dna basenu. Podczas ćwiczenia oczy otwarte, wydech do wody.
- „Slalom podwodny” – co drugi uczeń w rzędzie wykonuje krok w prawo (rzędy tworzą linię łamaną), ostatni starają się przepłynąć między nogami poprzedników. Po każdym przepłynięciu poprawiamy ustawienie w rzędach. Wygrywa zespół, którego większa liczba ćwiczących wykona prawidłowo ćwiczenie.
5. Opanowanie wślizgów do wody:
- „Zjeżdżalnia” – uczniowie pojedynczo, kładą się na desce trzymając ramiona w przodzie a następnie wślizgują się do wody.
- „Bomba” – przysiad skulony na krawędzi basenu, przodem do wody. Ćwiczący wpadają do wody w pozycji skulonej, poprzez wytrącenie równowagi.

Część III
Uspokojenie organizmu

Zakończenie lekcji
„Czaty w wodzie” - uczniowie poruszają się w stronę nauczyciela. W momencie gdy nauczyciel odwróci się w ich stronę muszą stać bez ruchu.

Zbiórka – kontrola obecności, pochwała uczniów najlepiej wykonujących ćwiczenia.
W szeregu przy linie lub brzegu basenu

W szeregu na lądzie

Lekcja 16
Nauczanie koordynacji ruchów ramion i nóg (kraul na piersiach)

Tok Treść Uwagi org. - met.
Cześć I

Rozgrzewka na lądzie

Rozgrzewka w wodzie Zbiórka powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, przypomnienie zasad BHP.
1. Krążenie RR w przód, w tył i naprzemianstronne.
2. W opadzie tułowia naprzemianstronne wymachy RR.
3. Skłon tułowia w bok i w tył.
4. Krążenie tułowia.
5. 10 przysiadów.
6. 10 pajacyków.
Przejście pod prysznic.
1. „Piłka wodna” – zespoły starają się zdobyć punkty umieszczając piłkę w bramce.
2. „Natarcie” – na sygnał prowadzącego uczniowie biegną na przeciwną stronę basenu. W miejscu spotkania się szeregów wydają okrzyk „hura”. Wygrywa zespół, który pierwszy ustawi się przy przeciwnej ścianie basenu. W szeregu na lądzie
W rozsypce na lądzie
Cześć II 1. Praca nóg do kraula na piersiach (z deską):
- „Fontanna” – Uczniowie chwytają się brzegu, kładąc się na plecach i wykonują naprzemianstronne ruchy nóg – kto szybciej i mocniej.
• z deską odbicie od dna basenu, poślizg na piersiach (deskę trzymamy w połowie wyprostowanymi ramionami) – naprzemianstronne ruchy nóg:
a) z głową na powierzchni wody,
b) bez oddychania (głowa w wodzie między ramionami i deską),
c) z oddychaniem (wdech przez podniesienie głowy, wydech do wody).
• Każdy z tych ćwiczeń wykonujemy również z odbicia od ściany basenu
2. Ruchy ramion do kraula z deską (bez oddychania, z oddychaniem):
- „Wiatraki” – jeden z ćwiczących kładzie się na grzbiecie, nogi razem albo w rozkroku. Partner stojąc przodem do niego chwyta go za nogi i popycha do przodu. Leżący wykonuje jednoczesną pracę rąk do kraula na grzbiecie. Zabawę powtarzamy wielokrotnie, przy czym w drugiej jej odmianie ramiona wykonują ruchy naprzemianstronne.
• ze współćwiczących obejmującym stopy ćwiczącego (bez oddechu, z próbą oddychania)
• ramiona z deską w przodzie „dokładana”
• ruchy ramion do kraula z deską trzymaną oburącz w przodzie – bez oddechu, a następnie z oddechem
• ruchy ramion z deską miedzy nogami (bez oddechu, z oddychaniem)
3. Łączenie ruchów ramion i nóg oraz oddechu („dokładanka”) z deską:
• ruchy nóg oraz praca jednego ramienia (bez oddechu, z oddechem)
• jak wyżej, ruch drugiego ramienia
• jak wyżej, ramiona pracują na zmianę (wydłużamy moment, kiedy oba ramiona są na desce)
4. Próba przepłynięcia kraulem na piersiach kilku metrów (bez oddychania):
• płyniemy kraulem na piersiach niewielki odcinek w płytkiej części basenu bez oddychania
5. Wślizg do wody na głowę:
• z siadu na brzegu basenu, wślizg do wody na głowę (ramiona w przodzie – głowa miedzy ramionami)
• jak wyżej, z klęku jednonóż

Część III
Uspokojenie organizmu

Zakończenie lekcji
„Kopanie dołków” - uczniowie stoją w rozkroku, trzymając ręce razem i wykonując ruchy imitujące kopanie łopatką. W miarę wykonywania ćwiczenia kopią coraz głębiej, dochodząc do dna. Starają się wykopać jak najgłębszy dołek.
Zbiórka – kontrola obecności, pochwała uczniów najlepiej wykonujących ćwiczenia.
W rozsypce w płytkiej wodzie

W szeregu na lądzie

Lekcja 17
Pływanie kraulem na grzbiecie

Tok Treść Uwagi org. - met.
Cześć I

Rozgrzewka na lądzie

Rozgrzewka w wodzie Zbiórka powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, przypomnienie zasad BHP.
1. Pozycja rozkroczna: skłony tułowia w przód z pogłębieniem (1, 2, 3) – wyprost tułowia.
2. Pozycja jw.: naprzemianstronne krążenia RR w przód i w tył.
3. Pozycja jw.: krążenia bioder w prawą i lewą stronę.
4. Siad prosty podparty: krążenia głowy w prawą i lewą stronę, ruchy potakiwania i przeczenia.
5. Siad skrzyżny: krążenia stopy (P i L) w prawą i lewą stronę, zginanie grzbietowe i podeszwowe.
6. Pozycja rozkroczna: krążenia kolan do wewnątrz i na zewnątrz.
1. „Natarcie” – na sygnał prowadzącego uczniowie biegną na przeciwną stronę basenu. W miejscu spotkania się szeregów wydają okrzyk „hura”. Wygrywa zespół, który pierwszy ustawi się przy przeciwnej ścianie basenu.
2. „Strzelec” - Dwie wyznaczone osoby starają się trafić w pozostałych piłką plażową. Trafiony dołącza do strzelców. Obroną jest schowanie się pod wodą. W szeregu na lądzie
W rozsypce na lądzie
Cześć II 1. Skoki do wody głębokiej na głowę z półprzysiadu:
• Skok do wody na głowę z przysiadu (ramiona w przodzie – głowa miedzy ramionami)
• Skok do wody na głowę z półprzysiadu i z opadem tułowia w przód
2. Praca nóg do kraula na grzbiecie (bez deski):
• Poślizg na plecach, ramiona wzdłuż tułowia, - naprzemianstronne ruchy nóg
• Poślizg na plecach, ramiona w górze (z tyłu na wodzie) naprzemianstronne ruchy nóg
3. Praca rąk na grzbiecie:
• Ramiona z deska na wysokości bioder – „dokładanka”
• Z deską między nogami jednoczesna praca ramion
• Z deską między nogami naprzemianstronna praca ramion
• Bez deski – naprzemianstronny ruch ramion do kraula na grzbiecie
4. Łączenie ruchów ramion i nóg do kraula na grzbiecie (bez deski):
• ruchy nóg – ramiona wzdłuż tułowia – ruch rąk na zmianę (po zakończeniu pracy jednego ramienia, ćwiczący przez chwilę płynie przy pomocy nóg)
• próba przepłynięcia kraulem na grzbiecie (ramiona starają się pracować płynnie)
5. Zejścia do dna basenu:
• zejście w dół basenu po żerdzi ustawionej pionowo
- „Bomba” – przysiad skulony na krawędzi basenu, przodem do wody. Ćwiczący wpadają do wody w pozycji skulonej, poprzez wytrącenie równowagi.
- „Poławiacze pereł” – uczniowie siadają na brzegu basenu wysuwają ramiona do przodu – głowa między ramionami, a następnie poprzez wychylenie tułowia wpadają do wody. W wodzie starają się dojść do dna basenu i wyciągają perłę (krążek).
- „Wyścig w tunelu” – ostatni w rzędach, na sygnał prowadzącego, przepływają między nogami poprzedników i ustawiają się na przodzie rzędu. Wygrywa zespół, który pierwszy przyjął pozycje wyjściową.

Część III
Uspokojenie organizmu

Zakończenie lekcji
„Sadzenie drzewek” – ćwiczący po wykonaniu wdechu zanurzają się pod wodę i układają na dnie krążki wykonując wydech.

Zbiórka – kontrola obecności, pochwała uczniów najlepiej wykonujących ćwiczenia.
W rozsypce w płytkiej wodzie

W szeregu na lądzie

Lekcja 18
Pływanie kraulem na piersiach

Tok Treść Uwagi org. - met.
Cześć I

Rozgrzewka na lądzie

Rozgrzewka w wodzie Zbiórka powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, przypomnienie zasad BHP.
1. W podskokach wymachy RR.
2. Naprzemianstronne krążenia RR w przód i w tył.
3. RR w górze skłony tułowia w przód
4. 5 przysiadów
5. W opadzie tułowia – skrętoskłony
6. W siadzie prostym podpartym na przedramionach nożyce poziome i pionowe nóg
1. „Berek kucany” – wyznaczamy jednego lub kilku berków, którzy gonią pozostałych uczniów, złapana osoba zostaje berkiem, aby uniknąć złapania należy zanurzyć się pod wodę
2. „Piłka wodna” – zespoły starają się zdobyć punkty umieszczając piłkę w bramce. W szeregu na lądzie
W rozsypce na lądzie
Cześć II 1. Wślizgi do wody z siadu:
• z siadu na brzegu basenu, wślizg do wody na głowę (ramiona w przodzie – głowa miedzy ramionami)
• jak wyżej, z klęku jednonóż
- „Wrzucanie kłody” - Dzieci po kolei kładą się na plecach na krawędzi basenu, wzdłuż jego brzegu – ręce przy biodrach, nogi złączone. Prowadzący popycha leżącego i wrzuca go do wody. Ćwiczący wpada płasko na brzuch.
2. Praca nóg do kraula z deską:
• z deską odbicie od dna basenu, poślizg na piersiach (deskę trzymamy w połowie wyprostowanymi ramionami) – naprzemianstronne ruchy nóg:
a) z głową na powierzchni wody,
b) bez oddychania (głowa w wodzie między ramionami i deską),
c) z oddychaniem (wdech przez podniesienie głowy, wydech do wody).
• Każdy z tych ćwiczeń wykonujemy również z odbicia od ściany basenu
3. Praca rąk do kraula (bez oddychania, z oddychaniem):
- „Szczupak i rybki” – jeden z ćwiczących (szczupak) stoi naprzeciwko grupy, przy drugiej ścianie basenu. Na sygnał ćwiczący (rybki) starają się przedostać na przeciwna stronę odpychając się ramionami od wody. Szczupak stara się im w tym przeszkodzić – dotknięta rybka staje się szczupakiem.
• Ze współćwiczących obejmującym stopy ćwiczącego (bez oddechu, z próbą oddychania)
• Ramiona z deską w przodzie „dokładana”
• Ruchy ramion do kraula z deską trzymaną oburącz w przodzie – bez oddechu, a następnie z oddechem
• Z deską miedzy nogami (bez oddechu, z próbą oddychania)
4. Próba przepłynięcia kilku metrów kraulem na piersiach z oddechem:
• Próbujemy przepłynąć nie duży odcinek w płytkiej części basenu
5. Pływanie kraulem na grzbiecie ze skoku na nogi:
• Skok do wody na nogi płyniemy kraulem na piersiach z oddychaniem
- „Katapulta” – Czterech uczniów tworzy dwie pary trzymając się za ręce, w kole (4-5 ćwiczących) w odległości 1,5-2 m od dwójek.

Część III
Uspokojenie organizmu

Zakończenie lekcji
„Czaty w wodzie” - uczniowie poruszają się w stronę nauczyciela. W momencie gdy nauczyciel odwróci się w ich stronę muszą stać bez ruchu.

Zbiórka – kontrola obecności, pochwała uczniów najlepiej wykonujących ćwiczenia.
W rzędzie przy linie lub brzegu basenu

W szeregu na lądzie

Lekcja 19
Doskonalenie poznanych elementów

Tok Treść Uwagi org. - met.
Cześć I

Rozgrzewka na lądzie

Rozgrzewka w wodzie Zbiórka powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, przypomnienie zasad BHP.
1. Krążenie RR w przód, w tył i naprzemianstronne.
2. W opadzie tułowia naprzemianstronne wymachy RR.
3. Skłon tułowia w bok i w tył.
4. Krążenie tułowia.
5. 10 przysiadów.
6. 10 pajacyków.
Przejście pod prysznic.
1. „Piłka wodna” – zespoły starają się zdobyć punkty umieszczając piłkę w bramce.
2. „Natarcie” – na sygnał prowadzącego uczniowie biegną na przeciwną stronę basenu. W miejscu spotkania się szeregów wydają okrzyk „hura”. Wygrywa zespół, który pierwszy ustawi się przy przeciwnej ścianie basenu.
W szeregu na lądzie

W rozsypce na lądzie

Cześć II 1. Skoki do wody na głowę z przysiadu:
- „Klaskanie” – Uczniowie skaczą kolejno do wody na nogi. W czasie lotu kląskają. Wygrywa uczeń, który wykona najwięcej klaśnięć.
• Skok do wody na głowę z przysiadu (ramiona w przodzie – głowa między ramionami.
• Skok do wody na głowę z półprzysiadu i z opadem tułowia w przód.
• Skok do wody an głowę z półprzysiadu – dotknięcie ramionami dna basenu.
2. Pływanie rękami i nogami do kraula na grzbiecie (próby ciągłej pracy rąk):
- „Szybowiec” – Uczniowie ustawiają się parami w jednym szeregu. Jeden z ćwiczących klęka, drugi kładzie się na plecach, opierając ugięte w kolanach nogi na udach partnera, ręce z tyłu nad głową. Na sygnał odpycha się nogami i wykonuje jednoczesny ruch ramionami do bioder. Który z ćwiczących najdalej „poszybuje” na powierzchni wody.
• Ruchy nóg: ramiona wzdłuż tułowia – ruchy rąk na zmianę (po zakończeniu pracy jednego ramienia, ćwiczący przez chwilę płynie przy pomocy nóg)
• Próba przepłynięcia kraulem na grzbiecie (ramiona starają się pracować płynnie)
3. Praca nóg do kraula na piersiach:
• z deską odbicie od dna basenu, poślizg na piersiach (deskę trzymamy w połowie wyprostowanymi ramionami) – naprzemianstronne ruchy nóg:
a) z głową na powierzchni wody,
b) bez oddychania (głowa w wodzie między ramionami i deską),
c) z oddychaniem (wdech przez podniesienie głowy, wydech do wody).
• Każdy z tych ćwiczeń wykonujemy również z odbicia od ściany basenu
• Pływanie przy pomocy kraulowych ruchów nóg, bez deski – ramiona w przodzie: bez oddychania, z oddychaniem (z odbicia od dna basenu i ściany basenu)
4. Próba pływania kraulem na piersiach w pełnej koordynacji:
- „Przepychanka” – Ćwiczący kładą się na piersiach i ujmują się stopami – ma sygnał starają się przeciągnąć współćwiczącego na swoją stronę, wykonując kraulowe ruchy ramion.
Pływanie kraulem krótkich odcinków z oddychaniem na jedną stronę (co drugi ruch ramion)
• Pływanie kraulem krótkich odcinków z oddechem na obie strony (co trzeci ruch)
• Pływanie kraulem na piersiach ze zmiennym rytmem oddychania
5. Sprawdzian z nurkowania (wślizg wyciągnięcie przedmiotu z dna):
• Wyciągnięcie z dna basenu czterech krążków ułożonych w kształcie kwadratu o bokach 2 m na głębokości minimum 1,5 m
W rzędzie jeden za drugim na brzegu

Parami w szeregu

Część III
Uspokojenie organizmu

Zakończenie lekcji
„Kopanie dołków” - uczniowie stoją w rozkroku, trzymając ręce razem i wykonując ruchy imitujące kopanie łopatką. W miarę wykonywania ćwiczenia kopią coraz głębiej, dochodząc do dna. Starają się wykopać jak najgłębszy dołek.
Zbiórka – kontrola obecności, pochwała uczniów najlepiej wykonujących ćwiczenia.
W rozsypce w płytkiej wodzie

W szeregu na lądzie

Lekcja 20
Sprawdzian praktyczny końcowy

Tok Treść Uwagi org. - met.
Cześć I

Rozgrzewka na lądzie

Rozgrzewka w wodzie Zbiórka powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, przypomnienie zasad BHP.
1. Pozycja rozkroczna: skłony tułowia w przód z pogłębieniem (1, 2, 3) – wyprost tułowia.
2. Pozycja jw.: naprzemianstronne krążenia RR w przód i w tył.
3. Pozycja jw.: krążenia bioder w prawą i lewą stronę.
4. Siad prosty podparty: krążenia głowy w prawą i lewą stronę, ruchy potakiwania i przeczenia.
5. Siad skrzyżny: krążenia stopy (P i L) w prawą i lewą stronę, zginanie grzbietowe i podeszwowe.
6. Pozycja rozkroczna: krążenia kolan do wewnątrz i na zewnątrz.
1. „Natarcie” – na sygnał prowadzącego uczniowie biegną na przeciwną stronę basenu. W miejscu spotkania się szeregów wydają okrzyk „hura”. Wygrywa zespół, który pierwszy ustawi się przy przeciwnej ścianie basenu.
2. „Strzelec” - Dwie wyznaczone osoby starają się trafić w pozostałych piłką plażową. Trafiony dołącza do strzelców. Obroną jest schowanie się pod wodą. W szeregu na lądzie
W rozsypce na lądzie
Cześć II 1. Skoki na głowę z przysiadu , półprzysiadu:
• Skok do wody na głowę z przysiadu (ramiona w przodzie – głowa między ramionami.
• Skok do wody na głowę z półprzysiadu i z opadem tułowia w przód.
• Skok do wody an głowę z półprzysiadu – dotknięcie ramionami dna basenu.
2. Łączenie ruchów ramion i nóg do kraula na grzbiecie:
• deska trzymana oburącz na wysokości kolan – naprzemianstronne ruchy nóg, praca jednego ramienia:
- jak wyżej praca drugiego ramienia
- ruchy nóg do kraula na grzbiecie, praca ramion na zmianę (druga ręka pracuje po zakończeniu ruchu przez rękę pierwszą)
• deska trzymana oburącz w górze z tyłu za głową:
- ruchy nóg, praca jednego ramienia
- jak wyżej, praca drugiego ramienia
- jak wyżej, ruchy ramion na zmianę
3. Doskonalenie elementów kraula na piersiach:
• z deską odbicie od dna basenu, poślizg na piersiach (deskę trzymamy w połowie wyprostowanymi ramionami) – naprzemianstronne ruchy nóg:
a) z głową na powierzchni wody,
b) bez oddychania (głowa w wodzie między ramionami i deską),
c) z oddychaniem (wdech przez podniesienie głowy, wydech do wody).
• Każdy z tych ćwiczeń wykonujemy również z odbicia od ściany basenu
• ramiona z deską w przodzie „dokładana”
• ruchy ramion do kraula z deską trzymaną oburącz w przodzie – bez oddechu, a następnie z oddechem
• ruchy ramion z deską miedzy nogami (bez oddechu, z oddychaniem)
• ruchy nóg oraz praca jednego ramienia (bez oddechu, z oddechem)
• jak wyżej, ruch drugiego ramienia
• jak wyżej, ramiona pracują na zmianę (wydłużamy moment, kiedy oba ramiona są na desce)
4. Sprawdzian końcowy:
• Próba przepłynięcia 25 metrów kraulem na grzbiecie
• Próba przepłynięcia 25 metrów kraulem na piersiach

Część III
Uspokojenie organizmu

Zakończenie lekcji
„Sadzenie drzewek” – ćwiczący po wykonaniu wdechu zanurzają się pod wodę i układają na dnie krążki wykonując wydech.

Zbiórka – kontrola obecności, pochwała uczniów najlepiej wykonujących ćwiczenia.
W rozsypce w płytkiej wodzie

W szeregu na lądzie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.