X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34324
Przesłano:

Konkurs ortograficzny dla niesłyszących uczniów szkoły podstawowej

Konkurs ortograficzny

Instrukcja :
1. Czytaj bardzo uważnie każde polecenie, abyś wiedział, co masz robić.
2. Zanim coś napiszesz, zastanów się, abyś nie musiał później poprawiać.
3. Jeżeli będzie polecenie, którego nie potrafisz wykonać, rób następne, wrócisz do niego później.
4. Pracuj samodzielnie.

1. Zapisz to, co usłyszysz i odczytasz z ust:
1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................
4. ........................................
5. ........................................
6. ........................................
7. ........................................
8. ........................................
9. ........................................
10. ........................................
11. ........................................
12. ........................................

2. W brakujące miejsce wstaw ó lub u:

Na szczycie wzg...rza
Na szczycie wzg...rza rosły dzikie, biel...tkie r...że. Piekne jak na widok...wce. Robiło się jednak coraz p...źniej i zanosiło się na b...rzę. Kt...rą z dr...g wybrać, aby bezpiecznie wr...cić do dom... i przyjaci...ł? – zastanawiał się Mate...sz. Dochodziła ...sma. Nie namyślał się dł...żej. Śmiało r...szył polna dr...żką w d...ł.

Gr...d Kraka
Wizyta w otoczonym m...rami obronnymi Krakowie dostarcza wiel... wrażeń. Zamek kr...lewski na Wawel..., a także inne zabytkowe b...dynki są świadectwem dawnej k...lt...ry. W wiel... m...zeach przechw...je się cenne przedmioty. Po zwiedzeni... zabytk...w t...ryści k...p...ją w S...kiennicach r...żne ...pominki. P...źniej wracają do hotel..., wieczorem idą do kina lub teatr....

Sen to zdrowie
L...dzie młodzi potrzeb...ja na og...ł więcej sn... niż l...dzie starsi.Dlatego, jeśli chcesz, aby tw...j ...mysł dobrze pracował, m...sisz spać przeciętnie od osmi... do dziesięci... godzin. Powinieneś zasypiać najp...źniej o godzinie 21.30. ważne jest także, aby stale chodzić spać o tej samej godzinie i wstawać też o tej samej. W ten spos...b wytwarza się nawyk zasypiania i b...dzenia.

3. W kilku przysłowiach zginęły wyrazy. Uzupełnij je:
Gdyby .................nie skakał, to by ................ nie złamała.
Gość w dom, .................... w dom.
......................dzban wodę nosi, .................... się ................. nie urwie.
Wolnoć ........................w swoim .......................

B...g, k...zka, p...ty, Tomk..., n...żki, p...ki, domk..., ...cho

4. Uzupełnij zasady pisowni:
Literę ó piszemy wszędzie tam, gdzie wymienia się na.......lub.......np.:
naród - ........................
strój - ...........................
ogród - ............................
lód - .............................
niósł - ..............................
wiózł - ..............................

Literę .....piszemy w zakończeniach wyrazów:
• ....w – np.: Krak...w, Tarn...w, Piotrk...w,
• ....wka – np.: poczt...wka, klas...wka, podstaw...wka.
Wyjątkami od tej reguły są wyrazy:........................................

Literę .....piszemy w zakończeniach wyrazów:
• ...je – np.: rys...je, mal...je, chor...je, bud...je,
• ...tka – np.: mal...tka, ładni...tka, czyści...tka,
• ...sia – np.: mam...sia, pani...sia, cór...sia.
5. Napisz dyktando pt.: „Portugalia”.
Port...galia
Port...galia to najbardziej wys...nięty kraj na zach...d E...ropy. Leży na P...łwyspie Iberyjskim i ma ponad 10 milion...w l...dności. To jeden z najszybciej rozwijających się kraj...w naszego kontynent.... Nadal d...żą rolę w port...galskiej gospodarce odgrywa ryboł...stwo, gł...wnie połowy sardynek i t...ńczyk...w. Rośnie znaczenie t...rystyki. B...d...je się tam mn...stwo nowych hoteli. Kraj ten odwiedza r...wnież wiel... t...rystów z Polski.

Wyrazy do zadania nr 1.:
orzech
żaba
morze
plaża
kształt
rzeka
żagiel
brzuch

wrzesień
przedmiot
orzeł
malarz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.