X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34290
Przesłano:

Części mowy - sprawdzian wiadomości dla kl.VI

CZĘŚCI MOWY– SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI KL. VI
Imię, nazwisko, klasa : ........................................

1. Określ osobę, liczbę, czas i rodzaj czasowników. (4p.)
a. będą ćwiczyli - ........................................
b. śpiewały- ........................................
2. Podkreśl czasowniki dokonane : (2p.)
jedzie, wyprał, siedziała, zwyciężyli, recytował, śpiewał , klaszcze

3. Do czasowników w stronie czynnej dopisz czasowniki w stronie biernej: (3p.)
obserwuje-.............................. czyta- .....................................
sprząta- ...................................
4. Podkreśl czasowniki nieprzechodnie .(3p.)
biegnie, czyta, rysuje, idzie, kupuje, planuje, sprząta, leży

5. Które czasowniki mają stronę zwrotną ? Podkreśl je. (3p.)
myje się , uśmiecha się , czesze się , urodzić się , pali się , ubiera się

6 . Postopniuj przymiotniki i określ typ stopniowania : (8p.)

a) duży-........................-.............................. - stopniowanie..........................
b) miękki........................- ............................. – stopniowanie...........................
c) szklany- ......................-............................. .- stopniowanie............................
d) ciepły - ......................- ................................- stopniowanie...........................

7. Podkreśl przymiotniki, a następnie określ ich przypadek, liczbę i rodzaj.

Jeż prowadzi nocny tryb życia. (........................................) (2p.)

Gdy chce kogoś przestraszyć, usztywnia ostre kolce.(.......................................) (2p.)

8. Podkreśl rzeczowniki. W jaki przypadku wystąpił rzeczownik?

• Ania czytała małemu braciszkowi książkę........................................ (3p.)

• Poszedłem z bratem do lekarza po receptę........................................(3p.)

9. Oddziel końcówki od tematów. Wypisz oboczności:

wóz – wozami (1p.) piłka - piłce (1p.)

10. Podkreśl liczebniki i nazwij je: (5p.)

trzy gołębie –.............. półtora chleba- ..................... kilka lat- ..................

piątego maja –....................... ośmioro uczniów-..............................

11. Zapisz liczebniki słownie: (4p.)

( 5 ) ............... dzieci, ( 4 ) .................... drzwi.
( 7 ) ......................kurcząt, ( 2 )..................... mężczyzn

12. Podkreśl w zdaniach zaimki . (6p.)

Ktoś nagle wszedł do kuchni. Był to mój przyjaciel i coś ode mnie chciał. Pomogę mu na pewno.

13. Od podanych przymiotników utwórz przysłówki. (3p.)
gładki- ...................... mocny- ..................... spokojny- ..................

14. Zamień przymiotniki na wyrażenia przyimkowe. (4p.)
owocowa sałatka- .............................. bawełniana sukienka- ......................
ciasto jagodowe-................................. lody malinowe-...............................
15. Co to za części mowy? (4p.)
a) do , na , po , spod, nad, obok, ponad - ........................................
b) bo, gdyż, ponieważ, oraz, ale, i , lecz - ........................................
c) nie, może, chyba, -ż, -że - ........................................
d) tobie, mnie, wasz, nasz, on, my, jego -........................................
16. Które rzeczowniki występują tylko w liczbie pojedynczej? Podkreśl je.(3p.)
Odra, okno, siostra , linijka, uroda, odzież, koparka, kwiat, dom
17. Które rzeczowniki występują tylko w liczbie mnogiej? Podkreśl je. (3p.)
dziewczęta, uczniowie, skrzypce, krzesła, nożyce, komputery, spodnie, dywany
18. Podkreśl rzeczowniki nieodmienne.(3p.)
zeszyt, długopis, boa, żółw, alibi, motyl, księżyc, kakao, klawiatura, pogoda

19. Nazwij części mowy w podanym zdaniu. (4p.)

Rodzice i ich dzieci długo spacerowali krętymi uliczkami.
........................................

Punktacja:
0p. – 28 p. – niedostateczny
29 p. – 39p. - dopuszczający
40 p. – 52p.- dostateczny
53 p.- 61 p. - dobry
62 p.- 72 p. - bardzo dobry

Opracowała : Małgorzata Tarnecka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.