X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34230
Przesłano:

Usprawnianie percepcji, pamięci i syntezy wzrokowej. Scenariusz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH
Temat zajęć: Usprawnianie percepcji, pamięci i syntezy wzrokowej
Cele ogólne:
- Rozwijanie pamięci wzrokowej
- Usprawnianie syntezy wzrokowej
- Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
- Rozwijanie percepcji wzrokowej
- Utrwalanie pojęć matematycznych w zakresie figur geometrycznych
- Ćwiczenie sprawności grafomotorycznej
- Rozwijanie autoorientacji i rozróżnianie strony prawej od lewej
Uczeń potrafi:
- Zapamiętać przedstawiony układ klocków
- Ułożyć z sylab wyraz dwusylabowy
- Dokończyć rozpoczęty szlaczek
- Wskazać litery różnicujące wyraz
- Rozpoznać znane figury geometryczne (kwadrat, koło, prostokąt, trójkąt)
- Odróżnić prawą stronę od lewej
- Wynaleźć spośród liter i sylab podobnych literę „p” i sylabę „po”
- Dobrać trzyliterowe podpisy pod obrazki
- Przestrzegać reguł gry planszowej

Metody pracy:
- Oglądowa
- Słowna
- Praktycznego działania
Formy pracy:
- Indywidualna
- Zbiorowa

Środki dydaktyczne:
- Drewniane klocki
- Rozsypanka sylabowa
- Karta pracy z literą „p”
- Nakładanka geometryczna
- Karta pracy zawierająca kierunki
- Obrazki z podpisami
- Karta pracy do poszukiwania liter i sylab („p”, „po”)
- Gra planszowa „Chińczyk”

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Co się zmieniło?
Uczniowie obserwują określony układ klocków na ławce. Po chwili odwracają się, a prowadzący dokonuje zmiany w obserwowanym układzie. Uczniowie odwracają się i odszukują dokonanej zmiany. Każdy uczestnik zabawy zaczyna układ od 3 elementów i stopniowo zwiększa go w zależności od poziomu koncentracji uwagi i pamięci wzrokowej.
2. Karta pracy – litera „P”
Zadaniem uczniów jest wpisanie w liniaturze poprawnych, dużych i małych liter „P”, nazwać przedmioty na obrazku i wykreślić te, które nie nadają się na piernikowe ciasto, a następnie odnaleźć pierniki pasujące do formy.
3. Znajdź literkę „p” i sylabę „po”
Uczniowie otrzymują kartę pracy, na której należy odnaleźć literę „p”, a następnie sylabę „po”.
4. Rozsypanka sylabowa
Każdy z uczestników zajęć otrzymuje koperty z kartami przedstawiającymi różnorodne przedmioty oraz pocięte na sylaby nazwy tych przedmiotów. Ich zadaniem jest:
- Ułożenie szukanych wyrazów z sylab
- Przeczytanie ułożonych wyrazów
5. Nakładanka geometryczna
Uczestnicy zajęć otrzymują planszę podzieloną na 20 pól, na których znajdują się figury geometryczne w różnych położeniach oraz tą samą planszę pociętą na pojedyncze pola. Ich zadaniem jest odnaleźć parę do każdego pola planszy.
6. Dobieranie podpisów do obrazków
Uczniowie otrzymują kartoniki z wyrazami trzyliterowymi, czytają je i dopasowują do przedstawionych ilustracji (np.: mur, lis, kot, ser).

7. Która to strona
Uczniowie otrzymują karty pracy, na której ich zadaniem jest zaznaczyć według instrukcji zwierzęta biegnące w prawą stronę, oraz zwierzęta biegnące w lewą stronę. Po wykonaniu ćwiczenia uczniowie gestem odpowiadają na pytania nauczyciela:
- Pokaż prawą ręką nosa
- Dotknij lewą ręką głowy
- Pokaż prawą ręką prawe oko
- Pokaż lewą ręką lewe ucho
- Pokaż prawą ręką lewy łokieć
- Pokaż lewą ręką prawy policzek

8. Karta pracy
Uczniowie mają za zadanie dokończyć szlaczki, a następnie wyróżnić w podanych wyrazach litery, którymi się różnią. Po dokończeniu pracy, wspólnie sprawdzamy wysiłki uczniów.
9. Gra planszowa „Chińczyk”
Uczniowie jako nagrodę za aktywność na zajęciach otrzymują od nauczyciela propozycję gry w „Chińczyka”. W czasie gry należy zwracać uwagę na przestrzeganie jej reguł.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.