X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34198
Przesłano:

Dbamy o Ziemię - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć popołudniowych przeprowadzonych
w grupie 4 latków
Termin realizacji: 27.04.2017r.
Temat tygodnia: Dbamy o Ziemię
Temat dnia: Odznaka przyjaciela przyrody
Czas realizacji: 20 minut
Cele ogólne:
- kształtowanie postaw proekologicznych;
- wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych;
- kształtowanie umiejętności społecznych dzieci.
Cele operacyjne
Dziecko:
- rozpoznaje dźwięki związane z wodą;
- uważnie obserwuje i wyciąga wnioski dotyczące zauważonych zmian;
- słucha wypowiedzi kolegów;
- potrafi czekać na swoją kolej.
Środki dydaktyczne:
- Nagrania dźwięków: kropli, morza, rzeki; wiersz J. Tuwima Rzeczka; wiersz
J. Papuzińskiej Chora rzeka; ilustracje przedstawiające zanieczyszczoną oraz czystą rzekę (Załącznik1); nagranie utworu muzycznego J. Straussa Nad pięknym modrym Dunajem, pocięta bibuła; kartka A4, rybki (Załącznik2), klej.
Formy:
- Zbiorowa;
- Indywidualna.
Metody:
- Słowna;
- Aktywizująca;
- Praktyczna.

Przebieg zajęć:
1. Zagadka słowna – wprowadzenie w tematykę zajęć
Nauczycie zadaje dzieciom zagadkę słowna, aby wprowadzić je z tematykę zajęć.
Chłodzi nas, myje nas, poi ludzi, pole, las? (woda).

2. Nad pięknym, modrym Dunajem – improwizacja ruchowa
Dzieci, trzymając w dłoniach długie niebieskiej paski bibuły, wczuwają się w nastrój muzyki i według własnego pomysłu przedstawiają „podwodny taniec”.

3. Co to za dźwięk – zagadka słuchowa
Nauczyciel odtwarza dźwięki związane z wodą (kapanie kropli wody, dźwięki deszczu, szum rzeki). Zadaniem dzieci jest odgadnąć, który z dźwięków to szum rzeki.

4. Chora rzeka – wysłuchanie fragmentów wiersza Joanny Papuzińskiej.

Chora rzeka
(Joanna Papuzińska)

(...) Tutaj płynie biała rzeka,
ale to jest chora rzeka.
Jak tu pusto!
Drzewo uschło...
Cicho tak,
ani ptak, (...) ani pstrąg,
nikt już nie żyje tutaj,
bo rzeka jest zatruta.
Sterczy napis: „Zakaz kąpieli”.
Mętny opar się nad wodą bieli.
Chora rzeka
nie narzeka,
tylko czeka, czeka, czeka...

Dzieci zastanawiają się nad tym, dlaczego rzeka nie była zdrowa i jak ludzie przyczynili się do jej stanu. Nauczyciel wspiera ich wypowiedzi fotografiami.

- Jak wygląda brudna rzeka?
- Dlaczego nie ma w niej zwierząt i roślin?
- Co mogło zanieczyścić rzekę?
- Jak myślicie, na co taka brudna rzeka czeka?
- Jak można jej pomóc?

5. Rzeczka – zabawa pozwalająca doświadczyć pozytywnego kontaktu fizycznego.
Dzieci siedzą ze skrzyżowanymi nogami, ciasno jedno za drugim – tworzą „rzeczkę”. Delikatnie przechylają się do tyłu i do przodu oraz na boki, naśladując rzeczny nurt.
Kiedy nauczyciel recytuje fragment wiersza, maluchy wykonują masaż na plecach dziecka, które siedzi przed nimi. Dziecku, które siedzi na końcu, masaż może wykonać prowadzący.

Rzeczka
(Julian Tuwim)

Płynie, wije się rzeczka
Jak błyszcząca wstążeczka.
przesuwanie otwartą dłonią po plecach z góry na dół
Tu sięa srebrzy, tam ginie,
delikatne naciskanie na plecy w różnych miejscach
A tam znowu wypłynie. (...)
łaskotanie w szyję
Biegnąc mruczy i szumi,
Ale kto ją zrozumie?
ciche wypowiadanie: „szszszsz”
przy uchu masowanego dziecka
Tylko kamień i ryba
Znają mowę tę chyba. (...)
ruchy koliste dłonią zamkniętą w pięść

6. Szczęśliwa rzeka – praca plastyczna
Dzieci otrzymują wcześniej pomalowane farbami kartki A4, przedstawiające rzekę. Zadanie polega na przyklejeniu rybek oraz wodorostów, tak aby uszczęśliwić rzekę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.