X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34151
Przesłano:

Raport końcowy projektu "Realizacja potrzeb Zespołu Szkół nr 4 a Mobilność Europejska"

Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie od 01.06.2015 do 31.05.2016 roku realizował projekt „Realizacja Potrzeb Zespołu Szkół nr 4 a Mobilność Europejska” w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna – akcja Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej. W ramach tego projektu pięciu nauczycieli wyjechało na kursy i szkolenia zagraniczne w celu podnoszenia kompetencji i kwalifikacji, wzmocnienia jakości i innowacyjności nauczania oraz w celu poznania sposobów redukowania zjawiska przedwczesnego porzucania edukacji szkolnej.

Udział w projekcie oraz wyjazdy na szkolenia międzynarodowe na terenie Unii Europejskiej były szansą na rozwój pracowników szkoły, wzbogacenie umiejętności oraz okazją do nawiązania kontaktów międzynarodowych. Nauczyciele wrócili ze szkoleń z nowymi pomysłami na realizację swoich zadań i stali się inspiracją dla pozostałych pracowników. Wysiłki nauczycieli przyczyniły się do unowocześnienia naszej szkoły, która wprowadza nowatorskie metody nauczania.

Każdy etap prowadzenia projektu uświadomił gronu pedagogicznemu jak ważna jest konieczność uczenia się przez całe życie. Jak również tego, że współczesny nauczyciel i szkoła muszą mieć rzeczywistą siłę przyciągania do czego niezbędne są takie metody, które będą adekwatne do potrzeb XXI wieku.

Odbycie kursów za granicą wpłynęło na podniesienie znajomości języka angielskiego i niemieckiego, dzięki czemu nauczyciele chętniej i częściej korzystają z publikacji obcojęzycznych. Ponadto nauczyciele zmodernizowali metody nauczania i unowocześnili swój warsztat pracy. W ten sposób uczniowie zaczynają postrzegać naukę jako niezbędny element swojego życia, a posiadanie wykształcenia jako szansę na rynku pracy.

Kurs na Malcie "Technology Enhanced Teaching" pozwolił nauczycielowi efektywnie zastosować Technologie Informatyczną w klasie. Bazując na naturalnych zainteresowaniach uczniów pobudził i rozwinął ich aktywność. Zajęcia lekcyjne zostały wzbogacone o nowe rozwiązania metodyczne, a zastosowanie komputera podniosło efekty nauczania. Nauczyciel stworzył warunki, które umożliwiają uczniom zdobywanie wiedzy za pośrednictwem narzędzia, które dobrze znają i lubią. Komputer, w swojej atrakcyjności, a nawet tajemniczości wywołał zainteresowanie i motywację do nauki. Dodatkowo, nauczyciel, który potrafi posługiwać się różnymi programami na lekcji, zaprezentować stworzoną przez siebie stronę internetową, blog, Avatara to nauczyciel, który w oczach uczniów jest ekspertem, na lekcje którego warto chodzić.

Kurs metodyczny "Methoden und Sprache" w Niemczech nauczyciela germanisty przyczynił się do wzrostu jakości kształcenia i zainspirował go do większej kreatywności, co wpłynęło na większe zainteresowanie przedmiotem. Zdobytą w trakcie kursu wiedzę metodyczną nauczyciel systematycznie wykorzystuje w trakcie planowania i prowadzenia zajęć, co prowadzi do nabycia przez młodzież nowych umiejętności językowych.

Kurs we Włoszech "Discovering Renaissance Art" wzbogacił wiedzę nauczyciela polonisty o ciekawostki kulturowe i informacje, za sprawą których uczniowie zostali bardzo dobrze przygotowani do nowej formuły matury ustnej z języka polskiego. Nauczyciel sprawił, że przyswajanie wiedzy stało się dla młodzieży przyjemnością. W trakcie zajęć uczniowie poznali najważniejsze zagadnienia kulturoznawcze, które zostały przygotowanie przez nauczyciela w formie wielu zróżnicowanych prezentacji multimedialnych.

Zdobyta wiedza podczas szkolenia "Reducing Early School Leaving" w Anglii stworzyła nauczycielom języka angielskiego, przedmiotów zawodowych oraz pedagogowi szkolnemu możliwość realnego wpływu na uczniów, którzy przedwcześnie porzucają edukację. Pracownicy szkoły dzięki wymianie doświadczeń z innymi nauczycielami z krajów Unii Europejskiej poznali sposoby przeciwdziałania przedwczesnemu porzucaniu nauki. Wszystkie pomysły, które są realne do wykorzystania w Polsce zostały wprowadzone do działań wychowawczych placówki, np. urozmaicenie zajęć lekcyjnych, częste stosowanie Technologii Informatycznej podczas zajęć szkolnych oraz zwiększenie kontroli frekwencji.

Zdobyta podczas kursów wiedza i umiejętności jest regularnie wykorzystywana podczas zajęć lekcyjnych oraz przekazywana pozostałym nauczycielom w formie serii prezentacji, wykładów, zajęć pokazowych jak również materiałów szkoleniowych dostępnych w bibliotece szkolnej. Dlatego też, z udziału w Programie ERASMUS + skorzystali nie tylko uczestnicy mobilności, ale również, poprzez plan upowszechniania rezultatów, uczniowie oraz wszyscy nauczyciele naszej szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.