X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34057
Przesłano:

Rozpoznajemy drzewa i krzewy w lesie drewnickim - terenowa lekcja przyrody

LEKCJA TERENOWA

1. Temat: Rozpoznajemy drzewa i krzewy w lesie drewnickim..
2. Cel ogólny:
Głównym zadaniem na tej lekcji jest nauczenie dzieci posługiwania się uproszczonym kluczem do rozpoznawania gatunków drzew i krzewów ( klucz - książki pobrane z biblioteki szkolnej) rosnących w najbliższej okolicy.
3. Cele operacyjne:
Po zakończeniu lekcji uczeń:
- posługuje się kluczami do oznaczania gatunków drzew i krzewów,
- wyjaśnia, że drzewa i krzewy to rośliny wieloletnie o zdrewniałej łodydze,
- zna i rozpoznaje na podstawie liści, owoców i kory 5 gatunków drzew i 3 gatunki krzewów rosnących w okolicy szkoły,
- zna cechy różniące drzewa i krzewy,
- rozpoznaje cis, jako gatunek krzewów trujących,
- podaje 4 przykłady znaczenia drzew i krzewów dla człowieka,
- prawidłowo dokonuje obserwacji i umie ją udokumentować.
4. Metody:
- pogadanka
- obserwacja bezpośrednia
- ćwiczenia terenowe
- praca w grupach z kartami pracy.
5. Uwagi dotyczące realizacji lekcji:
Temat powinien być realizowany na dwóch godzinach lekcyjnych wczesną jesienią lub późną wiosną (zamiast owoców wykorzystamy do obserwacji kwiaty drzew). Przed lekcją nauczyciel powinien wybrać trasę wycieczki terenowej i określić obiekty obserwacji. Nauczyciel powinien także przygotować uproszczone klucze do oznaczania roślin oraz karty pracy dla uczniów.
P r z e b i e g l e k c j i:
1. Sprawy organizacyjne (zebranie uczniów na boisku szkolnym).
2. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa na zajęciach terenowych.
3. Wyjaśnienie celu lekcji, podział klasy na trzy grupy, rozdanie kart pracy.
4. Nauczyciel prowadzi uczniów do pierwszego punktu, w którym znajdują się drzewa owocowe na skraju łąki.- tu zostaje pierwsza grupa.
5. Uczniowie wykonują zadania umieszczone w karcie pracy.
6. Nauczyciel prowadzi uczniów do punktu drugiego, gdzie znajdują się drzewa i krzewy iglaste m.in. cis, jodła, sosna – tu zostaje druga grupa.
7. Rozpoznanie przez dzieci drzew z pomocą klucza i wypełnieniu przez grupy karty pracy.
8. Nauczyciel prowadzi uczniów do postoju trzeciego- gdzie znajduje się zgrupowanie drzew liściastych m.in. lipa, dąb bezszypułkowy i szypułkowy – tu zostaje grupa trzecia.
9. Rozpoznanie przez dzieci drzew z pomocą klucza i wypełnieniu przez grupy karty pracy.
10. Grupy spotykają się na łące.
- uczniowie prezentują rozpoznane gatunki drzew i krzewów, wymieniają ich charakterystyczne cechy.
- pogadanka na temat różnorodności obserwowanych drzew owocowych, iglastych i liściastych (ciekawostki, różnice, zagrożenia)..

Z a d a n i e d o m o w e .
Wykonaj karty zielnikowe ( czas wykonania-2 tygodnie).
Instrukcja: weź stronę gazety codziennej.
Starannie rozłóż na niej liść lub owoc z etykietką.
Przykryj go następną stroną gazety.
Postępuj tak, aż wszystkie okazy znajdą się między stronami gazet.
Ułóż na nich ciężkie książki.
Codziennie zmieniaj gazety na suche.
Gdy rośliny wyschną, wykonaj karty zielnikowe.

Karta pracy ucznia ........................................

ROZPOZNAJEMY DRZEWA I KRZEWY W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY

Postój 1 – gr 1.
1. Na podstawie posiadanego klucza rozpoznaj gatunki drzew owocowych , przed którymi stoisz:
drzewo 1 to ........................................
drzewo 2 to ........................................
drzewo 3 to ........................................
2. Napisz, po czym rozpoznałeś te rośliny: ....................................
........................................
3. Zbierz dostępne okazy (liście, kwiaty), przymocuj do nich etykietki i włóż do foliowych „koszulek”.
4. Weź kartke papieru, przyłóż ja do kory i ołówkiem zarysuj wygląd kory. Podpisz jakie to drzewa.

Postój 2 gr. 2.
1. Na podstawie posiadanego klucza rozpoznaj gatunki drzew iglastych , przed którymi stoisz oraz krzewu znajdującego się obok ogrodzenia:
drzewo 1 to ........................................
drzewo 2 to ........................................
krzew to ........................................
2. Napisz, po czym rozpoznałeś te rośliny: ........................................
........................................
........................................
3. Na podstawie informacji podanej przez nauczyciela napisz, która z nich ma niebezpieczne właściwości, jakie? ........................................
........................................
5. Zbierz dostępne okazy (liście, kwiaty), przymocuj do nich etykietki i włóż do foliowych „koszulek”.
6. Weź kartke papieru, przyłóż ja do kory i ołówkiem zarysuj wygląd kory. Podpisz jakie to drzewa.

Postój 3– gr 3.
1. Na podstawie posiadanego klucza rozpoznaj gatunki drzew liściastych , przed którymi stoisz:
drzewo 1 to ........................................
drzewo 2 to ........................................
drzewo 3 to ........................................
2. Napisz, po czym rozpoznałeś te rośliny: ....................................
........................................
3. Zbierz dostępne okazy (liście, kwiaty), przymocuj do nich etykietki i włóż do foliowych „koszulek”.
4. Weź kartkę papieru, przyłóż ja do kory i ołówkiem zarysuj wygląd kory. Podpisz jakie to drzewa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.