X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34043
Przesłano:
Dział: Języki obce

Jeder kann etwas für die Umwelt tun! Konspekt lekcji języka niemieckiego kl. III gimnazjum

Temat lekcji: Jeder kann etwas für die Umwelt tun!
( Każdy może zrobić coś dla środowiska naturalnego)

Czas realizacji: 90 minut ( 2 jednostki lekcyjne )
Cel główny:
• uczeń potrafi powiedzie w jaki sposób chronić środowisko naturalne
na co dzień.
Cele szczegółowe:
• uczeń wymienia przyczyny zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
• uczeń nazywa skutki zanieczyszczenia środowiska.
• uczeń potrafi wskazać jakie czynności są przyjazne dla środowiska, a które powodują jego niszczenie.
Środki dydaktyczne: karty pracy ( załącznik nr 1, załącznik nr 2)
papier, kredki, flamastry.
Przebieg lekcji:

1) Uczniowie wykorzystując na zajęciach wiedzę zdobytą na innych lekcjach
( biologia, geografia) tworzą na tablicy dwie mapy tematyczne; pierwsza dotyczy tego co zanieczyszcza nasze środowisko:

Was verschmutzt unsere Umwelt?

Druga mapa tematyczna dotyczy skutków tych zanieczyszczeń:

Die Folgen der Umweltverschmutzung


Uczniowie wykorzystując słowniki oraz korzystając z pomocy nauczyciela formułują swoje wypowiedzi w języku niemieckim.

2) „umweltfreundlich – umweltschädlich.”

Nauczyciel rysuje na tablicy tabelkę dzieląc ją na 2 części: co jest przyjazne dla środowiska , co szkodliwe. Uczniowie otrzymują karteczki z pojedynczymi zdaniami. Każdy uczeń czyta głośno swoje zdanie i dopasowuje do odpowiedniej części tabeli.
( załącznik nr 1)

UMWELTFREUNDLICH( przyjazne dla środowiska )

UMWELTSCHÄDLICH( szkodliwe dla środowiska )


3) „ Was machen diese Personen schlecht? Was sollen sie es richtig machen?”
( Co te osoby robią źle? Jakie zachowanie byłoby właściwe? )

Uczniowie otrzymują karty pracy i pracują samodzielnie. Wykonując zadanie uczniowie wykorzystują poznane słownictwo i znane im struktury gramatyczne,
tj. er soll... ( on powinien ), sie soll.... ( ona powinna), sie sollen... ( oni powinni)
( załącznik nr 2)

4) uczniowie pracując w grupach wykonują prace plastyczne na wybrany przez siebie temat:

• Przyczyny zanieczyszczeń środowiska naturalnego.
• Skutki zanieczyszczeń środowiska.
• Żyję w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.


Załącznik nr 1


• beim Zähneputzen den Wasserhahn zudrehen.
Zakręcać wodę podczas mycia zębów.
-------------------------------------------------------------

• beim Verlassen eines Raumes das Licht ausmachen.
Opuszczając pomieszczenie wyłączać światło.
-------------------------------------------------------------

• Altpapier sammeln.
Zbierać makulaturę.
-------------------------------------------------------------

• Müll auf die Straße werfen.
Wyrzucać śmieci na ulicę.
_____________________________________________________________

• Mehrwegflaschen benutzen.
Używać butelek zwrotnych.
-------------------------------------------------------------

• beim Spülen den Wasserhahn nicht zudrehen.
Nie zakręcać wody podczas zmywania naczyń.
-------------------------------------------------------------

• Das Auto am Fluss waschen.
Myć samochód nad rzeką.
-------------------------------------------------------------

• in der Badewanne baden.
Brać kąpiel w wannie.

-------------------------------------------------------------
• beim Duschen das Wasser abstellen.
Zakręcać wodę biorąc prysznic.

-------------------------------------------------------------
• Plastiktüten benutzen.
Używać torebek plastikowych.

-------------------------------------------------------------
• Müll trennen.
Segregować śmieci.

-------------------------------------------------------------

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.