X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34036
Przesłano:

Ogródek klasowy - scenariusz zajęć

Temat tygodniowy: Wiosna-nowalijki.
Temat dzienny – Ogródek klasowy.
Uczestnicy: uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną w szkole życia
Cele ogólne pracy dydaktyczno-wychowawczej:
- wszechstronny rozwój wychowanków;
- rozwijanie autonomii dziecka niepełnosprawnego poprzez wyzwalanie aktywności własnej dziecka, poczucia sprawczości,
- stwarzanie sytuacji do osiągania przez uczniów własnych sukcesów poprzez dostosowywanie zadań do indywidualnych możliwości uczniów,
- wzmacnianie wiary dziecka we własne siły, dostrzeganie wysiłków, osiągnięć, stosowanie aprobat, pochwał, zachęt do dalszego działania; motywowanie do działania,
- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów – komunikacja werbalna, alternatywna, aby uczniowie umieli porozumiewać się z otoczeniem, potrafili wyrazić własne myśli, prośby, uczucia, dokonywać prostych wyborów;
- rozwijanie czynności samoobsługowych podczas mycia się,
- zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i sympatii;
- zapewnienie czasu na odpoczynek.

Cele operacyjne zajęć:
Uczeń:
- zna pojęcie nowalijka, kwiat; (R nazwie poszczególne eksponaty, dopasuje obrazki do etykiet, K nazwie eksponaty odpowiadając na pytanie Co to jest? bądź powtórzy nazwy, A i P poznają eksponaty wielozmysłowo, uczestniczą w obserwacji kierowanej)
- zna przedmioty potrzebne do sadzenia/wysiewu roślin; zna poszczególne etapy sadzenia roślin (R nazwie narzędzia, czynności również na obrazkach; wymieni kolejność prac, ułoży we właściwej kolejności obrazki, w tym na komputerze, wymieni warunki potrzebne do prawidłowego rozwoju roślin) (K nazwie czynności, narzędzia odpowiadając na pytania Co to jest? Co robi? bądź naśladując mowę nauczyciela) (A i P słuchają prostych poleceń i odpowiednio na nie reagują: z pomocą n-la, ułożą harmonogram prac na tablicach z użyciem obrazków(A 3 duże obrazki, P 7 piktogramów), nadadzą komunikaty na komunikatorze, wyklaszczą nazwy eksponatów dzieląc je na sylaby, naśladują gesty: sieje, słońce, deszcz);
- potrafi z pomocą osoby dorosłej wysiać/wysadzić roślinę, pielęgnować ją wykazując przy tym aktywność własną;
- odtwarza proste czynności podczas pracy i zabawy.

Procedury osiągania celów:
Metody: m. oglądowe (pokaz, obserwacja), słowne, naśladownictwo, praktycznego działania, zabawa, wzmocnień pozytywnych, AAC – gesty, komunikator, obrazki, piktogramy.
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna w ramach grupy.
Środki dydaktyczne: naturalne eksponaty i atrapy warzyw, kwiatów, obraz Ogródek, ziemia, glina, piasek, skrzynki, doniczki, konewki, łopatki, grabki, woda, cebulki, nasiona, sadzonki, worki, miski, folia ochronna, etykiety, obrazki tematyczne, komputer, płyta DVD Jak co rośnie? Jak się wytwarza?, gra edukacyjna Mały ogrodnik, komunikator, piktogramy, tablice na rzepy, tablica magnetyczna, magnetofon, kaseta z piosenką W naszym ogródeczku, wiersz W ogródku.
Przebieg zajęć:

1. Nowalijki, kwiaty wiosenne - Obserwacja przyniesionych przez n-la naturalnych eksponatów: szczypior, pietruszka, kwiaty, rzeżucha, rzodkiewka, sałata - wielozmysłowe poznanie ich. Nazwanie eksponatów przez nauczyciela, a następnie przez R i K (z podpowiedzią n-la). Wyklaskiwanie nazw eksponatów dzieląc je na sylaby – praca z P i A.
2. Ogród - Poznanie środowiska, z którego pochodzą warzywa, kwiaty– wykorzystanie obrazu przedstawiającego ogród z grządkami. Układanie ilustracji ogród, dobieranie obrazków do etykiet, czytanie etykiet - praca z R. Wyciąganie atrap warzyw z worka: marchew, cebula, kapusta, ogórek, pomidor oraz kwiatów wkładanie ich do miski, osłuchiwanie się z nazwami – pozostali uczniowie. Wysłuchanie przez uczniów wiersza W ogródku Marii Niklewiczowej (załącznik), wykorzystanie do zobrazowania wiersza ilustracji wykonanej przez Rafała.

3. Sadzenie roślin – przygotowanie wspólnie z uczniami narzędzi, roślin (cebulek, nasion, sadzonek), pojemników potrzebnych do sadzenia. Wielozmysłowe poznanie ziemi (ziemia kwiatowa, piasek, glina), wybór odpowiedniej do sadzenia roślin. Oglądanie nasion, cebulek, sadzonek. Demonstracja przez nauczyciela poszczególnych czynności siania/sadzenia roślin, nazywanie i omawianie ich (kopie, sieje/sadzi, zasypuje, podlewa). Wysiewanie nasion, sadzenie cebulek do skrzynek, doniczek wspólnie z rodzicami. Wysiewanie rzeżuchy na tackę z ligniną. Zapoznanie uczniów z warunkami potrzebnymi do wzrostu roślin - podlewanie wodą z konewki, ze spryskiwacza. Ustawienie sadzonek w pobliżu okien, aby dochodziło do nich słońce. Czynności porządkowe. Mycie dłoni w łazience.

4. Jak co rośnie? – wykorzystanie płyty DVD i komputera do ukazania uczniom etapów wzrostu roślin. Omówienie kolejności sadzenia roślin i pielęgnowania ich.

5. W naszym ogródeczku – zabawa z naśladownictwem ruchowym.
W naszym ogródeczku zrobimy porządki,
zrobimy porządki, zrobimy porządki
Wygrabimy ścieżki, przekopiemy grządki,
przekopiemy grządki
Raz dwa trzy.
Potem w miękką ziemię wsiejemy nasionka,
wsiejemy nasionka, wsiejemy nasionka
Będą się wygrzewać na wiosennym słonku
na wiosennym słonku
Raz dwa trzy.
Spadnie ciepły deszczyk i wszystko odmieni,
i wszystko odmieni, i wszystko odmieni.
W naszym ogródeczku grządki zazieleni,
grządki zazieleni
Raz dwa trzy.

5. Jak sadzimy rośliny? – utrwalanie etapów sadzenia roślin- dialog z uczniami z wykorzystaniem odpowiednich obrazków, piktogramów (przyczepianie ich na odpowiednie tablice – A na magnetyczną, P na rzepy), komunikatów nagranych na komunikatorze (praca z P oraz A). Wykorzystanie gry komputerowej edukacyjnej Mały ogrodnik z programu Mini Mini (praca z R). Dialog werbalny – odpowiadanie na pytania bądź naśladowanie mowy - praca z K. Wypowiedzi prostymi zdaniami, określanie czynności, nazywanie narzędzi, warunków potrzebnych do wzrostu- praca z R, wykorzystanie odpowiednich obrazów.

Opracowała - Sylwia Lubowiecka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.