X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33993
Przesłano:
Dział: Języki obce

Let's go shopping - konspekt zajęć dla kl.III SP

KONSPEKT ZAJĘĆ

Przedmiot: Język angielski
Czas trwania: 45 min (przy wolnym tempie pracy 2x45min)
Klasa: III SP

Temat: Let’s go shopping – idziemy na zakupy.

Cel główny:
- utrwalenie (w mowie i piśmie) poznanych nazw owoców i warzyw i przyswojenie nowych nazw produktów spożywczych
- ćwiczenie proszenia o konkretny produkt i dziękowanie
(utrwalenie zwrotów Please/ thank you)
- wyrażanie własnych preferencji przy użyciu zwrotów I like .. (lubię) / I don’t like.. ( nie lubię)

Cele operacyjne:
Wiadomości
Uczeń pozna:
- nowe nazwy produktów spożywczych
- zwrot Apples/Bananas etc. Please oraz Thank you, wykorzystywane w kontekście proszenia o produkty spożywcze
- zwrot Come in, please (wejdź proszę). wykorzystywany podczas zabawy

Umiejętności
Uczeń będzie potrafił:
- nazwać i napisać podstawowe warzywa/owoce/produkty spożywcze
- poprosić o produkt który chce
- powiedzieć co lubi, a czego nie lubi
- zaprosić kolegę/koleżankę aby weszli do klasy
- napisać własną listę zakupów

Postawy
- zwrócenie uwagi na zdrowe odżywianie
- poruszenie tematu chodzenia na zakupy i umiejętnego liczenia pieniędzy.

Metody
- słowna (pogadanka, ustna prezentacja słownictwa)
- obrazowa (korzystanie z flashcards i tablicy multimedialnej)
- ruchowa (rozgrzewka i zabawa językowa)
- praktyczna (samodzielne wykonywanie ćwiczeń)

Formy pracy
- z całą klas?

- indywidualna
- w grupach

Pomoce dydaktyczne
- flashcards
- tablica interaktywna
- karty pracy
- program komputerowy

Przebieg zajęć:
1. Warm-up (rozgrzewka)
- rutynowe przywitanie, powtórzenie podstawowych pytań (imię, wiek, samopoczucie itp)
- powtórzenie i utrwalenie nazw owoców z wykorzystaniem flashcards (N prezentuje i nazywa, UU powtarzają)
- zabawa aktywizująca What’s missing? (czego brakuje) grupa uczniów staje na forum klasy, każdy trzyma inny obrazek, wybrany U zapamiętuje obrazki, wychodzi na chwilę. Jeden U zakrywa obrazek, a U z korytarza jest proszony o wejście (Come in, Please)i musi odgadnąć czego brakuje. Jeżeli zgadnie, przejmuje brakujący obrazek (Apples. Please itp, / Thank you) i zajmuje miejsce kolegi/koleżanki.

2. Practice / Production (ćwiczenia, praca samodzielna)
- zapisanie tematu lekcji
- pogadanka o tym jakie produkty uczniowie lubią, a jakich nie lubi?

- ćwiczenia na tablicy interaktywnej: wstawianie w zdania zwrotów I like / don’t like i dopasowywanie nazw produktów do ich reprezentacji graficznej
- samodzielne rozwiązywanie krzyżówki na kartach pracy i tablicy interaktywnej, odgadywanie hasła; wstawianie uśmiechniętych buziek przy tych produktach,które dzieci lubi?

- pogadanka o zakupach, kto robi samodzielnie, czy lubią itp.
- ćwiczenie na tablicy interaktywnej: uczniowie podzieleni na 3 grupy „idą na zakupy” każda grupa ma inną listę, zgodnie z którą musi wybrać produkty spożywcze.

3. Presentation ( prezentacja) (w przypadku zapasu czasowego)
- wykorzystanie programu komputerowego do zaprezentowania dodatkowych produktów spożywczych

4. Sum up / homework (podsumowanie / zadanie domowe)
- uczniowie mają do napisania własną listę zakupów, wykorzystując poznane produkty spożywcze
- pożegnanie

Extra activities (dodatkowe ćwiczenia) (w przypadku zapasu czasowego)
Fruit salad game: UU stoją lub siedzą w kole, każdy jest innym owocem, N wywołuje po dwa owoce, które muszą zamienić się miejscami, kiedy N woła Fruit salad wszyscy uczniowie zmieniają miejsca.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.