X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33963
Przesłano:
Dział: Języki obce

Miasto duchów - rozmowy o różnych miastach w oparciu o przeczytany tekst pt. "Ghost town"

1. Temat: Miasto duchów – rozmowy o różnych miastach w oparciu o przeczytany tekst pt. „Ghost town”.
Data:
Czas :45 min
Poziom: beginner
Klasa :
2. Cele lekcji:
Cel główny :
Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat w oparciu o tekst.
Cele operacyjne :
Po lekcji uczeń:
• uczeń potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące czytanego tekstu,
• uczeń potrafi dopasować i ułożyć zdania we właściwej kolejności zgodnie z tekstem,
• uczeń potrafi wstawić odpowiednie wyrazy w luki,
• uczeń potrafi zdecydować, czy zdania dotyczące tekstu są prawdziwe czy fałszywe

3. Metody i formy pracy:
• komunikacyjna
• audiolingwalna
• Praca indywidualna na forum grupy - wypowiedzi poszczególnych dzieci
• Praca indywidualna - wykonywanie ćwiczeń
• Praca w grupach, parach - wykonywanie ćwiczeń
• Wykorzystanie multimediów – tablica interaktywna , komputer - ćwiczenia utrwalające wykonywane na tablicy interaktywnej
• Wykorzystanie prezentacji multimedialnej
4. Pomoce dydaktyczne i środki techniczne
• Prezentacja multimedialna w programie Power Point
• komputer,
• tablica interaktywna
• materiały własne nauczyciela - kserokopie z ćwiczeniami,
• Książka Steps Forward
5. Przebieg lekcji
1. Część porządkowo –organizacyjna 2min
• Przywitanie, sprawdzenie obecności
2. Część wstępna - Rozgrzewka językowa (Warm – up) 5min
• Zaprezentowanie wykonanych przez uczniów projektów na temat Londynu i najciekawszych miejsc w Londynie z ubiegłej lekcji – ocena projektów i powiązanie Londynu z tematem dzisiejszej lekcji.
• Zapisanie tematu lekcji i wyjaśnienie o czym będzie lekcja i jakie są jej cele.
• Nauczyciel zadaje uczniom pytanie : What do you think is a „Ghost Town” ? Do you know Any towns in Poland that we can call a „Ghost Town”?
• Następnie nauczyciel pokazuje uczniom prezentację multimedialną w programie Power Point o miastach, które są na świecie uważane za „Ghost Towns” . W prezentacji są również zdjęcia miasta o którym będzie mowa na dzisiejszej lekcji czyli – Jerome.
3. Część główna - (Presentation) 10min
• Nauczyciel wyświetla na tablicy multimedialnej tekst „ Ghost Town”, jednocześnie prosząc uczniów o otwarcie podręczników na stronie 82. Zadaniem uczniów jest wysłuchać tekstu i zaznaczyć słowa, których nie znają. Nauczyciel pyta uczniów o czym jest tekst bez uprzedniego tłumaczenia. Uczniowie odpowiadają co zrozumieli – ogólny sens czytanego tekstu. Następnie nauczyciel prosi kolejno uczniów o przeczytanie na głos tekstu. Wypisuje na tablicy nowe słowa, a następnie prosi uczniów o przetłumaczenie tekstu. Na koniec zadaje pytania z ćwiczenia 1 „ What is a ‘ghost town’?, Why was Jerome busy in the past?, Why is it a ‘ghost town now’? Uczniowie odpowiadają.
4. Ćwiczenia praktyczne (Practice) 17 min

• Praca w parach/grupach - Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy z zadaniem. Uczniowie otrzymują zdania dotycząca czytanego tekstu. Ich zadaniem jest ułożyć je w odpowiedniej kolejności, zgodnie z przeczytanym tekstem. Nauczyciel rozwiesza zdania na tablicy. Po zakończeniu zadania prosi uczniów o podejście do tablicy i poprawne ułożenie zdań poprzez przyklejenie ich do właściwego miejsca.
• Ćwiczenie 2 str 82 z podręcznika. Uczniowie mają za zadanie wstawić w luki brakujące wyrazy z tekstu. Uczniowie z trudnościami mogą korzystać z podpowiedzi - nad tekstem w ramce zostały wypisane wyrazy, których należy użyć. Następnie uczniowie wraz z nauczycielem sprawdzają zadanie. Uczniowie podchodzą do tablicy, na której wyświetlone zostało zadanie i wpisują brakujące wyrazy.

5. Część końcowo- utrwalająca (Consolidation) 8min
• Uczniowie otrzymują kartę pracy z ćwiczeniem utrwalającym czytanie ze zrozumieniem. Zadaniem uczniów jest zdecydować czy poniższe zdania dotyczące czytanego tekstu są prawdziwe czy fałszywe. Uczniowie czytają zdania i wpisują do zeszytu True (Prawda) lub False (Fałsz). Nauczyciel wyświetla i prosi uczniów o zaznaczenie zdania na tablicy.
• Opcjonalnie – prezentacja multimedialna i ćwiczenie utrwalające : What’s the place? Uczniowie mają za zadanie powiedzieć co to za miasto, miejsce. Miejsca zaczerpnięte z popularnych książek.
6. Podsumowanie zajęć i pożegnanie uczniów 3min
Nauczyciel podsumowuje lekcję oraz prosi uczniów o samoocenę – jak poradzili sobie na dzisiejszych zajęciach. Każdy uczeń otrzymuje kartkę na której ma zakreślić odpowiednie słowo. Nauczyciel zbiera samoocenę uczniów i zapisuje na tablicy pracę domową. Po zapisaniu przez uczniów pracy domowej nauczyciel żegna się z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.