X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33908
Przesłano:

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego z mini piłki koszykowej

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego z mini piłki koszykowej

Temat: Nauka chwytów i podań piłki jednorącz prawą i lewą ręką.
Doskonalenie kozłowania piłki w biegu.

Cel: potrafię dokładnie podać i kozłować piłkę

Prowadzący: Aldona Pocętek-Drozd
Data: 09.01.2014 r.
Klasa: 4b
Liczba ćwiczących: 21
Czas trwania: 45min
MIEJSCE: sala gimnastyczna
Sprzęt: piłki koszykowe

Cele ogólne zajęć:
- umiejętność współdziałania w grupie

Cele operacyjne z zakresu:
Umiejętności – uczeń potrafi :
- dokonać samooceny wykonywanego zadania

Motoryki – uczeń :
- wzmocni wszystkie partie mięśniowe, kształtuje siłę obręczy barkowej

Wiadomości – uczeń:
- wie jak dokonać pomiaru tętna

Postawy – uczeń:
- stara się współdziałać z grupą, aby osiągnąć oczekiwany rezultat

Metody: metoda zabawowo – klasyczna, metoda zabawowo – ścisła, metoda naśladowczo – ścisła, metoda zadaniowo – ścisła, metoda problemowa, pogadanka.

Formy: frontalna, indywidualna, grupowa

I Część wstępna

1. Zorganizowanie grupy, sprawdzenie gotowości do zajęć.
2. Nastawienie uczniów do aktywnego udziału w lekcji. Podanie tematu i celu lekcji. Pomiar tętna.
3. Zabawa ożywiająca. Zabawa ożywiająca do wyboru przez uczniów.

II Część główna

1. Ćwiczenia kształtujące w parach z piłkami.
2. Metoda problemowa: Każda dwójka ma za zadanie przenieść piłkę na drugą stronę Sali bez użycia rąk.
3. Doskonalenie kozłowania piłki w biegu w formie zabawowej:
• Berek z kozłowaniem piłki.
• "Wybijanie piłki kozłującemu”. Uczniowie z piłkami stoją na końcu sali gimnastycznej. Na środku sali stoi uczeń bez piłki. Uczniowie z piłkami starają się przeprowadzić piłkę kozłowaniem na drugą stronę sali, a uczeń bez piłki usiłuje im wybić piłkę. Uczeń, który straci piłkę dołączy do ucznia bez piłki. Następnie uczniowie dokonują pomiaru tętna.
4. Nauka chwytów i podań piłki jednorącz prawą i lewą ręką.
W miejscu. Ćwiczenia w parach:
• podania i chwyty piłki w postawie
• j. w. w klęku
• j. w. w siadzie
• j. w. w leżeniu tyłem
W biegu:
• Ćwiczenie podań w grupach.
5. Gra „10 podań”. Podział na 4 zespoły.

III Część końcowa

1. Uspokojenie organizmu. Swobodne oddychanie, na wdech wznos RR w górę, na wydech – opust RR.
2. Czynności organizacyjno – porządkowe. Zbiórka. Podsumowanie zajęć. Pomiar tętna. Pogadanka: zachęcenie uczennic do podejmowania takiej aktywności fizycznej
w czasie wolnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.