X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33850
Przesłano:

Od wiaderka do bębenka. Konspekt na zajęcia techniczne w kl. V

Temat: Od wiaderka do bębenka

Szkoła podstawowa
Klasa V
3 x 45 min.

Cel ogólny:
uczeń:
planuje i realizuje praktyczne działania techniczne (od pomysłu do wytworu).

Cele szczegółowe:
uczeń:
rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier,
tworzywa sztuczne, materiały drzewne, materiały włókiennicze – ich właściwości oraz cechy,
wskazuje możliwości zastosowania w praktyce różnych materiałów,
racjonalnie planuje działania techniczne,
organizuje miejsce pracy,
rozumie na czym polega oryginalność i estetyka pracy,
aktywnie uczestniczy w zajęciach i doskonali sprawność manualną,
współpracuje z kolegami i koleżnkami,
stosuje zasady bezpieczeństwa pracy.

Metody:
aktywizujące – mapa myśli, dyskusja tematyczna,
zajęć praktycznych, burza mózgów,
eksponująca,
rozmowa kierowana.

Formy pracy:
indywidualna,
zbiorowa: w grupach i z całą klasą.

Środki dydaktyczne:
przyniesione przez uczniów: papier (najlepiej samoprzylepny), wiaderko z tworzywa sztucznego, tkaniny, sznurek, elementy ozdobne, drewniane kule (do ucierania ciasta), klej (magic, do tworzyw sztucznych), nożyczki,

przygotowane przez nauczyciela: pistolet do kleju, arkusze papieru, markery.

Przygotowanie do lekcji:
Na poprzednich lekcjach nauczyciel podzielił klasę na trzyosobowe zespoły
oraz polecił uczniom, aby każda grupa przygotowała na zajęcia wyżej wymienione materiały. Uczniowie mieli również za zadanie powtórzyć wiadomości z zakresu
właściwości i cech poznanych na lekcjach materiałów.

Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca:
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
2. Nauczyciel dzieli zespoł klasowy na cztery grupy i rozdaje każdej z nich markery oraz duży arkusz papieru. Po środku arkusza grupy zapisują wyrażenia:
I grupa - właściwości i zastosowanie papieru,
II grupa - właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych,
III grupa - właściwości i zastosowanie drewna,
IV grupa - właściwości i zastosowanie włókien.
Uczniowie tworzą mapy myśli - zapisują zebrane informacje na arkuszach, grupy kolejno prezentują efekty swoich prac, omawiają i przymocowują do tablicy.
3. Nauczyciel wyjaśnia zadanie techniczne, ustala kolejność etapów pracy.
4. Uczniowie w trzyosobowych zespołach planują sposób wykonania bębenka – wykorzystania i połączenia różnych materiałów, opracowują własne pomysły z uwzględnieniem elementów dekoracyjnych – w zeszytach robią rysunek instrumentu, określają na nim z jakich materiałów wykonają poszczególne elementy, spisują pomysły na dekoracje, niezbędne materiały i narzędzia.

Faza realizacyjna
1. Uczniowie po analizie i omówieniu z nauczycielem swoich projektów przystępują w zespołach do realizacji pomysłów:
organizują miejsce pracy,
dzielą zadania,
zachowują zasady bezpieczeństwa i wykonują poszczególne działania.
2. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem i poprawnością wykonywanego zadania, doradza oraz pomaga.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.