X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33834
Przesłano:

Listonosz i jego praca. Scenariusz zajęć warsztatowych dla dzieci niesłyszących z cyklu "Poznajemy różne zawody"

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH
DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCHZ MŁODSZYCH KLAS
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z CYKLU – POZNAJEMY RÓŻNE ZAWODY

Autor: Monika Dreger, Teresa Rutkowska – Wojciechowska
Temat: Listonosz i jego praca
Miejsce zajęć: Świetlica szkolna.
Uczestnicy: Uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej
Cel główny zajęć:
- Poznanie zawodu listonosza.

Cele szczegółowe:
- Zapoznanie dzieci z zawodem listonosza.
- Zapoznanie dzieci z różnego rodzaju przesyłkami pocztowymi.
- Utrwalanie nazw: koperta, adres, nadawca, poczta, skrzynka
pocztowa, kartka pocztowa, paczka.
- Prawidłowe adresowanie kopert.
- Analiza wiersza pt. „Listonosz”
- Muzykowanie do piosenki „Chodzi listonosz”

Cele operacyjne:
D Z I E C K O
- potrafi wysłać list
- wie, co to jest adres pocztowy
- zna swój adres zamieszkania, nazwisko i imiona rodziców
- wie, jak wygląda skrzynka pocztowa.
- potrafi współpracować w zespole i grupie.
- gra na instrumentach piosenkę "Chodzi listonosz".
- bezbłędnie czyta wiersz pt. „Listonosz”
- potrafi wykonać kopertę przestrzegając podanych wymiarów
- prawidłowo zachowuje się podczas zajęć.
Metody pracy:
- słowna wspomagana językiem migowym
- pokaz
- pogadanka
- wycieczka na pocztę
- praca z tekstem
- rytmizowanie dźwięków
- granie na instrumentach Carla Orffa
- manualna – praca plastyczna
- rozwiązywanie krzyżówki

Formy pracy:
- indywidualna
- zespołowa
- grupowa

Środki dydaktyczne:
- papier, klej, nożyczki, farby
- treść wiersz pt.” Listonosz”
- skrzynka pocztowa wykonana we własnym zakresie
- karta pracy
- instrumenty Carla Orffa
- koperty, długopisy
- płyta CD z piosenką „Idzie listonosz”, odtwarzacz płyt CD
- tablica, kreda
- koperta, w której znajduje się pocięta na „Puzzle” kartka
pocztowa”
- karta pracy – krzyżówką z hasłem „Listonosz”
- druki pocztowe, znaczki pocztowe
- etykietki.
Ewaluacja:
- sprzężenie zwrotne (dzieci wypowiadają się na temat zajęć i
przeżyć jakie towarzyszyły im na zajęciach)
- przemyślenia nauczycielek nt. realizowanych zajęć (mocne i słabe
strony) w razie potrzeby modyfikacja scenariusza.

Przebieg warsztatów:
Zajęcia warsztatowe podzielone są na dwa spotkania, które odbywać się będą przez dwa dni (jeden po drugim).

Pierwszy dzień warsztatów

- Przedstawienie tematu i celów warsztatów z cyklu poznajemy różne
zawody pt. „Praca listonosza”.
- Wycieczka na pocztę.
Zwrócenie uwagi na budynek poczty, jego oznakowanie, skrzynki
pocztowe, kasy.
- Rozmowa z pracownikiem poczty, który omawia w skrócie pracę
pracowników w tym: listonosza, kasjerki, naczelnika poczty.
- Po powrocie w zespołach dwuosobowych wykonanie:
* z kartonu prac plastycznych - skrzynek pocztowych z
uwzględnieniem odpowiedniego koloru i napisów.
* koperty z uwzględnieniem odpowiednich wymiarów.

Drugi dzień warsztatów

- Utrwalenie słownictwa dotyczącego poczty (kasjer, listonosz,
naczelnik, skrzynka pocztowa, poczta, koperta, druki pocztowe,
znaczek, kartka pocztowa).

- Przypomnienie utrwalenie prawidłowego adresowania kopert.
Zwrócenie uwagi na miejsce pisania adresu i nadawcy,
przyklejenia znaczka.

- Rozdanie dzieciom tekstu wiersza pt” Listonosz”. Czytanie wiersza
ze zrozumieniem.
W czasie czytania wiersza posługiwanie się etykietkami
obrazkowymi np. przekaz pocztowy, ulotki, reklamy, pocztowe
przekazy, koperta, kartka pocztowa, gazeta, naklejka polecony,
druki pocztowe.
- Karta pracy z tekstem wiersza z „lukami” - w lukach obrazki,
które wychowanek musi wpisać wyrazy samodzielnie.

- Wypełnienie krzyżówki z hasłem „LISTONOSZ”.

- Wyklaskiwanie słów, które wpisywane są do krzyżówki.

- Składanie puzzli wykonanej z kartek pocztowych i przyklejenie ich
na kartce białego papieru.
Podpisanie wykonanego obrazka. (Dla dzieci młodszych mniej
elementów, dla dzieci starszych więcej elementów).

- Rozdanie instrumentów muzycznych z zestawu Carla Orffa. Na
tablicy nauczycielka wywiesz planszę z rozpisaną aranżacj?

piosenki „Idzie listonosz”.

- Krótka instrukcja, w jaki sposób grają poszczególne instrumenty.

- Uczniowie grają na poszczególnych instrumentach.

- Po krótkiej próbie „Orkiestra” utworzona z uczniów gra na
instrumentach Carla Orffa stosując się do znaków pokazywanych
przez nauczyciela – dyrygenta. Na podkładzie muzycznym
odtwarzanym z płyty CD orkiestra gra piosenkę
„Idzie listonosz”.

- Wrzucanie zaadresowanych przez dzieci kopert, w której znajduj?

się reklamy (do wykonanych poprzedniego dnia skrzynek
pocztowych).

Zakończenie warsztatów
- Sprzężenie zwrotne. Dzieci wypowiadają się co najbardziej im się
podobało na zajęciach.

- Zorganizowanie wystawy w świetlicy grupy na której prezentowane
będą skrzynki pocztowe, obrazki z kartek pocztowych wykonane
przez dzieci oraz plansza z czynnościami, które wykonuje
listonosz spisana swoimi słowami na podstawie wiersza pt.
„Listonosz”.

- Wywieszenie na holu przed stołówką gazetki na temat
organizowanych warsztatów.

- Sprzątanie po zajęciach.

- Podziękowanie dzieciom za wspólną pracą i zabawę.

Czynności końcowe:
- Ocena słowna wykonanych prac oraz zaangażowania w prace na
zajęciach warsztatowych.
- Ewaluacja zajęc wykonana przez nauczycieli na podstawie
wypowiedzi dzieci, zaangazowanie w pracę, własnych obserwacji,
wyciągnięcie wniosków.

Załączniki:

1. Wiersz Teresy Rutkowskiej – Wojciechowskiej pt. „Listonosz”.
2. Karta pracy z wierszem pt. „Listonosz”.
3. Piosenka „Idzie listonosz”.
4. Krzyżówka z hasłem.

Załącznik Nr 1. Wiersz pt. "Listonosz"

Listonosz
autor: Teresa Rutkowska - Wojciechowska

Listonosz to taki ważny pan,
który przynosi listy nam,
czasami ulotki, reklamy, nakazy,
a czasami tylko pocztowe przekazy.

Listy w kopertach wymiarowych,
białych, szarych i kolorowych,
z nadawcą w górnym rogu
i z adresatem na kopercie z przodu.

Pocztówki i kartki z obrazkami,
z miastami lub innymi ilustracjami,
w grudniu ze świątecznymi choinkami,
na wiosnę z kolorowymi pisankami.

Listy duże i mniejsze ze znaczkami,
z przybitymi okrągłymi pieczęciami,
czasami z naklejką „polecony”,
by na pewno do adresata był dostarczony.

Nawet gazety do domu przynosi,
gdy ktoś go bardzo o to poprosi,
emerytury, renty i inne świadczenia,
przynosi w terminie, bez opóźnienia.

Gdy ma czas, to powie co mówią politycy,
czasami co słychać na sąsiedniej ulicy,
jaką muzykę młodzież teraz słuch,
jak się uśmiechnie, to od ucha do ucha.

Załącznik Nr 2

Karta pracy.
Imię i nazwisko ________________________________________

Wpisz brakujące wyrazy w tekście.

Listonosz
autor: Teresa Rutkowska - Wojciechowska

Listonosz to taki ważny ________________
który przynosi ______________nam,
czasami ulotki, reklamy, nakazy,
a czasami tylko pocztowe ______________ .

Listy w kopertach wymiarowych,
białych, szarych i kolorowych,
z nadawcą w górnym rogu
i z adresatem na kopercie z przodu.

Pocztówki i kartki ____________________
z miastami lub innymi ilustracjami,
w grudniu ze świątecznymi choinkami,
na wiosnę z kolorowymi __________________

Listy duże i mniejsze ze ________________
z przybitymi okrągłymi pieczęciami,
czasami z naklejką „polecony”,
by na pewno do adresata był dostarczony.

Nawet _______________do domu przynosi,
gdy ktoś go bardzo o to poprosi,
emerytury, renty i inne świadczenia,
przynosi w terminie, bez opóźnienia.

Gdy ma czas, to powie co mówią politycy
czasami co słychać na sąsiedniej ulicy,
jaką muzykę młodzież teraz słuch,
jak się uśmiechnie, to od ucha do ucha.

Załącznik Nr 3

„Chodzi listonosz”

autor słów: Lewandowska Barbara
kompozytor: Leszczyńska Franciszka

Chodzi listonosz tu i tam,
puka do mieszkań stu.
ja listonosza dobrze znam,
„dzień dobry" mówię mu.
Ref.
Dzień dobry, dzień dobry, witam pana.
Czy niesie pan w torbie listy dla nas?
Torba jest wypchana aż do dna;
i dla nas, i dla nas list pan ma!

Wysiał marynarz listy dwa,
listy zza siedmiu mórz!
Już je listonosz w torbie ma,
dzieciom odnosi już!
Ref.
Dzień dobry...

Chodzi listonosz całe dnie,
drogę ma długą, złą.
Więc gdy u ciebie zjawi się,
ładnie przywitaj go!
Ref.
Dzień dobry

Załącznik Nr 4

KARTA PRACY

Imię i nazwisko ________________________________________________

Rozwiąż krzyżówkę z hasłem

1. Wysyłasz go w kopercie.
2. Razem z nitką potrzebna do szycia.
3. Do przesiewania.
4. Razem z mamą.
5. Ma szyby.
6. Kończyna dolna.
7. Bardzo blisko.
8. Jesz na nim posiłki.
9. Stoi przy drodze i muszą przestrzegać go kierowcy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.