X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33754
Przesłano:
Dział: Logopedia

Scenariusz zajęć wspomagających rozwój umiejętności językowo- słuchowo-ruchowych dziecka w wieku przedszkolnym

Scenariusz zajęć wspomagających rozwój umiejętności językowo- słuchowo-ruchowych dziecka w wieku przedszkolnym.

Zajęcia otwarte dla nauczycieli i dzieci w ramach Kampanii ABC Zdrowia emocjonalnego CPCD.

TEMAT: Krówka Mu zaprasza do zabawy

Opracowała mgr Ewa Trzeszan
neurologopeda ,terapeuta pedagogiczny

CELE GŁÓWNE:

Kształtowanie umiejętności językowo- słuchowo- ruchowych dziecka.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
-doskonalenie percepcji słuchowej;
• utrwalanie pamięciowych mechanizmów słuchowych oraz pamięci słuchowej
-rozwijanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
• naśladowanie ruchów wykonywanych przez druga osobę
• prawidłowe reagowanie na polecenia zawierające określenia zmiany kierunku ruchu
• wykonywanie czynności homologiczno-obustronnych
-rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
• zharmonizowanie ruchów gałek ocznych z ruchami całego ciała
• kontrolowanie wzrokiem ruchów ręki podczas wycinania i kolorowania
-rozwijanie procesów myślenia
• koordynowanie działania obu półkul mózgowych
-utrwalanie prawidłowej wymowy głosek szeregu szumiącego( sz, ż, cz, dż)oraz syczącego(s,z,c,dz) ,głosek ,,k” i,,g” w zdaniach i tekście
-wzbogacanie słownictwa o nazwy zwierząt

Formy pracy:
Zbiorowa

METODY:
Kinezjologii Edukacyjnej, naśladowcza, słuchowa, wizualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
program multimedialny ,,Mówiące obrazki”, ,,Wesołe ósemki” B. Chojnacka i Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów, pacynka dźwięków, muzyka relaksacyjna KE, karty KE, duże arkusze papieru, grube kredki
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Logopeda czyta tekst.

1.Pacynka krówki wita dzieci wydając zabawny dźwięk muczenia. Razem z dziećmi wykonuje ćwiczenia wzmacniające mięśnie narządów mowy:
- Ćwiczenia języka
• kląskanie "jak konik"
• mlaskanie
• przesuwanie języka na boki wewnątrz jamy ustnej
• wypychanie czubkiem języka policzków
• wsuwanie języka pod dolną i górną wargę
• cofanie czubka języka od górnych zębów wzdłuż podniebienia
• wykreślenie czubkiem języka szlaczków na podniebieniu
• dotykanie czubkiem języka kolejnych zębów
• formowanie języka w rurkę
- Ćwiczenia warg
• zsuwanie i rozsuwanie zamkniętych ust
• cmokanie zsuniętymi wargami
• parskanie, prychanie, pukanie wargami
• naprzemienne zakładanie warg na siebie - zęby zaciśnięte
- Ćwiczenia policzków
• wciąganie do wewnątrz
• poruszanie policzkami jak żabka
• masowanie policzków rękoma ruchem okrężnym
- Ćwiczenia ułatwiające spontaniczne uzyskanie głosek: SZ, CZ, Ż, DŻ:
• unoszenie czubka języka do wałka dziąsłowego
• cofanie czubka języka wzdłuż podniebienia
2.Praca z programem multimedialnym ,,Mówiące obrazki”
Odsłuchiwanie, naśladowanie, nagrywanie głosów zwierząt żyjących na wolności, na wsi
w Zoo.
3.Gimnastyka z Krówką MU
- Ćwiczenia naprzemienne
Ruch polega na jednoczesnym wymachu ręką i przeciwległą do niej nogą,
aktywizujemy obie półkule mózgu do równoczesnej pracy.
Ćwiczenie działa na:
• wzrokowe, słuchowe, kinestetyczne przekraczanie linii środkowej,
• koordynują pracę rąk, zręczność,
• ćwiczą lewe i prawe oko, usprawniają narząd wzroku,
• poprawiają wymowę, pisownię, umiejętności słuchania, czytania i rozumienia,
• koordynują lewą i prawą stronę ciała,
• poprawiają oddychanie i gibkość ciała,
• wzmacniają zmysł wzroku i słuchu,
• stymulują chłonność półkul mózgowych, ułatwiają opanowanie materiału i jego późniejsze odtwarzanie.
- Rysowanie oburącz
Dowolne tzw. "bazgranie" jednocześnie obiema rękoma (w powietrzu, na dużej płaszczyźnie , na tablicy itp.)
Ćwiczenie działa na:
• koordynację ręka - oko w równych polach widzenia,
• przekraczanie kinestetycznej linii środkowej,
• orientację przestrzenną, wzrokowe rozróżnianie symboli kształtów oraz ich kodowanie,
• rozróżnianie kierunków,
• poprawną wymowę,
• rozróżnianie lewej i prawej strony
• widzenie obwodowe, świadomość swojego ciała,
- Leniwe ósemki
Niezależnie od dominującej ręki wodzimy ósemki zawsze w kierunku od środka w lewo w górę, środek ósemki powinien być na wysokości środka naszego ciała.
Ćwiczenie działa na:
• wzrokowe przekraczanie linii środkowej,
• koordynację pracy narządu wzroku,
• wzmocnienie zakresu obwodowego pola widzenia,
• poprawę ruchliwości gałek ocznych (podążanie wzrokiem za ręką,
• usprawnianie czytania (wodzenie oczami od lewej do prawej strony),
• kodowanie i odszyfrowywanie informacji pisanej,
• czytanie i rozumienie (skojarzenia pamięci długotrwałej),
• zdolność odpoczynku mięśni oka podczas czytania,
• umiejętność rozróżniania i rozumienia symboli,

- Wahadłowe ruchy głow?

Należy rozluźnić mięśnie szyi, głowę bardzo wolno przetoczyć do dołu, zataczać głową od jednego do drugiego obojczyka, miarowo oddychając.
Ćwiczenie działa na:
• ułatwiają pisanie i czytanie w polu środkowym,
• odciążają centralny układ nerwowy,
• regulują oddychanie,
• uczą prawidłowego relaksu
• łagodzą zmęczenie umysłu
- Pozycja Dennisona
część A
Siadamy wygodnie, krzyżujemy nogi (stopy założone na siebie). Ręce skrzyżowane dłonie, umieszczone pod pachami, kciuki wystają na zewnątrz.
Zamykamy oczy, głęboko oddychamy i przyciskamy język do do podniebienia.
część B
Siadamy opierając obie stopy o podłogę, ręce składamy by stykały się opuszkami palców, pozostajemy tak na 2 minuty, głęboko oddychamy.
Ćwiczenie działa na:
• stabilność emocjonalną,
• wzrost koncentracji i skupienie uwagi,
• poprawną wymowę i umiejętność uważnego słuchania.

Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona oparta jest na podstawach neurofizjologii. Kinestezja – oznacza czucie pozycji i ruchów części ciała względem siebie, czucie mięśniowe, stawowe, powięziowe i ścięgnowe. Kinezjologia edukacyjna – to metoda wykorzystująca ruchy ciała do wspomagania procesów nauczania (i uczenia się) oraz korygowania dysfunkcji rozwojowych. Łączenie metody Dennisona z oddziaływaniem polisensorycznym. Ćwiczenia Dennisona często wykonuje się przy odpowiednio dobranej muzyce. Aktywnym ruchom naprzemiennym czy rysowaniu oburącz może towarzyszyć muzyka dynamiczna, pobudzająca. Ćwiczenia takie jak wahadłowe ruchy głowy, energetyczne ziewanie, pozycja Dennisona wykonuje się przy spokojnej muzyce relaksacyjnej. Oddziaływanie aktywności ruchowej można intensyfikować stosując aromaterapię. Wydzielający aromat kominek zapachowy stanowi niemałą atrakcję dla ćwiczących dzieci. Zapach można zmieniać stosownie do pory roku: latem zapach różany, jesienią lawendowy, zimą miętowy, wiosną cytrynowy. Polecam lekturę książki ,,Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Podstawy kinezjologii edukacyjnej”” autorstwa dr Carli Hannaford. Wydawca: Oficyna wydawnicza Medyk sp. z o.o. Warszawa 1995r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.