X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33734
Przesłano:

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem komputera realizowany w ciągu czterech godzin

Temat 1: Pisanie swobodnych tekstów nowalijkowych do gazetki szkolnej „Bartoszek”, praca z programem Microsoft Publisher.

Temat 2: Wykonanie nowalijkowych mis do gazetki szkolnej „Bartoszek”, praca z Paint’em.

Cele operacyjne- uczeń:
przestrzega zasad zachowania się w pracowni komputerowej;
rozpoznaje elementy składowe zestawu komputerowego;
potrafi korzystać z komputera, aby nie szkodzić swojemu zdrowiu;
wie o istnieniu wirusów, programów, które przeszkadzają w pracy lub niszczą jej efekty;
zna i stosuje pojęcia: czcionka, rozmiar czcionki, pogrubienie, kursywa, podkreślenie, wyrównaj do lewej, wyśrodkuj, wyrównaj do prawej, wyjustuj;
określa jaką rolę odgrywa komputer w życiu człowieka;
zna rodzaje warzyw;
wymienia nowalijki;
układa rymowanki;
wykonuje rysunek w Paint’cie;
tworzy swobodny tekst;
składa gazetkę- zapisuje wersy w szpaltach;
dobiera grafikę
Metody:
pogadanka (metody asymilacji wiedzy);
klasyczna metoda problemowa (samodzielnego dochodzenia do wiedzy);
metody impresyjne, metody ekspresyjne (metody waloryzacyjne- eksponujące);
ćwiczeń praktycznych, metody realizacji zadań wytwórczych (praktycznej działalności ucznia)
Zasady:
trwałości wiedzy uczniów;
przystępności w nauczaniu;
systematyczności;
operatywności wiedzy uczniów
Strategie: EOP
Formy pracy:
zbiorowa;
indywidualna
Środki dydaktyczne:
zestaw komputerowy;
drukarka kolorowa;
internet;
program Microsoft Publisher;
Paint
Literatura:
Kurzydłowska A. ,Łazęcka B., Rostek K., Ścibisz M., Kompendium obsługi komputera, Warszawa 1996;
Skorupski A., Podstawy budowy i działania komputerów, Warszawa 1997

I Wprowadzenie do tematu

1. Zwrócenie uwagi uczniów na układ i wyposażenie pracowni.
2. Poznanie zasad bezpiecznej pracy z komputerem. Omówienie regulaminu pracowni komputerowej.

II Realizacja tematu

3. Zadania z luką.
1. Okrągły i czerwony to ............................ (pomidor)
2. Podłużny i zielony to .............................. (ogórek)
3. Podłużna i pomarańczowa to ......................... (marchewka)
4. Biało- czerwona w pęczku to .......................... (rzodkiewka)
4. Nauczyciel układa przed uczniem naturalne okazy warzyw pomidora, marchewkę, rzodkiewkę i ogórka. Przypomina ich nazwy. Po chwili chowa jedno warzywo i zdaje pytanie:
Którego warzywa brakuje?
Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. Po zakończeniu zabawy uczniowie poprzez burzę mózgów dochodzą do stwierdzenia, że te warzywa to NOWALIJKI.
5. Poprawne uruchomienie zestawu komputerowego.
6. Przypomnienie głównych elementów składowych zestawu komputerowego:
monitor- urządzenie wyjściowe, służące komputerowi do porozumiewania się z użytkownikiem;
klawiatura- urządzenie wejściowe, służące do porozumiewania się z komputerem;
myszka- urządzenie wejściowe, służące do wydawania komputerowi poleceń.
7. Omówienie zasad bezpiecznej pracy z komputerem:
ustalenie czasu, jaki można spędzić przy komputerze;
ustawienie monitora;
dostosowanie położenia klawiatury;
zachowanie prawidłowej i wygodnej pozycji;
korzystanie z programów odpowiednich do wieku.
8. Dopasowanie do szpalt tekstu, stosowanie pojęć:
czcionka;
rozmiar czcionki;
pogrubienie;
kursywa;
podkreślenie;
wyrównaj do lewej;
wyśrodkuj;
wyrównaj do prawej;
wyjustuj.
9. PROJEKT- NOWALIJKI:
- Przydział zadań poprzez losowanie tematów rymowanek:
- Ogórek;
- Marchewka;
- Kalarepka;
- Rzodkiewka;
- Pomidor;
- Szczypiorek;
- Sałata;
- Koperek;
- Sałatka
- Wyszukiwanie w Internecie przepisu na nowalijkową sałatkę.
- Wykonanie rysunku w Paint’cie.

III Rekapitulacja wtórna

10. Wydrukowanie letniego numeru kwartalnika „Bartoszek”.
11. Prawidłowe zamknięcie SO, wyłączenie zestawu komputerowego.
12. Rozwiązanie rozsypani wyrazowej.
Wiosna ma dla Was przestrogę: JEŚLI CHCECIE ŻYĆ ZDROWO, CHRYPCIE WARZYWA TAK, JAK ZAJĄC NA SUROWO!!!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.