X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33646
Przesłano:

Warsztaty ekologiczne "Eko-instrumenty i wiosenne dźwięki"

SCENARIUSZ WARSZTATÓW EKOLOGICZNYCH
„EKO INSTRUMENTY I WIOSENNE DŹWIĘKI”

Autorki scenariusza i prowadzenie:
Monika Dreger - nauczyciel muzyki, rytmiki i rewalidacji
Teresa Rutkowska – Wojciechowska – nauczyciel - wychowawca
Aleksandra Szczyglińska – nauczyciel – wychowawca

Termin: 16 marca 2017 r.
Miejsce: Świetlica szkolna
Uczestnicy: Uczniowie klas I, III, IV, VI SP w SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie.

Cele:
Realizacja programu ekologicznego „Zbieramy baterie”.
Recykling opakowań plastikowych i nakrętek na butelki plastikowe.
Rozwijanie mowy spontanicznej.
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych oraz wrodzonych możliwości twórczych.
Integracja wychowanków z różnych grup wychowawczych.

Cele szczegółowe:
Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami i technikami plastycznymi.
Rozwijanie wyobraźni dziecka.
Rozwijanie umiejętności plastycznych.
Rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia.
Posługiwanie się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu.
Promowanie autorów wykonanych prac poprzez: wystawę zorganizowaną w Ośrodku, zdjęcia na internetowej stronie Ośrodka i Facebooku.

Metody pracy:
Pokaz.
Metoda doświadczeń i eksperymentowania ( używanie różnych materiałów zdobniczych, mieszania farb).
Odczytywanie mowy z ust.
Praktycznego działania.
Werbalna wspomagana językiem migowym.
Ekspresja artystyczna.
Odczytywanie mowy z ust.

Efekty oddziaływań wychowawczych
Wychowanek:
- Potrafi posługiwać się w sposób bezpieczny nożyczkami,
szydełkiem, igłą, klejem.
- Zachowuje porządek w miejscu pracy.
- Wykorzystuje odpowiednie kolory do malowania oraz inne materiały
do zdobienia instrumentów.
- Potrafi wyrażać swoje uczucia w ekspresji plastycznej i
muzycznej.
- Prawidłowo zachowuje się w czasie trwania warsztatów.
- Jeśli zachodzi potrzeba pomaga młodszym w wykonaniu instrumentu.
- Poszerza słownictwo czynne i bierne.

Środki dydaktyczne:
- butelki i nakrętki plastikowe,
- wstążki, tasiemki, mulina, guziki, koraliki, kolorowe naklejki,
- igły krawieckie, wkrętarka (wiertarka), szydełko,
- klej, taśma klejąca, patyki w kształcie procy, folia -
samoprzylepna,
- jednorazowe, papierowe: talerzyki, miseczki, kubki;rurki po -
taśmie klejącej,
- kasza, soczewica, fasola, ryż, groch,
- zszywacz, dziurkacz, cienki drut ogrodniczy, klej uniwersalny, - - pistolet do klejenia na gorąco,
- prace wzorcowe, krzyżówka, etykiety,
- nagrania melodii na płytach CD, odtwarzacz
- plansza z aranżacją muzyki na instrumenty Carla Orffa utworu
„Wiosna” zespołu Skaldowie.

Przebieg zajęć.
1. Przywitanie uczestników warsztatów.
2. Zaproszenie do zajmowania miejsc przy stołach.
3. Zwrócenie uwagi na przygotowane środki dydaktyczne (materiały,
narzędzia).
4. Zwrócenie uwagi na bezpieczne używanie kleju, pracę z
szydełkiem czy igłami.
5. Rozwiązywanie krzyżówek z hasłem.

Dzieci wybierają sobie kartę pracy (dwie do wyboru ) krzyżówkę i próbują samodzielnie rozwiązać. Jeżeli mają problemy pomagają im osoby prowadzące. Podobne krzyżówki narysowane są na tablicy.
Hasła krzyżówek to: GRZECHOTKI , MARAKASY.

6. Przedstawienie tematu warsztatów „ Eko instrumenty i wiosenne dźwięki”

7. Zaprezentowanie wcześniej wykonanych instrumentów muzycznych. Porównywanie ich do oryginalnych instrumentów zakupionych w sklepie.
Prowadząca pokazuje instrument muzyczny – dzieci wyszukują wśród prac wzorcowych instrumenty o podobnym przeznaczeniu. Wymieniają i wskazują materiały z których one są wykonane.
Prezentowane instrumenty to: grzechotki, marakasy, bębenki, tamburyna, różnego rodzaju przeszkadzajki, janczary, deszczowy kij.

8. Każde dziecko samodzielnie decyduje jaki instrument będzie wykonywało. Wybiera sobie materiały niezbędne do wykonania pracy. Gromadzi je przy swoim stanowisku pracy.
Wykonuje swoją pracę. Jeżeli jest potrzeba napełnia ją grochem, fasolą, soczewicą, ryżem itp., klei lub zszywa, ozdabia różnymi technikami według własnego uznania.

9. Nauczyciele prowadzący obserwują dzieci, w tym: ich zachowanie,
odpowiedni dobór miejsca pracy, samodzielność wykonywania,
zwracają uwagę na bhp.
W razie potrzeby pomagają dzieciom w wyborze potrzebnych materiałów, pokazują kolejność wykonywania czynności. Pistoletu z klejem na gorąco oraz wkrętarki nie używają dzieci, w razie potrzeby tym sprzętem posługują się nauczyciele.

10. Nauczyciele pobudzają dzieci do rozmowy na temat wykonywanej pracy, stosowania różnych materiałów. Czuwają nad prawidłową wymową dzieci. Pokazują etykiety. Dbają o to, aby dzieci rozumiały polecenia, odczytywały mowę z ust.

11. Zakończenie części praktycznej.

- porządkowanie miejsca pracy
- odkładanie materiałów i narzędzi na swoje miejsca
- prezentowanie wykonanych prac

12. Muzykowanie na wykonanych instrumentach.

- Nauczycielka wywiesza planszę z rozpisaną aranżacją melodii.
- Krótka próba grania poszczególnych instrumentów bez podkładu
muzycznego i z podkładem muzycznym.
- Włączenie melodii oraz kolejno do grania poszczególnych
instrumentów własnoręcznie wykonanych.
- Orkiestra gra utwór „Wiosna” zespołu Skaldowie. Nauczyciel
(dyrygent) wskazuje na planszy znaki instrumentów (tamburyn,
bębenek, marakasy, kije deszczowe, czynele) .

13. Ocena słowna instrumentów wykonanych przez dzieci. Nauczyciel wszystkie prace ocenia pozytywnie. Bierze pod uwagę wystrój, dobór materiałów oraz indywidualny wkład pracy.

14. W czasie prowadzenia zajęć nagrywanie krótkiego filmu oraz wykonywanie zdjęć.

15. Zaprezentowanie prac dzieci na wystawie w holu przed stołówk?

szkolną.
Eksponowanie zdjęć na stronie internetowej Ośrodka oraz na Facebooku Ośrodka.
Wystawa jest okazją do wymiany wrażeń wyniesionych z warsztatów. Pokazanie i pochwalenie się przed starszymi uczniami, rodzicami, pracownikami Ośrodka swoim „dziełem”
Nauczyciele prowadzący zadbają o to, aby na wystawie zaprezentowane były prace wszystkich dzieci biorących udział w warsztatach. Przy każdej pracy będzie umieszczona etykietka z nazwą instrumentu i autorem pracy.

Uwagi:
- Sposób wykonania poszczególnych instrumentów, dobór środków
dydaktycznych, jest autorstwa prowadzących warsztaty.
- Aranżację utworu „Wiosna” zespołu Skaldowie - na instrumenty
Carla Orffa , również na te wykonane na warsztatach przygotowała
nauczycielka muzyki, Monika Dreger.
- Granie na instrumentach Carla Orffa z dziećmi jest praktykowane
na zajęciach rytmiki i muzyki prowadzonych w SOSW dla Dzieci
Niesłyszących w Olsztynie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.