X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3360
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka angielskiego dla kl. VI w SOSW

Temat: How old are you?

Czas trwania: 45 min.
Cele lekcji:
• Cel ogólny: uczeń potrafi zadawać i odpowiadać na pytanie dotyczące wieku swojego i innych osób,
• Cele szczegółowe – po lekcji uczeń:
- potrafi liczyć w języku angielskim w zakresie 1-20,
- zwraca uwagę na różnice w wymowie i pisowni poznanych na lekcji nowych wyrażeń oraz liczebników 11 – 20,
- umie przeprowadzić z kolegą krótki dialog dotyczący wieku,
- umie wykonać ćwiczenia związane z omawianym tematem.

Metody: słowna, praktycznego działania – praca z indywidualnymi kartami, zabawowa.

Pomoce dydaktyczne: materiały ksero, kaseta z nagranym ćwiczeniem.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.

Przebieg lekcji:

1. Czynności wstępne: powitanie, sprawdzenie listy obecności.

2. Część powtórzeniowa: sprawdzenie pracy domowej, powtórzenie liczebników w zakresie 1-10 poprzez przeliczanie posiadanych przez uczniów przyborów szkolnych
( nazwy te znane są uczniom z poprzednich zajęć) np.
- How many pencils have you got?
- Three.

3. Wprowadzenie nowego materiału:
- podanie uczniom tematu i celu lekcji,
- prezentacja nowego materiału na podstawie dialogu przygotowanego na kartach pracy ucznia – odczytanie dialogu przez nauczyciela, następnie przetłumaczenie go i próby odczytywania dialogu przez uczniów z podziałem na role,
- wprowadzenie liczebników w zakresie 11 – 20,
- odpowiadanie na pytanie dotyczące wieku oraz próba zadawania pytania koledze – dialogi w parach,
- wykonanie prostych ćwiczeń utrwalających poznane słownictwo – ćwiczenia pisemne utrwalające znajomość pisowni angielskich wyrażeń oraz ćwiczenie ze słuchu.

4. Część powtórzeniowa:
- utrwalenie poznanych zwrotów w formie zabawy – uczniowie stojąc w kręgu po kolei odpowiadają na pytanie o wiek, a następnie zadają pytanie koledze stojącemu obok.
- zadanie i objaśnienie pracy domowej: uczniowie mają nauczyć się nowo poznanych słów oraz przeprowadzić i zapisać dialog dotyczący wieku
z dwoma wybranymi przez siebie osobami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.