X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33593
Przesłano:
Dział: Języki obce

Passive voice - strona bierna - wprowadzenie. Konspekt lekcji języka angielskiego w klasie II gimnazjum

Konspekt lekcji języka angielskiego w klasie II gimnazjum z elementami oceniania kształtującego

Czas realizacji: 45 min

Temat lekcji: Passive voice - strona bierna - wprowadzenie.

Przebieg lekcji:

1. Nauczyciel zapisuje na tablicy zdanie w czasie Present Simple: Tom watches horror films. Wspólnie z klasą oznacza poszczególne części zdania, czyli podmiot (subject), orzeczenie (verb) i dopełnienie (object). Następnie zapisuje zdanie: Horror films are watched by Tom. Omawia różnice pomiędzy oboma zdaniami, między stroną czynną a bierną. Następnie w podobny sposób analizowane są trzy kolejne zdania: They speak English in England. / Susan doesn't read magazines. / They sell clothes here. Nuczyciel zapisuje schemat tworzenia strony biernej w czasie Present Simple.

2. Nauczyciel zapisuje na tablicy temat lekcji oraz cele określone w języku ucznia.
Cele:
- wskazuję różnice pomiędzy stroną czynną a bierną,
- znam zasady budowania strony biernej w czasie Present Simple;
- potrafię przekształcić zdanie ze strony czynnej na bierną w czasie Present Simple;
- współpracuję w grupie.
Uczniowie przepisują do zeszytów temat lekcji, cele oraz zdania analizowane na początku lekcji.

3.Uczniowie pracują w grupach 4-osobowych. O przynależności do określonej grupy decyduje to, jakie zwierzątko (krówka, owieczka, świnka, kózka - bardzo lubiana przez uczniów forma przydzielania do grup) widnieje na wylosowanej przez nich karteczce. Zadaniem każdej grupy jest przekształcić pięć zdań ze strony czynnej na bierną. Każda grupa otrzymuje: kartkę formatu A3 z zapisanymi zdaniami w stronie czynnej, kopertę, w której znajdują się zdania w stronie biernej pocięte na wyrazy z dodatkowymi słowami (różne formy czasownika be i czasownika głównego) oraz klej. Zamiast pisać, uczniowie przyklejają odpowiednie słowa tworząc z nich zdania w stronie biernej. Na wykonanie zadania uczniowie mają 7 min.Nauczyciel przez cały czas monitoruje pracę uczniów i wspiera czy naprowadza uczniów.

Zdania: Horror films frighten some people, / They don't connect these computers to the Internet. / Italian people eat pizzas. / Sam visits England every year. / They open the museum on Sundays.

Po upływie wyznaczonego czasu grupy wymieniają się pracami i dokonują tzw. oceny koleżeńskiej. Na tablicy, za pomocą magnesów, przyczepione są już kolorowe arkusze ze zdaniami w stronie czynnej. Wspólnie z uczniami wypracowana zostaje ich strona bierna. Na tej podstawie uczniowie oceniają sobie nawzajem prace (100% poprawność = 1p., w przypadku błędu - 0 p. i korekta zdania). Uczniowie z grupy z najwyższą liczbą punktów otrzymują po 2 plusy.Następnie każda grupa analizuje swoją pracę.

4. Nauczyciel zadaje pracę domową. Uczniowie otrzymują zestaw 5 zdań w stronie czynnej do samodzielnego przekształcenia na stronę bierną: Sarah usually eats breakfast at 7./ They make cheese in France. / Bob doesn't play football every day. / The girls in my school don't wear make-up. / They don't grow coffee beans in Canada.

Opracowała: Agnieszka Konarska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.