X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33587
Przesłano:

Scenariusz zajęć świetlicowych "Kolorowy zajączek"

SCENARIUSZ
zajęć świetlicowych

Zajęcia świetlicowe w ramach realizacji programu ekologicznego w internacie SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie.

Temat: Kolorowy zajączek

Miejsce prowadzenia zajęć: świetlica grupy III w internacie
Czas trwania: 45 – 60 minut
Uczestnicy: Dzieci z grupy III i VII. (dzieci w wieku przedszkolnym
uczniowie klasy II, IV, VI)

Cele:
* przypomnienie i utrwalenie wiadomości o symbolach wielkanocnych;
* rozwijanie małej motoryki
* integracja dzieci niesłyszących
* rozwijanie umiejętności plastycznych
* estetyczne wykonywanie prac plastycznych
* poszerzanie słownictwa czynnego i biernego
* wykorzystanie surowców wtórnych (makulatury) do wykonania prac

Metody pracy:
* pokaz
* rozmowa kierowana
* praktycznego działania
* słowna wspomagana językiem migowym
* odczytywanie mowy z ust

Formy pracy:
grupowa
indywidualna

Pomoce dydaktyczne:
rurki po papierze toaletowym;
kubeczki papierowe
kolorowy papier
klej
nożyczki
flamaster
ołówki
wzorcowa praca
etykiety
obrazki wykonane we własnym zakresie
wiersz pt. „ Zajączki”

Przebieg zajęć:
* Przywitanie dzieci i zaproszenie ich na zajęcia
* Przeczytanie wiersza pt. Zajączki.
Wywieszenie tekstu wiersza na tablicy. Wyszukiwanie w tekście
rzeczowników, przymiotników, czasowników.
Dzieci z klasy IV, VI wypisują na tablicy wyszukane wyrazy.

rzeczowniki ____________________________________________________
____________________________________________________

czasowniki ____________________________________________________
____________________________________________________

przymiotniki____________________________________________________

* zgadywanka – co znajduje się na stole
Pokazywanie przedmiotów zgromadzonych na potrzeby prowadzenia
zajęć. Dzieci wymawiają nazwy przedmiotów, dokładają etykiety.
Wszystkie dzieci dla utrwalenia powtarzają głośno, w razie
potrzeby migają.
* Mini konkurs odczytywania mowy z ust.
Jedna nauczycielka wymawia cicho słowo, dzieci odgadują. Chętne dziecko, lub druga nauczycielka przypina magnesem do tablicy etykiety z odgadniętymi wyrazami.
Są to następujące wyrazy: zabawki, prasują, czekolada.
* Dziecko młodsze pod etykietkami przypina obrazki (wcześniej przygotowane przez prowadzących).
* Dzieci odpowiadają na zadawane pytania. Odpowiedzi na tablicy pisze nauczycielka.
- pierwsze dwie litery od słowa zabawki - ZA
- szósta i siódma litera w słowie prasują - JĄ
- cztery pierwsze litery w słowie czekolada - CZEK

Dziecko podchodzi do tablicy i wpisuje sylaby:

ZA JĄ CZEK ZAJĄCZEK
___________ + _________ + __________ = ___________________

* Dzieci razem z prowadzącymi wyklaskują sylaby i mówią je głośno
ZA JĄ CZEK.
* Prowadząca pokazuje wykonanego wcześniej „Zajączka”.
Wymienia wszystkie materiały, które potrzebne są do wykonania pracy.
* Dzieci pobierają niezbędne materiały i wykonują swoje prace.
* Prowadzące nauczycielki zwracają uwagę na prawidłowe i bezpieczne posługiwanie się nożyczkami, prawidłowe zachowanie się w czasie pracy.
* Wychowankowi ze sprzężeniem pomaga osoba wspomagająca, pozostałym dzieciom, w razie potrzeby wychowawczynie.
* Po wykonaniu prac sprzątanie.
* Ocena słowna. W czasie oceny zwracanie uwagi na wkład pracy dzieci, prawidłowe zachowanie się w czasie zajęć oraz estetykę. Ocenianie nie może być krytyczne.
* Wykonanie każdemu dziecku zdjęcia ze swoją pracą, jak również wykonanie zdjęcia grupowego.
* Eksponowanie prac na wystawie świetlicy.
* Przekazanie zdjęć na stronę internetową Ośrodka.

Uwaga: Dzieci swoje pracę mogą zabrać do domu.

Tekst wiersza

Zajączki
autor: Teresa Rutkowska – Wojciechowska

Już od rana na polanie
zajączki kicają,
raz do przodu, raz do boku
oczkami zerkają.

Podskakują i biegają
radosne i żwawe,
w berka bawią się wesoło,
lubią swą zabawę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.