X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33584
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Spotkanie z muzyką

PROGRAM ZAJĘĆ
pt.: ,,Spotkania z muzyką ”

Uczestnicy: podopieczni zespołów rewalidacyjno-wychowawczych w Niepublicznej Podstawowej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Promyk w Szczytnie
CEL OGÓLNY: Stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego poprzez różne formy aktywności muzycznej.
CELE SZCZEGÓŁOWE:

- oddziaływanie poprzez muzykę na intelekt, zmysły, aktywizowanie procesów poznawczych;
- rozwijanie słuchu i umiejętności słuchania;
- korygowanie zaburzonych funkcji zaburzeń, usuwanie napięć psychofizycznych, lęków,
- wyzwalanie radości, pozytywnych emocji poprzez wspólne muzykowanie, wprowadzenie wychowanka w określony nastrój, wyzwalanie pożądanych uczuć, łagodzenie i rozładowanie nadmiaru stresów, wpływanie na wzruszenie muzyczne, pobudzanie wyobraźni, odreagowanie, relaksacja, zmiana zachowań;
- wyzwalanie poczucia sprawczości, aktywności twórczej; doznawanie osobistego sukcesu;
- rozbudzanie zainteresowań;
- przygotowanie do spędzania czasu wolnego;
- zabawa i relaks;
- stymulowanie rozwoju motorycznego,
- wprawianie ciała w wibracje,
- ćwiczenie wrażliwości słuchowej;
- doskonalenie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej,
- rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,
- rozwijanie kompetencji społecznych.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- słucha muzyki instrumentalnej o zróżnicowanej dynamice, metrum i tempie, nastroju;
- gra na wybranych instrumentach perkusyjnych;
- czerpie radość, odreagowuje napięcia;
- dokonuje prostych wyborów;
- doświadcza ruchu;
- nawiązuje poprawne relacje z członkami grupy.

METODY PRACY:
- słowne;
- słuchanie muzyki,
- pokaz, naśladownictwo,
- instrumentacja muzyczna,
- zabawy muzyczno-ruchowe
- praktyczne działanie,
- relaksacja muzyczna

FORMA PRACY:
- indywidualna
- grupowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- magnetofon, płyty z utworami, keyboard, instrumenty perkusyjne, materiały, folia, czapki, maski, peruki, balony, papierowe liście, kolorowe chustki, książki M. Niemiry: ,,Piosenki dziecięce na elektroniczne instrumenty klawiszowe cz. I i cz. II”, ,,Piosenki biesiadne”, ,,Elementarz na keyboard”, ,,Szkoła na keyboard’’
Materiał dźwiękowy: utwory instrumentalne, wokalne, wokalno-instrumentalne, rodzaje: muzyka relaksacyjna, muzyka aktywizująca..

Scenariusze zajęć dostosowane do pór roku.
,,Spotkanie z muzyką - Lato”.
Przebieg zajęć:
1. Przywitanie piosenką ,,Witajcie w naszej bajce” – prowadzące nakładają na głowy żółte peruki i w trakcie trwania piosenki witają dzieci za pomocą pacynki. Oczekiwanie na przywitanie się dziecka z prowadzącymi poprzez wyciągniecie ręki, uśmiech, kontakt wzrokowy.
2. Zabawa z rekwizytem, piosenka ,,Płonie ognisko w lesie” – przy akompaniamencie keyboardu poruszanie dużą czerwoną chustą w rytm muzyki.
3. Instrumentacja muzyczna piosenki ,,Już za parę dni”- wykorzystanie instrumentów perkusyjnych.
4. Zabawa ruchowa. Poruszanie się po kole w rytm piosenki ,,Jedzie pociąg z daleka lub do Krakowa”, osoba prowadząca pociąg zakłada na głowę czapkę, następnie przekazuje ją wybranej przez siebie osobie.
5. Relaksacja i odpoczynek - słuchanie utworu muzycznego o charakterze relaksacyjnym- granego przez prowadzącą na instrumencie elektronicznym, np. ,,Zachodzi słoneczko” w rytmie walca.

,,Spotkanie z muzyką - Jesień”.

1. Przywitanie piosenką ,,Witajcie w naszej bajce” – prowadzące nakładają na głowy żółte peruki i w trakcie trwania piosenki witają dzieci za pomocą pacynki. Oczekiwanie na przywitanie się dziecka z prowadzącymi poprzez wyciągniecie ręki, uśmiech, kontakt wzrokowy.
2. Zabawa z rekwizytem, piosenka ,,Mam chusteczkę haftowaną” - w trakcie słuchania piosenki uczniowie po kolei wybierają osobę, której chcą przekazać chusteczkę.
3. Ruch przy muzyce do piosenki ,,Jesienią” poruszanie się po kole lub ,,Poszła Ola na spacerek” – rozrzucanie nad głowami dzieci liści, doświadczanie wiatru na ciele przy użyciu wentylatora.
4. Instrumentacja muzyczna do piosenki ,,Pada deszczyk” wykorzystanie instrumentów: cymbałek i bębenków, uderzanie pałeczkami lub podczas słuchania piosenki przekazywanie sobie parasola.
5. Relaksacja i odpoczynek - słuchanie utworu muzycznego o charakterze relaksacyjnym- granego przez prowadzącą na instrumencie elektronicznym, np. ,,Czerwone jabłuszko”, ,,Jesienny zmierzch”.

,,Spotkanie z muzyką - Zima”.
1. Przywitanie piosenką ,,Witajcie w naszej bajce” – prowadzące nakładają na głowy żółte peruki i w trakcie trwania piosenki witają dzieci za pomocą pacynki. Oczekiwanie na przywitanie się dziecka z prowadzącymi poprzez wyciągniecie ręki, uśmiech, kontakt wzrokowy.
2. Zabawa z rekwizytem, piosenka ,,Zła zima” – przy akompaniamencie keyboardu falowanie dużą niebieską chustą, na której leżą białe śnieżynki lub balony.
3. Instrumentacja muzyczna piosenki ,,O choince”.
4. Zabawa ruchowa z piosenką ,,Sanna” lub ,,Kulig” poruszanie się po sali w różnych kierunkach z różną prędkością.
5. Relaksacja i odpoczynek - słuchanie utworu muzycznego o charakterze relaksacyjnym- granego przez prowadzącą na instrumencie elektronicznym, np. ,, Menuet”.

,,Spotkanie z muzyką - Wiosna”.
1. Przywitanie piosenką ,,Witajcie w naszej bajce” – prowadzące nakładają na głowy żółte peruki i w trakcie trwania piosenki witają dzieci za pomocą pacynki. Oczekiwanie na przywitanie się dziecka z prowadzącymi poprzez wyciągniecie ręki, uśmiech, kontakt wzrokowy.
2. Zabawa z piosenką ,,Zielona traweczka” – przy akompaniamencie keyboardu zabawa ruchowa z partnerem – wybór kolegi do pary.
3. Instrumentacja muzyczna piosenki ,,Pieski małe dwa”, ,,Kiedy słońce” lub ,,Kukułka” - słuchanie śpiewu, gra na instrumentach podczas refrenu.
4. Zabawa ruchowa z rekwizytem do piosenki ,,Rosną sobie kwiatki” - poruszanie się po sali, zbieranie rozrzuconych kwiatków.
5. Relaksacja i odpoczynek - słuchanie utworu muzycznego o charakterze relaksacyjnym- granego przez prowadzącą na instrumencie elektronicznym, np. ,, Łabędzia rzeka”, ,,Wiosna” w rytmie walca.

Materiały wykorzystane do opracowania programu:
• Cylulko P. Rola muzykoterapii w usprawnianiu dzieci niepełnosprawnych. 2002. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. „Komplekslowa opieka medyczna nad niemowlętami i dziećmi z deficytami rozwojowymi”. Fundacja „Promyk Słońca”. Wrocław
• Dubińska E. Muzykoterapia jako element wspierający rozwój.
• Dobrowolska J. Program zajęć z Muzykoterapii dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz autyzmem, Internet.

Opracowała: Sylwia Lubowiecka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.