X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33500
Przesłano:

Nauczanie rzutu piłki do kosza z dwutaktu - scenariusz lekcji wychowania fizycznego

Temat lekcji: Nauczanie rzutu piłki do kosza z dwutaktu.
Zadanie dodatkowe: Doskonalenie podań i chwytów w piłce koszykowej.
Prowadząca: Emilia Grześkowiak
Klasa: IV
Liczba ćwiczących:14 uczniów
Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna
Przyrządy i przybory: piłki do mini koszykówki, szarfy, słupki;
Metody: zadaniowa , zabawowa,
Formy: praca indywidualna, jednym frontem, grupowa;
Czas trwania:45 minut
Cele nauczania w zakresie:

I.Umiejętności:
Cel główny :
Uczeń potrafi wykonać rzut z dwutaktu z prawej strony kosza;
Potrafi wykonać podania i chwyty w różnym ustawieniu.
Uczeń potrafi wyczuwać czas, odległość i przestrzeń (boisko do gry w koszykówkę) podczas podań i gry.

Cele szczegółowe :
II. Wiadomości:
Uczeń zna przepisy gry w mini koszykówkę – błąd kroków, wie jak ich unikać.
Zna technikę dwutaktu

III.Sprawność motoryczna:
Uczeń poznaje ćwiczenia pozwalające na rozwijanie szybkości reagowania, koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej.

IV.Usamodzielniające ucznia:
Uczeń współpracuje w zespole, przyczynia się do sprawnego przeprowadzenia lekcji.

V. Akcenty wychowawcze:
Uczniowie przestrzegają zasady bezpieczeństwa podczas lekcji. Uczniowie dokonują samokontroli i samooceny podczas zadania dodatkowego.
CZĘŚĆ WSTĘPNA I
Ćwiczenia organizacyjno-porządkowe 3'
Zbiórka sprawdzenie obecności
i przygotowania do zajęć.
Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji. Motywacja do aktywnego udziału w lekcji.
Zabawa ożywiająca 3'
„Ogonki”
Uczniowie otrzymują szarfy, które umieszczają z tyłu za gumką od spodenek. Wyznaczony uczeń jest „berkiem”. Jego zadanie to zebranie jak największą liczbę szarf „ogonków”.
Ćwiczenia kształtujące z piłką 11'
- podrzut piłki i klaśnięcie w dłonie
- oplatanie piłki wokół NN, T, G
- podanie piłki z ręki do ręki nad głową -podrzut piłki, siad, powstanie, chwyt - rozkrok-krążenie piłki wokół jednej nogi -rozkrok-krążenie piłki po tzw. ósemce
- kozłowanie piłki P i L ręką - piłka po prawej stronie, kozłując przechodzimy do leżenia i z powrotem do siadu
- skłon T w przód z piłk?

- przysiady z piłk?

-chwyt P między NN
-przekładanie P w siadzie po ósemce
-przepychani rękoma Piłek ćw.z dwoma piłkami
-odbicia P o P
-trzymanie P na P
-wybijanie P z RR trzymanej P .
CZĘŚĆ II GŁÓWNA 25'
Doskonalenie podań w dwójkach i trójkach
Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
-podania w 2-ch sprzed klatki piersiowej i po koźle z jedną piłką/dwoma piłkami zakończone rzutem do kosza
-podania po trójkącie jedną piłką/ dwoma piłkami
-podania z wyjściem do piłki
Nauczanie rzutu z dwutaktu do kosza.
1.Nauczanie dwutaktu w marszu bez piłki;

2 j.w. w biegu z akcentem odbicia w górę bez piłki;

3.Dwutakt z prawej strony kosza w marszu, w biegu bez piłki;

4.jw.ćw 1 z piłką;

5.jw. ćw 2 z piłką;

6.j.w. ćw 3 z piłką;
CZĘŚĆ III KOŃCOWA 3'
Ćwiczenia uspokajające
- uspokojenie organizmu, marsz dookoła sali
Czynności organizacyjno-porządkowe
- zbiórka, omówienie lekcji;
- ocena wyróżnienie uczniów najlepiej ćwiczących,
- podsumowanie współzawodnictwa;
- ewaluacja zajęć;
- zachęcenie do pozaszkolnej aktywności fizycznej;
- pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.