X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33412
Przesłano:
Dział: Języki obce

"Friends" - autorski scenariusz przedstawienia/musicalu w języku angielskim wraz z własną piosenką

„Friends – musical„
Narrator
Tłumacz
Kate
Ann
Mary
Chórek

N: Kate and Ann are best friends in their class. (Hugs)
They've been friends since the first grade ...It's almost 6 years !

T: Kate i Ann są najlepszymi przyjaciółkami w klasie
Przyjaznią się od 1 klasy ... prawie 6 lat!

K & A + chórek :Bruno Mars count on me (1)

N: One day a new girl appears in the class. Her name is Mary.
In a few days she gets all Kate's attention ( Mary grabs Kate's hand, they are talking and laughing together. Ann is sad)
And Anna isn't happy about it ...

T: Pewnego dnia nowa uczennica pojawia się w klasie. Jej imię to Mary.
W ciągu kilku dni zyskuje ona całą uwagę Kate.. z czego Ann nie jest zadowlona...

A + chórek: Jamie Lidell Where'd you go (2) (Kate walks away after the song, Mary and Anna appear )

N: From now on, Kate and Mary become best friends.. .They learn, sing, play and dance together . They do almost everything together

T: Od tej pory Kate i Mary zostają najlepszymi przyjaciółkami. Wspólnie się uczą, śpiewają, grają i tańczą .. Robią razem praktycznie wszystko.

K+A+ chórek : Rihanna Umbrella (3)

N: One day Kate doesn't go to school. She gets a bad cold and has to stay in bed at home.
She feels lonely without her friend... So she decides to call Mary.

T: Pewnego dnia Kasia nie przychodzi do szkoły. Mocno się przeziębiła i musi zostać w łóżku w domu. Czuje się bardzo samotna bez swojej przyjaciółki Mary..więc postanawia do niej zadzwonić.

M: Hello Kate
K: Hello Mary, I miss you. Will you come and visit me?
M: Sorry, but I'm very busy. I'm listening to music.
K: Maybe tomorrow?
M: Sorry, I'm visiting Tom
K: So maybe later?
M: Oh no... Later I'm watching my favourite cartoon.

K + chór: Paloma Faith Can't rely on you (4)

N: Kate is really sad now. She realizes Mary is not her real friend... cause real friends help and support each other through the good and the bad... just like Anna did in the past... Anna was always by her side whenever she needed her.

T: Kasia jest bardzo smutna. Uświadomiła sobie, że Marysia nie jest jej prawdziwą przyjaciółką.. bo prawdziwi przyjaciele pomagaja i wspierają się w każdej sytuacji... Tak jak to robiła Ania w przeszłości.. Zawsze była przy jej boku kiedy jej tylko potrzebowała.

K: I lost a real friend ... maybe it's not too late . I'll call her and try to get her back!

K : Justin Bieber Sorry (5)
A: One Republic It's too late to apologize (6)
K: Elton John Sorry Seems to be the hardest word (7)
A: Anastacia Left outside alone (8)
K: Bryan Adams Please Forgive me (9)
A: Shontelle Impossible (10)
K :Anastacia Hold on (11)
A: Black Eyed Peas Don't lie (12)
K :Ben E King Stand by me (13)
A:Beyonce me myself and I (14)
K: Joe Cocker You are so beautiful to me (15)
A: Diana Degarmo No more tears (16)

N: Weeks and month pass by ... Kate tries to get her friend back... but in vain. Ann doesn't want to talk at school or pick up the phone from Kate... so she decides to get to her in a different way.
T: Mijają tygodnie i miesiące... Kate stara się odzyskać przyjaciółkę ale bezskutecznie. Ann nie chce rozmawiać z nią w szkole ani odbierać telefonów ... więc Kate postanawia dotrzeć do niej w inny sposób.

(Ann comes with the letter )

A: It's a letter ... it's from Kate ... she sent a message to me ...Let' s hear it.

chór : Human Brandy (17)

A: She really misses me... And I'm really important to her ... I miss her too...I'll call her !

A: Sia I forgive you (18)
K: Happy Pharell (19 )

N: Ann forgives Kate . They are best friends again. Kate learns a lesson and draws conclusions. She promises to herself to never put their friensdhip with Ann to the test again.

T: Ann wybacza Kate. Ponownie stają się najlepszymi przyjaciółkami. Kate dostała nauczkę i wyciągnęła wnioski. Obiecała sobie, że nigdy więcej nie pozwoli aby ich przyjazń została poddana próbie.

N: As Alexander Pope says : To err is human; to forgive, divine. Noone is perfect and we all make mistakes.. but all mistakes are always forgivable, if one has the courage to admit them.

T :Jak mawiał Alexaned Pope : Błądzić to rzecz ludzka, przebaczać – boska. Nikt nie jest doskonały i wszyscy popełniamy błędy...ale błędy są wybaczalne jeśli masmy odwagę się do nich przyznać.

K+A+ chór : Forget Iza Kisiel (20)

THE END

Lyrics:

1) Bruno Mars Count on me

If you ever find yourself stuck in the middle of the sea,
I'll sail the world to find you
If you ever find yourself lost in the dark and you can't see,
I'll be the light to guide you

Find out what we're made of
What we are called to help our friends in need

You can count on me like 1 2 3
I'll be there
And I know when I need it I can count on you like 4 3 2
You'll be there
Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah

Wooooh, Wooooh
yeah Yeah

2) Jamie Lidell Where'd you go

Where'd you go
Why'd you leave
Why is it everywhere I look.
And I just can't see you at all

Thats why I cry
Thats why I cry
Thats why I cry
I'm gonna have to get along without you
I'm gonna have to get along without you
I'm gonna have to get along without you
Still asking
Where'd you go

3)Rihanna Umbrella

When the sun shines, we shine together
Told you I'll be here forever
Said I'll always be a friend
Took an oath, I'mma stick it out till the end
Now that it's raining more than ever
Know that we'll still have each other
You can stand under my umbrella
You can stand under my umbrella
(Ella, ella, eh, eh, eh)
Under my umbrella
(Ella, ella, eh, eh, eh)
Under my umbrella
(Ella, ella, eh, eh, eh)
Under my umbrella
(Ella, ella, eh, eh, eh, eh, eh, eh)

4) Paloma Faith I can't rely on you

I just can't rely on you
I just can't rely on you
Yeah, you got that good stuff but that don't last
So I just can't rely on you

5) Justin Bieber Sorry

Is it too late now to say sorry?
Yeah, I know-oh-oh, that I let you down
Is it too late to say I'm sorry now?

6) One Republic It's too late to apologize

It's too late to apologize
It's too late
I said it's too late to apologize
It's too late

7) Elton John Sorry seems to be the hardest word

It's sad, so sad
It's a sad, sad situation
And it's getting more and more absurd
It's sad, so sad
Why can't we talk it over
Oh it seems to me
That sorry seems to be the hardest word

8) Anastacia Left outside alone

And I wonder if you know
How it really feels
To be left outside alone
When it’s cold out here
Well maybe you should know
Just how it feels
To be left outside alone
To be left outside alone

9) Bryan Adams Please forgive me

Please forgive me, I know not what I do
Please forgive me, I can't stop loving you
Don't deny me, this pain I'm going through
Please forgive me, if I need you like I do

10) Shontelle Impossible

Impossible, impossible, impossible, impossible

11)Anastacia Hold on

Hold on
We can make it through the fire
And my love
I'm forever by your side
And you know
If you should ever call my name
I'll be right there
You'll never be alone
12) Black Eyed Peas Don't lie
No no no no, baby, no no no no, don't lie
13) E King Stand by me

And darlin', darlin'
Stand by me, oh, stand by me
Oh, stand now, stand by me
Stand by me

14) Beyonce me myself and I

Me myself and I
That's all I got in the end
That's what I found out
And it ain't no need to cry
I took a vow that from now on
I'm gonna be my own best friend

Me myself and I
That's all I got in the end
That's what I found out
And it ain't no need to cry
I took a vow that from now on
I'm gonna be my own best friend

15) Joe Cocker You are so beautiful to me

...You are so beautiful to me ..

16) Diana Degarmo No more tears

...Enough is enough is enough !!

17) Brandy Human

I've said sorry over a thousand times
Is there anything to say to you to help you dry your eyes?
I would make it all better if I could, I'll help you realise
I cry when you cry, I hurt when you hurt
I make mistakes but I can't turn back time

(I'm only human)
Forgive me
(I'm only human)
Love me
(I'm only human)
Save me, save me from myself
(I'm no super woman)
Embrace me
(I'm fragile and broken)
You're just like me (oh)

I'm perfectly human
I might just tell a lie
I'm perfectly human
But I'm an angel in disguise

18) Sia I forgive you

I forgive you, you know not what you have done
Ohh I, I forgive you, now it's time for me to move on

19) Pharrell Happy

(Happy)
Bring me down
Can't nothing
Bring me down
My level's too high
Bring me down
Can't nothing
Bring me down
I said

Because I'm happy
Clap along if you feel like a room without a roof
Because I'm happy
Clap along if you feel like happiness is the truth
Because I'm happy
Clap along if you know what happiness is to you
Because I'm happy
Clap along if you feel like that's what you wanna do

20) Iza Kisiel Forget

I can feel the power
The energy running through my veins
It becomes so clear now
That nothing can spoil this perfect day.

Forget what was, forget the past
Don’t let your anger anymore to last

Focus on beauty that surrounds us
Don’t let these moments so easily pass

Look to the left, look to the right
Force all bad feelings to quickly die

Cause all the nature screams to us
That all the negative must pass.

Cause what really counts is the balance between you and I
No point looking behind as what matters is in front of my eyes.
What has got to change, is the perception of ourselves.
Dwelling on the past won’t solve problems fast.

Forget what was, forget the past
Don’t let your anger anymore to last

Focus on beauty that surrounds us
Don’t let these moments so easily pass

Look to the left, look to the right
Force all bad feelings to quickly die

Cause all the nature screams to us
That all the negative must pass.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.