X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33346
Przesłano:
Dział: Języki obce

Eating out - listening and speaking skills. Konspekt lekcji języka angielskiego

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

INFORMACJE OGÓLNE
PRZEDMIOT: Język angielski
NAUCZYCIEL: Monika Benesz
KLASA: 4 TM
DATA: 1.12.2016r.
CZAS: 45 minut

TEMAT LEKCJI: Eating out – listening and speaking skills

CELE ZAJĘĆ:
• Cel przedmiotowy:
- uczniowie doskonalą umiejętność słuchania ze zrozumieniem (wykonują test podczas słuchania dialogu),(matura pisemna).
- uczniowie poznają wyrażenia potrzebne podczas zamawiania jedzenia w eleganckiej restauracji (tworzą dialogi w oparciu o scenariusz i menu), (matura ustna-zadanie1).
- uczniowie doskonalą umiejętność mówienia (prezentują stworzone przez siebie wypowiedzi).
- uczniowie potrafią korzystać z technologii w samodzielnej pracy nad językiem (korzystają z zainstalowanej w telefonie aplikacji DIKI w celu tłumaczenia nieznanych wyrażeń).

• Cel ponadprzedmiotowy:
- uczniowie będą potrafili przeprowadzić rozmowę z anglojęzycznym kelnerem w restauracji zagranicą.

TECHNIKI PRACY LEKCYJNEJ
• Praca indywidualna:
-słuchanie dialogu, uzyskanie potrzebnych informacji i wykonanie testu
- samodzielna analiza zwrotów i wyrażeń z wykorzystaniem aplikacji DIKI

- Praca w parach:
- analiza schematu i menu oraz stworzenie dialogu w restauracji
- odegranie dialogu na forum klasy

POMOCE DYDAKTYCZNE:
• Nagranie (https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/eating-out)

• Kserokopia testu na słuchanie ze zrozumieniem
• Kserokopia wyrażeń używanych w restauracji
• Schemat dialogu
• Kserokopia menu restauracyjnego lub autentyczne menu
• Zeszyt
• Aplikacja słownika angielskiego DIKI

ZAŁĄCZNIKI:
• Kserokopia testu na słuchanie ze zrozumieniem
* Kserokopia z wyrażeniami używanymi w restauracji
• Scenariusz dialogu
• Kserokopia z zadaniem domowym

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEBIEG LEKCJI

1. Czynności organizacyjne – 2 min.
2. Rozgrzewka językowa (powtórzenie) – 4 min.
3. Wprowadzenie nowego materiału – 17 min.
4. Ćwiczenia utrwalające – 17 min.
5. Podsumowanie i zadanie pracy domowej – 2 min.

1.Czynności organizacyjne
(2 min.)
Nauczyciel sprawdza listę obecności, wpisuje temat do dziennika.
Uczniowie przygotowują się do zajęć.

2.Rozgrzewka językowa (powtórzenie)
(4 min.)
Nauczyciel zadaje wybranym uczniom pytania nawiązujące do poprzedniej lekcji:
-What is your favourite dish?
-What would you like to eat now?
-What do you usually eat for breakfast/dinner?
-What does it mean to “eat out”?
-Do you prefer eating at home or eating out?
-Have you got your favourite restaurant?
Wybrani uczniowie odpowiadają na zadane pytania, przypominają wyrażenia potrzebne na dzisiejszej lekcji.

3.Wprowadzenie nowego materiału (17 min.)
Nauczyciel zapisuje temat lekcji i informuje o celach lekcji nawiązując do wymagań matury ustnej.
Uczniowie wpisują temat do zeszytów. Wybrany uczeń przypomina strukturę zadania 1 na maturze ustnej.

Następnie nauczyciel rozdaje uczniom kserokopie z zadaniem, które uczniowie będą wykonywać podczas słuchania dialogu w restauracji.Uczniowie zapoznają się z zadaniem.

Nauczyciel dwukrotnie odtwarza dialog następnie sprawdza poprawność wykonanych zadań oraz zapisuje na tablicy kluczowe zwroty, które pojawiły się w dialogu.
*What would you like for your main course?
*I would like...=I’d like...
*I’ll have...
Can I have...?/Could I have...?

Następnie nauczyciel rozdaje uczniom kserokopie z wyrażeniami potrzebnymi podczas składania zamówienia w restauracji (załącznik)
Prosi o dokładne przeanalizowanie zwrotów oraz przetłumaczenie tych nieznanych za pomocą aplikacji DIKI w telefonach.Uczniowie analizują wszystkie zwroty, pracują samodzielnie nad nieznanymi wyrażeniami korzystając z aplikacji w telefonach. Nowe zwroty zapisują w zeszytach.
Nauczyciel sprawdza poprawność tłumaczenia zwrotów.

4. Ćwiczenia utrwalające
(17 min.)
Nauczyciel dzieli uczniów w pary. Każda para otrzymuje menu restauracyjne oraz schemat rozmowy klienta z kelnerem (załącznik). Zadaniem uczniów jest stworzyć dialog w oparciu o menu, schemat oraz nowopoznane wyrażenia.
Uczniowie zapoznają się ze schematem dialogu oraz z menu. Następnie pracują w parach nad stworzeniem dialogu między klientem restauracji a kelnerem. Utworzone dialogi wpisują do zeszytu.
Wybrani uczniowie prezentują swoje dialogi na forum klasy.

5.Podsumowanie i zadanie pracy domowej (2 min.)
Nauczyciel zwraca uwagę na umiejętności jakie uczniowie zdobyli po dzisiejszej lekcji. Podkreśla przy tym użyteczność nabytych umiejętności oraz ich znaczenie na maturze ustnej.
Rozdaje uczniom kserokopie z ćwiczeniami na zadanie domowe (załącznik)

ZAŁĄCZNIKI:

TEST
1. Check your understanding: true or false
Do this exercise while you listen. Circle True or False for these sentences.
1.The customers want two tables. T/F
2.There are two customers eating together. T/F
3.The two customers order the same starter. T/F
4.Both customers order the Thai chicken for their main course. T/F
5.The customers order cold drinks. T/F
6.Both customers order a dessert. T/F

KSEROKOPIA Z WYRAŻENIAMI UŻYWANYMI W RESTAURACJI:
- Here is the menu.
-Are you ready to order?
-What would you like for your starter/main course?
-I have a reservation under the name of...
-What do you recommend?
- Our specialty is...
-Enjoy your meal.
-Can I have the bill,please?
-Keep the change.
-Can I see the menu, please?
- Would you like something to drink?

SCENARIUSZ DIALOGU
Work in pairs. In your notebook write a dialogue between the waiter and a customer taking place in a restaurant. Use the diagram below and the menu.
CUSTOMER (C) WAITER(W)
C:Ask for the menu W:Bring the menu
W:Ask if ready to order
C:Ask waiter to recommend sth.
W:Recommend a dish
C:Order your dinner
W:Drink?
C:Order something to drink
W:Anything else?
C:Ask for the bill

W:Bring the bill.
C:Thank the waiter. Leave a tip.

ZADANIE DOMOWE
Read the text about restaurant manners and answer the questions.

Restaurant manners
Going to a restaurant to have a meal can be relaxing and a great chance to experience various tastes. However, you need to remember how to behave so that you will feel comfortable and other guests can also dine in a peaceful atmosphere. The most important thing is to be polite and when you are seated at a table try to be helpful to a restaurant staff. A waiter will come back to you to check if everything is fine with the food. Don’t ignore them and say openly if there is something wrong with the dishes you get. You can compliment the workers if you think their service is excellent. No matter if it is a busboy, a chef or anyone assisting you by the table, make sure they feel you are satisfied. Moreover, adjust your tone of voice to the atmosphere so there is no need to whisper as long as you keep your conversation private enough. Place a napkin in your lap before you start eating and keep in mind that you must use utensils. If you finish your meal, move plates, bowls, cups, cutlery (spoons, forks and knives) to the end of the table so the server can remove them. Don’t forget to give a tip to the staff if their service was exceptional. Behave as you expect other people to act in your house.
1. What does it mean to “dine”?
........................................
2. Why the tone of your voice is important in a restaurant?
........................................
3. Who is a “busboy”?
........................................
4. What should you do with a napkin?
........................................
5. How can you show your satisfaction with a service?
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.