X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33316
Przesłano:

Utrwalenie wiadomości o czasowniku, rzeczowniku i przymiotniku. Klasa III, ocenianie kształtujące

CEL :
UTRWALISZ CZĘŚCI MOWY - CZASOWNIK, RZECZOWNI, PRZYMIOTNIK

KRYTERIA SUKCESU:
- UŁOŻYSZ I POPRAWNIE ZAPISZESZ ZDANIE Z CZASOWNIKIEM, RZECZOWNIKIEM I PRZYMIOTNIKIEM
- PODKREŚLISZ W ZDANIU CZĘŚCI MOWY
- WYMIENISZ I ZAPISZESZ PO MINIMUM TRZY CZASOWNIKI, RZECZOWNIKI I PRZYMIOTNIKI

1 Metody prowadzenia lekcji i aktywności uczniów:
- Grupowa
- Indywidualna

2 Formy sprawdzenia osiągnięcia celu:
- Praca w grupach – prawidłowe wypisanie czasowników, rzeczowników, przymiotników
- Rozmowa, odpowiedzi – praca na lekcji.
- Samodzielne ułożenie zdania, samoocena.
- Ocena koleżeńska

3 Materiały i pomoce dydaktyczne:
- Krzyżówka
- Patyczki
- Minutnik
- Metodniki
- Tabelka

4 Przebieg lekcji:
- Przywitanie
- Zadanie na dobry początek – krzyżówka.
Hasło: BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE
Pytania do krzyżówki:
1. Przeciwieństwo wyrazu ŁADNY
2. Co się dzieje ze śniegiem w temperaturze dodatniej?
3. Stopień wyższy od słowa DOBRY
4. Zwisają zimą z krawędzi dachów.
5. Co robi niedźwiedź zimą.
6. Odmierza czas.
7. Co robi nauczyciel w szkole?
8. Kolor trawy.
9. Dokończ fragment hymnu polskiego: Jeszcze Polska nie....
10. Kolor nieba.
11. Co robi kamerzysta na planie filmowym.
12. Przy jej krojeniu łzawią oczy.
13. Rodzaj chleba.
14. Zjeżdżasz na nich z górki.
15. Co robi kucharka?
16. Ciepłe nakrycie głowy.
17. Jeden z kolorów n fladze narodowej.
18. Co robimy na basenie?
19. Wyraz koń w liczbie mnogiej.
20. Jaki powinien być bohater?
21. Pada zimą z nieba.

Do odpowiedzi losujemy dziecko za pomocą patyczków. Wylosowane dziecko odpowiada i zapisuje odpowiedz w krzyżówce (narysowana na dużym arkuszu i przyczepiona do tablicy)

3.Praca w grupach – wypisanie z krzyżówki czasowników, rzeczowników, przymiotników.
Dzieci ustawiają się w rzędzie i odliczają: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, czasownik, rzeczownik itd. Mamy trzy grupy. Dzieci w każdej grupie wybierają lidera, który odbiera od nauczyciela kartkę i zapisuje odpowiedzi. Zadaniem każdej grupy jest wypisanie z krzyżówki: grupa rzeczowników wypisuje rzeczowniki, druga grupa wypisuje przymiotniki a trzecia czasowniki. Wszystkich wyrazów jest po 7 w każdej grupie.
Lider odczytuje odpowiedzi i przykleja kartkę na tablicy.

4.Praca samodzielna – zapisanie zdania z czasownikiem, rzeczownikiem, przymiotnikiem.
Każde dziecko zapisuje zdanie na kartce w określonym czasie (minutnik).

Samoocena zadania 4 – podkreślenie w zdaniu części mowy (kolor ustalamy, np. niebieski-czasownik, zielony - rzeczownik, czerwony - przymiotnik). Jeśli u ucznia pojawiły się wszystkie trzy kolory, uczeń wkleja sobie uśmiechniętą buzię (uśmiechy rozdaje nauczyciel gdy dzieci piszą zdanie, uśmiechy są w kopercie)

Wklejenie sobie oceny – śnieżynka z buzią uśmiechniętą lub smutną.

5.Praca samodzielna – wypisanie w tabelce po minimum trzy przymiotniki, rzeczowniki, czasowniki.
Pod tabelką są wypisane kryteria sukcesu (Zapiszesz minimum 3 czasowniki, Zapiszesz minimum 3 rzeczowniki, Zapiszesz minimum 3 przymiotniki)

Ocena koleżeńska – wymiana w parach i ocena za pomocą kciuka postawionego w gorę lub w dół (na podstawie kryteriów sukcesu umieszczonego pod tabelką)

6.Podsumowanie zajęć – zdania niedokończone – patyczki.

7.Podziękowanie za udział w lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.