X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33300
Przesłano:

Owoce są smaczne i zdrowe. Konspekt zajęć plastycznych

KONSPEKT ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH

PROWADZĄCY: Sylwia Micor

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 90 min.

TEMAT ZAJĘĆ: „OWOCE SĄ SMACZNE I ZDROWE”- MALOWANIE PLASTELINĄ.

CELE ZAJĘĆ:
CEL POZNAWCZY:
Zapoznanie dzieci z nową techniką plastyczną z uwzględnieniem poszczególnych etapów pracy, pobudzenie wyobraźni własnej dziecka oraz twórczej aktywności dziecka.

CEL OPERACYJNY:
- dziecko potrafi wykonać wybrany owoc,
- dziecko potrafi wysłuchać piosenki „ Niesie wrzesień” i wymienić nazwy warzyw i owoców występujących w piosence,
- dziecko bogaci zasób słownictwa o tematyce jesieni, prawidłowo nazwać i odróżnić dwa systemy (ogród- warzywa i sad- owoce),
- dziecko potrafi określić wielkość przedmiotów „ mały, duży”, kolor okazów „czerwony, zielony, żółty,
- dziecko potrafi wysłuchać krótkiego wiersza i wymienić owoce występujące w wierszu,
- dziecko potrafi przeliczyć owoce i warzywa,
- wykonać pracę plastyczną na podany temat,
- udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane pytania.

CEL WYCHOWAWCZY:
- dziecko potrafi współdziałać z innymi w czasie pracy, dostosować się do rad i wskazówek prowadzącego zajęcia, przestrzegać umów grupowych,
- dziecko porządkuje swoje stanowisko po skończonej pracy.

CEL RESOCJALIZACYJNY (TERAPEUTYCZNY):
- celem resocjalizacji przez twórczość plastyczną jest ułatwienie wychowankowi wyrażenia własnych problemów, trudnych do werbalizacji, stworzenie możliwości odreagowania tłumionych, przykrych emocji.
- z uwzględnieniem poszczególnych etapów pracy dziecko ćwiczy manualnie dłoń przy pracy z plasteliną ( mięśnie całej dłoni i palców, uelastycznianie całej dłoni).

METODY PRACY:
pogadanka, pokaz, obserwacja, zabawa ruchowa, słuchanie wiersza i piosenki, metoda zadaniowa przy wykonywaniu przez dzieci pracy plastycznej.

FORMY REALIZACJI:
Zespołowa, indywidualna.
STOSOWANE POMOCE DYDAKTYCZNE:
plastelina, sylwety grusz i jabłek, kosz owoców i warzyw, koperta z sylwetami z piosenki, praca przykładowa wykonana nową techniką plastyczną, magnetofon, jabłka dla dzieci, kaseta magnetofonowa, tekst wiersza, ilustracje, kulki z gazet do zabawy ruchowej.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Przywitanie dzieci. Przedstawienie gościa. „ Dzisiaj na zajęciach będziemy gościć Pana Dyrektora, który chciałaby zobaczyć, co będziemy dzisiaj robić i jak pracujecie na zajęciach”- wszyscy powiemy „dzień dobry”.

2. Zabawa dydaktyczna: „kosz z owocami”
Dzieci siedzą, wychowawca pokazuje kosz z warzywami i owocami i pyta, jaka pora roku daje nam takie dary? (dzieci- jesień). Po tym następuje część manipulacyjna: wyszukajcie wszystkie owoce?- jabłka, gruszki, śliwki, brzoskwinie, a następnie wyszukajcie wszystkie warzywa (dzieci wyciągają warzywa i układają na wyznaczony stolik. Wychowawca pyta- czy wszystkie jabłka są takiej samej wielkości? – małe i duże. Policzcie jabłka, ile jest gruszek, śliwek, brzoskwiń? Co liczyliście?- owoce. Jakie kolory występowały? – czerwony, zielony, żółty. Gdzie rosną owoce? –sad, a gdzie rosną warzywa?- ogród. Kto potrafi przeliczyć owoce, a kto przeliczy warzywa, które znajdują się na stoliku? – nauczycielka wybiera dzieci. Wszystkie okazy wyciągnięte z koszyka, ułożone są na stoliku. Prowadząca: a teraz zaobserwujcie owoce i warzywa, bo za chwilę będzie dla was zadanie.

3. Zabawa ruchowa: każde dziecko dostaje gazetę, z której musi uformować kulkę, która będzie symbolizowała jabłko. Dzieci wyrzucają w górę jabłka. Następnie wychowawca prosi, aby dzieci wzięły koszyczki i pozbierały jabłuszka. Jedno z dzieci liczy ilość zebranych jabłek.

4. Słuchanie piosenki „ Niesie wrzesień”
Teraz posłuchajcie piosenki, w której refren będzie się powtarzała 3 razy i spróbujcie zapamiętać, które owoce i warzywa występują w piosence? Podnosimy palec i mówimy pani. Wychowawca pisze na tablicy nazwę prawidłowo zapamiętaną, a następnie czyta dzieciom, co odgadnęli, powtarza refren i mówi, czego zapomnieli powiedzieć.

5. Przygotowanie zadania plastycznego:
- wychowawca podaje temat pracy. Malowanie plasteliną na temat „ Owoce są smaczne i zdrowe”,
- wytłumaczenie dzieciom etapów nowej techniki malowania plasteliną,
- wytłumaczenie dzieciom, dlaczego będą malowały tylko jabłka i gruszki.
- posłuchajcie krótkiego wiersza pt.: „ Owoce”

„ Spadła gruszka do fartuszka,
a za gruszką dwa jabłuszka.
A śliweczka spaść nie chciała,
była jeszcze niedojrzała”.

- ile owoców spadło? 1 gruszka, 2 jabłka.
- a ile owoców było niedojrzałych i jaki to był owoc? Śliwka.
My dziś też będziemy ozdabiali owoce, które w wierszyku były dojrzałe, czyli jabłka i gruszki. Przy ozdabianiu zastanówcie się, jakiego koloru one są. A teraz każdy wylosuje z koperty jabłko lub gruszkę. Na tablicy zawieszam wam przykładową pracę wykonaną tą techniką przeze mnie.

6. Wykonywanie pracy plastycznej na określony i omówiony temat
- czynności organizacyjne
- pomoc prowadzącej w razie potrzeby
- podpisanie prac
- wystawka prac w wyznaczonym miejscu
- wybranie najładniejszych prac i podarowanie Panu Dyrektorowi.

7. Konkurs: „ Zaczarowana koperta”
W zaczarowanej kopercie znajdują się sylwety owoców i warzyw z piosenki. Nauczycielka na tablicy pisze: chłopcy, dziewczynki, a następnie wpisuje punkty za każdą prawidłowo podaną odpowiedź warzywa lub owocu. Wychowawca wyznacza na przemian raz chłopca, raz dziewczynkę. W zabawie konkursowej biorą udział wszystkie dzieci. Rozstrzygnięcie konkursu z nagrodami.

8. Zakończenie zajęć:
Wszystkim serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszych zajęciach, a w nagrodę każdy z was otrzyma- jabłuszko do zjedzenia, oczywiście umyte. Czy wolno jeść owoce bez mycia? „ Nie wolno, gdyż na brudnych owocach mieszkają zarazki, bakterie, które my zjadamy, a potem chorujemy”.
„ Jedz owoce i jarzynki, w nich mieszkają witaminki.
Kto je sobie lekceważy, musi chodzić do lekarzy”.

Opracowała: Sylwia Micor

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.