X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33203
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Doskonalenie umiejętności językowych i komunikacyjnych - Jakie tajemnice kryją powiedzonka? Scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Anna Remsak

Scenariusz indywidualnych zajęć rewalidacyjnych
(xxxxxx, klasa VI ) –uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
TEMAT: Doskonalenie umiejętności językowych i komunikacyjnych
– Jakie tajemnice kryją powiedzonka?
Cel główny:
doskonalenie umiejętności językowych, wpływających na społeczne funkcjonowanie
Cele operacyjne:
Uczeń:
- zna wybrane związki frazeologiczne obecne w życiu codziennym i rozumie ich przenośne znaczenie,
- potrafi zilustrować pozawerbalnie wybrane idiomy,
- rozumie kontekst sytuacyjny poznanych frazeologizmów,
- poprawnie dobiera elementy rozsypanki,
- rozumie, że idiomów nie należy traktować dosłownie,
- wie, na czym polega żart sytuacyjny w zaprezentowanych fragmentach serialu komediowego „Rodzinka.pl”, wskazuje użyte tu związki frazeologiczne i ich znaczenia

Cele rewalidacyjne:
- kształcenie umiejętności koncentracji i uważnego słuchania,
- uczenie rozumienia znaczeń niedosłownych,
- budzenie motywacji do poszerzania wiedzy na temat otaczającego świata,

- motywowanie do działanie w sytuacji zadaniowej,
- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
- rozwijanie sprawności językowej,
- wzbogacenie słownictwa ucznia,
Metody: oglądowa, problemowa, praktycznego działania, podająca, pogadanka heurystyczna, zabawowa
Formy pracy: indywidualna
Środki dydaktyczne: karty pracy, pomoce do kalamburów, pliki z serialem komediowym


Przebieg zajęć:
Wstęp:
-wyjaśnienie, co będzie tematem lekcji (powiedzenia i związki wyrazowe, których nie powinniśmy traktować dosłownie);
- podanie własnych przykładów frazeologizmów;
- wyjaśnienie, dlaczego rozumienie znaczenia związków frazeologicznych jest konieczne w sytuacjach komunikacyjnych;
Część właściwa:
Wspólne wykonywanie zadań:
Zadanie 1
Rozsypanka słowno – obrazkowa
idiom – obrazek (dosłowny) – prawdziwe znaczenie
(wykorzystałam pliki graficzne – obrazki znalezione w internecie, np.: mieć złamane serce, walczyć z wiatrakami, mieć dwie lewe ręce, mieć węża w kieszeni, wiercić komuś dziurę w brzuchu...)
Zadanie 2
Dobieranka:
łączenie ze sobą przysłów w logiczną całość i ich objaśnianie
gdy kota nie ma tego Jan nie będzie umiał
lepszy wróbel w garści myszy harcuj?

kruk krukowi niż gołąb na dachu
gdyby kózka nie skakała, oka nie wykole
jedna jaskółka to by nóżki nie złamała
czego Jaś się nie nauczy, przed zachodem słońca
nie chwal dnia wiosny nie czyni

Zadanie 3
Zabawa w kalambury – pokazywanie/rysowanie frazeologizmów, objaśnianie znaczeń odgadniętych haseł
Zadanie 4
Oglądanie fragmentów serialu „Rodzinka pl.” – objaśnianie żartu sytuacyjnego, wskazywanie frazeologizmów w wypowiedziach aktorów.
Podsumowanie:
Uczeń dokonuje oceny zajęć (zajęcia podobały się/ nie podobały się, ponieważ........)
i wymienia kilka frazeologizmów zapamiętanych podczas lekcji.

Opracowała :
Anna Remsak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.