X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33148
Przesłano:
Dział: Logopedia

Powolny jak ślimak. Scenariusz zajęć logopedycznych

Opracowała: mgr Renata Stachowicz
Nauczyciel w
Przedszkolu Miejskim nr 6
W Mielcu

Scenariusz zajęć logopedycznych przeznaczony do realizacji
wśród dzieci 5 i 6 letnich

Temat zajęć: „ Powolny jak ślimak”
Cel główny: Wywołanie głoski Ś i utrwalenie jej w sylabach, wyrazach i zdaniach.
Cele szczegółowe:
1.Usprawnienie narządów artykulacji głównie języka.
2.Zwiększenie ruchomości narządów mowy.
3.rozwijanie prawidłowego toru oddechowego.
4.Wzbogacenie słownika dziecka.
5.Zapoznanie się z prawidłową wymową głoską ś.
6.Rozwijanie percepcji słuchowej.
Pomoce dydaktyczne:
Dowolna muzyka, narysowany domek, karty bigo, kartoniki z sylabami, klej, rysunek ślimaka, obrazki.
Formy pracy:
Indywidualna i grupowa.

Przebieg zajęć:
1.Zabawa słowno – ruchowa „ Ślimak” w trakcie muzyki uczestnicy poruszają się powoli jak ślimaki, gdy muzyka milknie to zastygają bez ruchu. Zabawę należy kilkakrotnie powtórzyć.
2.Zabawa artykulacyjna – głoska I.
Logopeda opowiada dzieciom historyjkę. Prosi je, aby we wskazanym miejscu powtarzały demonstrowane przez niego dźwięki i ilustrowały je przy pomocy gestu.
Głoska „ I ” wybrała się do sklepu z zabawkami. Najpierw szła piechotą ( dzieci rytmicznie wymawiają i i i ). Gdy zbliżała się do przystanku, zauważyła nadjeżdżający autobus, więc zaczęła biec ( szybko i rytmicznie wymawiają głoskę i i i ). Parę minut jechała autobusem ( uczestnicy wymawiają w sposób ciągły iiii). Wysiadła tuz przed sklepem z zabawkami. W sklepie zobaczyła pięknego kota ( układają język w koci grzbiet, czubek języka opierając o dolne zęby, wysklepiając grzbiet języka), jednak bardziej spodobał się jej wielki pluszowy ślimak. Postanowiła, że poprosi mamę o taki prezent. Roześmiała się radośnie, kiedy miła pani ekspedientka poczęstowała ją cukierkiem ( naśladują ssanie cukierka).
Głoska Ś – zaokrąglenie warg i ściągnięcie kącików ust, wysklepienie grzbietu języka.
3. Zabawa artykulacyjna „ Ślimak” – dzieci otrzymują kartkę z narysowanym ślimakiem i zadaniem dziecka jest najpierw wybrzmiewanie głoski i, a potem ś. Dzieci wodzą palcem po ślimaku.
4.Zabawa słuchowo – artykulacyjna „ Poszukiwanie głoski”
Logopeda rozdaje dzieciom obrazki zawierające w nazwie głoskę ś. Układa szablony z oznaczeniem jej pozycji w wyrazie ( ś – nagłos, ś – śródgłos, ś – wygłos). Wyjaśnia co oznaczają. Prosi, aby każde dziecko określiło pozycję głoski ś w nazwie swojego obrazka i położyło przy odpowiednim szablonie. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania.
5. Ćwiczenie spostrzegania wzrokowego połączone z utrwaleniem głoski ś w sylabach „ Bingo z ś”.
Dziecko otrzymują kartę pracy z głoską ś. Kartka formatu A4 podzielona jest na kilka kwadratów na których napisane są sylaby z ś np. śa, śe śu, śo, oś. Dziecko powtarza za logopedą wypisane sylaby i szuka wśród dodatkowych kartoników takiej samej sylaby, jak znajdzie przykleja na jej miejscu.
6.Zabawa artykulacyjna „ Domek śa”.
Dziecko otrzymuje narysowany domek w którym ukryły się sylaby ś, śo, śe i inne. Zadaniem dziecka jest je odszukać i wypowiedzieć na głos.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.