X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33102
Przesłano:

Regulamin konkursu "Wariacje z ziemniaka"

Regulamin konkursu szkolnego
WARIACJE Z ZIEMNIAKA

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs WARIACJE Z ZIEMNIAKA.
2. Organizatorami Konkursu są nauczyciele zajęć praktycznych Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Grudziądzu.
Osoby odpowiedzialne: Beata Cwalina, Justyna Wydrych, Beata Wiklińska
3. I etap konkursu odbędzie się dnia 23 listopada 2016 roku o godzinie 12.15
4. II etap konkurs odbędzie się 1 grudnia 2016 roku w pracowni zajęć praktycznych nr 4, trwać będzie od godziny do godziny 8.45 do godziny 11.00

CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest:
1. Wyłonienie uczniów o dużych zdolnościach kulinarnych.
2. Budzenie i rozwijanie motywacji do kształcenia i doskonalenia zawodowego.
3. Konfrontacja własnych możliwości i osiągnięć z innymi uczestnikami konkursu.
4. Wyłonienie uczniów najlepszych w zakresie praktyki oraz w zakresie planowania.

UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klasa Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych.
2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie którzy do dnia 23 listopada 2016 r do godziny 12:15, dostarczą recepturę składającą się z wykazu potrzebnych surowców, techniki wykonania oraz listy sprzętu potrzebnego do wykonania dania z ziemniaka. Wyżej wymienione osoby biorą udział w I etapie konkursu.
3. Receptura powinna być przygotowana na 2 porcje potrawy.
4. Receptury nie mogą być podpisane imieniem i nazwiskiem, tylko oznaczone w sposób wiadomy dla uczestnika konkursu (pseudonim, inicjały ...)
5. Recepturę należy dostarczyć do pani Beaty Wiklińskiej lub do pani Justyny Wydrych.
6. Komisja w składzie: Beata Cwalina, Beata Wiklińska i Justyna Wydrych wybiorą trzy najciekawsze receptury które przejdą do II etapu konkursu.
7. Uczestnicy II etapu konkursu zobowiązani są do przygotowania, zaprezentowania i poddania ocenie komisji konkursowej zgłoszonej receptury na potrawę z ziemniaka.

PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs będzie przebiegał w II etapach:
a. I etap - 3 najciekawsze receptury zostaną wyłonione do kolejnego etapu. Uczniowie zakwalifikowani do finału (II etapu) zostaną powiadomione o tym fakcie 23 listopada 2016 roku o godzinie 12:15 w stołówce Warsztatów Szkolnych przez osoby organizujące konkurs.
Podczas tego etapu oceniane będą:
Estetyka wykonania receptury,
Nazwa potrawy,
Zamieszczenie w recepturze informacji o ilości surowców (na dwie porcje), potrzebnym sprzęcie i technikach wykonania potrawy.
Pomysłowość.
Walory organoleptyczne
II etap - finał konkursu:
finał konkursu odbędzie się 1. XII. 2016 roku w pracowni zajęć praktycznych nr 4 ZSGH w godzinach 8.45 do 11.00.
podczas finału nastąpi prezentacja zgłoszonych receptur na danie z ziemniaka. Zgodnie z kartą oceny (w załączniku) punkty przyznawane będą za:
Strój ochronny i woreczek czystości,
Przestrzeganie zasad higieny,
Dobór sprzętu i surowców zgodnie z recepturą,
Tempo pracy,
Efekt końcowy,
Wykonanie dekoracji i sposób podania.

REGUŁY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Każde stanowisko konkursowe wyposażone zostanie przez organizatora w sprzęt potrzebny do wykonania zadania.
2. Organizator zapewnia dla każdej z ekip następujące produkty: ziemniaki, mąkę, mąkę ziemniaczaną, olej, cebulę, marchew, majonez, nać pietruszki, koperek, w ilości zgłoszonej w recepturze oraz podstawowe przyprawy (sól i pieprz).
3. Ekipy przygotowują danie z ziemniaka wg receptury zgłoszonej w I etapie konkursu.
4. Potrawa oceniana będzie przez członków komisji konkursowej powołanej przez organizatorów.
5. Czas na przygotowanie dania z ziemniaka wynosi maksymalnie 120 minut.
6. Uczestnicy II etapu konkursu są zobowiązani przygotować wizytówki z imieniem i nazwiskiem, nazwą potrawy oraz klasą.
7. Uczestnicy II etapu konkursu zobowiązani są do stawienia się do stołówki szkolnej o godzinie 8.45 dnia 1 grudnia 2016 roku w celu zapoznania się z instrukcjami dotyczącymi przebiegu konkursu.
8. Uczniowie powinni być wyposażeni w strój ochronny oraz woreczek czystości.
9. Rozpoczęcie przygotowania konkursowych dań nastąpi po zapoznaniu uczestników z instrukcjami oraz regulaminem przebiegu konkursu.
10. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się bezpośrednio po wykonaniu dań z ziemniaka.

NAGRODY

1. Dla każdego uczestnika II etapu konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje o uczestnikach, nagrodzonych i ich „wariacjach z ziemniaka” zostaną umieszczone na stronie internetowej ZSGH oraz na tablicach informacyjnych.
2. Komisja konkursowa II etapu zostanie powołana przez organizatorów konkursu bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.