X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32950
Przesłano:
Dział: Języki obce

Mein Alltag - scenariusz lekcji z języka niemieckiego

Temat: Mein Alltag- moja codzienność

Klasa: II gimnazjum

Powiązanie z wcześniejszą lekcją:
- Podawanie godzin
- Tworzenie zdań oznajmujących oraz pytających

Cele lekcji:
- Uczeń zna zwroty określające przebieg dnia
- Uczeń poprawnie rozwiązuje zadania z wykorzystaniem tekstu słuchanego
- Uczeń potrafi powiedzieć o której godzinie wstaje i jakie czynności wykonuje podczas dnia
- Uczeń tworzy zdanie oznajmujące oraz pytające z wykorzystaniem poznanego słownictwa

Cele sformułowane w języku ucznia:
- Na dzisiejszej lekcji powtórzę sposób podawania godzin
- Poznam nazwy określające przebieg dnia
- Nauczę się odpowiadać na pytanie o której dzisiaj wstałem
- Nauczę się tworzyć zdania oznajmujące i pytające z nowo poznanym słownictwem

Co uczniowie będą potrafili po lekcji:
Uczniowie poprawnie wykorzystują w wypowiedziach ustnych i pisemnych przerobione na lekcji zagadnienia.

Formy i metody pracy:
Formy: praca z całą klasą, praca indywidualna, praca w parach oraz grupach
Metody: metoda eksponująca- prezentacja nowego materiału przy użyciu tablicy interaktywnej, metody aktywizujące- odgrywanie ról (kalambury), gry językowe (memory)

Materiały i pomoce dydaktyczne:
- książka Magnet Smart 2
- płyta CD podręcznika Magnet Smart 2
- memory
- zegar
- hasła do kalamburów

Przebieg lekcji (metody i aktywności):

- Faza wstępna lekcji (4min.)
Nauczyciel wita uczniów, sprawdza obecność oraz zadanie domowe.

- Faza powtórzeniowa (4min)
Uczniowie powtarzają słownictwo poznane na poprzedniej lekcji- podawanie godzin (z wykorzystaniem zegara)

- Faza wprowadzająca do nowego tematu (3 min.)
Wybrany przez nauczyciela uczeń zapisuje datę w języku niemieckim na tablicy.
Nauczyciel zapisuje temat lekcji.
Uczniowie próbują przetłumaczyć temat na język polski.

- Wyjaśnienie nowych zagadnień (5 min.)
Na tablicy interaktywnej zostają wyświetlone obrazki wraz z podpisami w języku niemieckim określające czynności dnia codziennego.
Uczniowie na podstawie obrazków tłumaczą znaczenie nowego słownictwa, które następnie zostaje chóralnie powtórzone przez całą klasę za nauczycielem oraz zapisane do zeszytów.

- Ćwiczenia (13 min.)
1. Uczniowie słuchają audycji radiowej oraz dopasowują wypowiedzi podanych osób do zdjęć. Następnie zadanie zostaje wspólnie sprawdzone.
2. Uczniowie słuchają nagrania oraz zapisują w zeszycie o której godzinie wstają podane osoby. Zadanie zostaje wspólnie sprawdzone.
3. Nauczyciel zapisuje na tablicy pytanie: O której wstajesz w poniedziałek, wtorek oraz sobotę. Uczniowie tworzą odpowiedzi, następnie ćwiczą w parach zadawanie pytania i udzielanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

- Faza utrwalająca (14)
1. Kalambury- uczniowie podchodzą do tablicy i muszą przy pomocy gestów pokazać daną czynność z życia codziennego. Pozostali uczniowie muszą nazwać czynność w języku niemieckim.
2. Memory- uczniowie w małych grupach (3,4 osobowych) grają w memory do poznanych na lekcji zwrotów.

-Faza końcowa (2min):
Nauczyciel zapisuje zadanie domowe na tablicy (zeszyt ćwiczeń str.18 ćw. 10,11), nagradza plusami najbardziej aktywnych uczniów oraz żegna się z klasą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.