X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32902
Przesłano:
Dział: Języki obce

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego "Little Europeans"

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Matki Teresy z Kalkuty
w Tychach

Innowacja pedagogiczna

" Little Europeans"

do realizacji na lekcjach języka angielskiego
na II etapie kształcenia
w II półroczu roku szkolnego 2015/2016
oraz w I półroczu roku szkolnego 2016/2017

Autorzy:
mgr Katarzyna Turczynowicz
Edyta Szulik

1. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. nr 56, poz. 506, z późn. zm.).

2. Założenia ogólne

Innowacja Little Europeans powstała w związku z chęcią przygotowania uczniów do efektywnego funkcjonowania w obecnych realiach. Dzięki wstąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej staliśmy się jeszcze bardziej obywatelami Europy. Mieszkańcy państw członkowskich Unii Europejskiej dość swobodnie mogą podróżować po Europie, co za tym idzie coraz częściej spotykamy się z koniecznością komunikowania się w języku angielskim, nie tylko za granicą ale także na polskich ulicach.
Głównym założeniem niniejszej innowacji jest podniesienie kompetencji językowych uczniów klas piątych, co umożliwi im skuteczną komunikację w języku angielskim. Uczniowie będą lepiej przygotowani do zetknięcia się z językiem angielskim w autentycznych sytuacjach życia codziennego. Będą sukcesywnie utrwalali poznane już zagadnienia, rozwiną swoje umiejętności, poszerzą zakres wiedzy. Nabędą niezbędną do efektywnego komunikowania się w języku obcym pewność siebie, wiary we własne możliwości oraz umiejętność współpracy w grupie.
Uczniowie rozwiną także postawę tolerancji wobec innych kultur poprzez realizowanie wspólnych projektów z zagranicznymi partnerami. Dostrzegą ważność integracji europejskiej. Poznają elementy kultury Wielkiej Brytanii, a porównanie ich do tradycji polskich pozwoli uczniom na ukształtowanie świadomości własnego dziedzictwa kulturowego.

3. Opis innowacji

Rodzaj innowacji – metodyczna
Zakres innowacji – grupa około 10 uczniów klas piątych
Termin realizacji – II półrocze roku szkolnego 2015/2016 oraz I półrocze roku szkolnego
2016/2017
Liczba godzin tygodniowo – 1 godzina tygodniowo (około 35 godzin)

4. Cele ogólne:

• doskonalenie kompetencji językowych we wszystkich obszarach ze szczególnym naciskiem na mówienie, rozumienie tekstów czytanych i słuchanych,
• zastosowanie posiadanej wiedzy teoretycznej w praktycznych sytuacjach językowych,
• eliminowanie barier komunikacyjnych,
• budowanie świadomości własnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznanie kultury Wielkiej Brytanii oraz porównywanie jej z kulturą Polski,
• kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur,
• rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
• wdrażanie do samodzielnego uczenia się języka obcego,
• doskonalenie umiejętności pracy w grupie (praca metodą projektów),
• kształtowanie pewności siebie, poczucia własnej wartości.

5. Cele szczegółowe:

• skuteczne używanie języka angielskiego podczas tzw. scenek sytuacyjnych odzwierciedlających rozmowy z życia codziennego,
• poznanie elementów kultury Wielkiej Brytanii,
• zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice między Wielką Brytanią a Polską,
• korzystanie z zasobów Internetu w celu wyszukiwania informacji o Wielkiej Brytanii,
• ćwiczenie umiejętności korzystania z programów multimedialnych ( nazwy ) tworzenie prezentacji multimedialnych porównujących kulturę Polski i Wielkiej Brytanii
• korzystanie z materiałów w języku angielskim,
• przygotowanie uczniów do udziału w konkursach z języka angielskiego (konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii, Olimpus, Multitest, EdiPanda, the Bat Kid)
• tworzenie własnego Portfolio językowego.

6. Bloki tematyczne

I. Komunikacja :
• scenki sytuacyjne ( restauracja, sklep, lekarz, poczta, kino, itp. )
• krótkie wypowiedzi pisemne ( e-mail, pocztówka, list, ogłoszenie, itp. )
• oglądanie krótkich filmików w języku angielskim prezentujących sytuacje życia codziennego,
• czytanie krótkich tekstów użytkowych i autentycznych ( e-mail, ogłoszenie, życzenia, opisy ),
• przygotowanie przedstawienia w języku angielskim, nauka piosenek,
• prezentacje dotyczące polskich tradycji.

II. Kultura Wielkiej Brytanii :
• symbole krajów składowych,
• rodzina królewska,
• zabytki,
• sławni ludzie,
• święta,
• Londyn,
• literatura brytyjska,
• jedzenie,
• muzyka.

7. Metody i formy pracy

Metody :
• burza mózgów,
• drama,
• metoda projektu,
• śnieżna kula,
• słowa skojarzenia,
• TPR,
• metoda audiolingwalna,
• metoda komunikacyjna.

Formy:
• zespołowa,
• grupowa,
• indywidualna.

8. Spodziewane osiągnięcia ucznia:

• poprawnie komunikuje się w języku angielskim w sytuacjach życia codziennego,
• dostrzega ważność posiadania umiejętności komunikowania się w języku obcym,
• skutecznie współpracuje z rówieśnikami,
• bierze odpowiedzialność za swój własny proces uczenia się,
• posiada wiedzę dotyczącą podstawowych elementów kultury Wielkiej Brytanii,
• wykazuje postawę tolerancji w stosunku do obywateli innych państw,
• posiada umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi,
• teczka prac własnych ( portfolio językowe ).

9. Materiały dydaktyczne:

a) literatura:
• "Britain", James O'Driscoll
• "United Kingdom at a Glance", Roman Ociepa
• "An Illustrated History of Britain", David McDowall
• "Britain Explored", Paul Harvey, Rhodri Jones
• "Spotlight on Britain", Susan Sheerin, Jonathan Seath, Gillian White
• "The College Anthology of English Literature", Zygmunt Mazur, Teresa Bela
• "Spokojnie to tylko Wielka Brytania" Przewodnik po różnicach kulturowych, Terry Tan
• "Top 10 Londyn", Roger Williams
• "In and Around London", Gavan Naden, Max Riddington
• "Słownik angielsko - polski/polsko - angielski + rozmówki", Anna Strzeszewska, Justyna Nojszewska, Agnieszka Bernacka, Radosław Motyliński
• dostępne na rynku wydawniczym podręczniki do nauki języka angielskiego na II etapie kształcenia,
b) mapa świata, mapa Europy, mapa Wielkiej Brytanii,
c) teksty i nagrania autentyczne,
d) materiały dydaktyczne dostępne na stronach internetowych,
e) słowniki.

10. Rozwijanie sprawności językowych

W zakresie mówienia:
• odgrywanie scenek sytuacyjnych ( drama ),
• poprawne reagowanie na polecenia nauczyciela,
• systematyczne ćwiczenie poprawnej wymowy i intonacji,
• powtarzanie chóralne i indywidualne,
• swobodne wypowiedzi uczniów na bliskie im tematy.

W zakresie słuchania:
• ćwiczenie umiejętności rozumienia poleceń nauczyciela wydawanych w języku angielskim,
• słuchanie piosenek, krótkich filmów, tekstów autentycznych,
• ćwiczenie umiejętności rozumienia kontekstu, wybieranie ogólnych i szczegółowych informacji,
• osłuchanie się z dźwiękami i intonacją języka angielskiego.

W zakresie czytania:
• czytanie tekstów użytkowych i literackich,
• rozwijanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem,
• wyodrębnianie z tekstu kluczowych informacji ogólnych i szczegółowych,
• doskonalenie umiejętności głośnego czytania,
• ćwiczenie umiejętności rozpoznawania formy graficznej wyrazów ( różnica między zapisem a wymową ).

W zakresie pisania:
• pisanie tekstów użytkowych, e-maili, listów,
• tworzenie prezentacji multimedialnych,
• korespondencja z rówieśnikami z innych państw,
• tworzenie projektów w formie papierowej.

11. Ewaluacja

• obserwacja,
• ankiety dla uczniów i rodziców,
• analiza wytworów dzieci.

12. Wytwory pracy uczniów:

• prezentacje multimedialne,
• projekty i plakaty prezentowane na wystawkach,
• nagrania prezentujące uczniów odgrywających krótkie scenki sytuacyjne umieszczone na stronie internetowej szkoły,
• współtworzenie przez uczniów zakładki "język angielski" na stronie internetowej szkoły,
• przedstawienie w języku angielskim,
• udział w konkursach.

13. Źródła finansowania

Innowacja będzie realizowana bezpłatnie, a udział uczniów w zajęciach będzie dobrowolny.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.