X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32882
Przesłano:
Dział: Języki obce

Regulamin Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego

Regulamin Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego
Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego.
2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile, którzy wcześniej zgłosili chęć wzięcia udziału w Konkursie nauczycielowi języka angielskiego.

Cele konkursu

3. Celem konkursu jest promowanie języka angielskiego oraz zachęcenie uczniów do poszerzania swojej wiedzy.

Komisja Konkursowa

4. Nad przebiegiem konkursu oraz wyłonieniem zwycięzcy czuwa komisja składająca się z nauczycieli języka angielskiego oraz wicedyrektora szkoły.
5. Przewodniczącym komisji jest ..................
6. W sytuacjach nieujętych w regulaminie, we wszystkich kwestiach głos decydujący ma przewodniczący komisji.

Przebieg Konkursu oraz Wyłanianie Zwycięzcy

7. Konkurs odbywa się w szkole.
8. O dokładnym miejscu i czasie Konkursu uczniowie zostaną poinformowani poprzez ogłoszenie na stronie internetowej szkoły oraz podczas lekcji przez nauczyciela języka angielskiego.
9. Uczniowie biorący udział w Konkursie są zwolnienia z lekcji.
10. Zwycięzcom konkursu zostaje uczeń, który zdobył najwięcej punktów.
11. W przypadku, gdy kilka osób zdobędzie jednakową ilość punktów komisja może przeprowadzić dogrywkę lub przyznać nagrody ex aequo.
12. O wynikach konkursu uczniowie zostaną poinformowani w ciągu dwóch tygodni.
13. Wyniki zostają opublikowane na szkolnej stronie internetowej.
14. Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym zakończeniu roku szkolnego.
15. W przypadku małego zainteresowania konkursem, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu lub niewyłonienia zwycięzców.
Organizatorzy:
......................................
......................................
......................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.