X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32877
Przesłano:

Zajęcia świąteczne - scenariusz lekcji muzyki w klasie VI

Scenariusz lekcji muzyki
w klasie VI

Uczniowie:
uczniowie niesłyszący w normie intelektualnej
1 uczeń niesłyszący z upośledzeniem w stopniu lekkim
1 uczeń z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym

Temat:

Data: 20.XII. 2016 r. (wtorek)
Godzina: 5 godzina lekcyjna

Cele:
słuchanie polskich kolęd
granie na instrumentach kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”
poznanie tekstu kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”

Cele operacyjne:

Uczeń:
wie co to jest kolęda
wie kiedy i gdzie śpiewa się kolędy
potrafi zagrać kolędę wspólnie z innymi uczniami i nauczycielem na instrumentach Carla Orffa
potrafi wymienić tytuły najpopularniejszych polskich kolęd
umie uporządkować kolejność zwrotek w kolędzie omawianej na lekcji
potrafi wpisać brakujące słowa kolędy

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym:

potrafi pokolorować choinkę, ozdobę choinkow?

umie podpisać po śladzie swoje prace
muzykuje z pozostałymi uczniami.

Formy pracy:
indywidualna
zespołowa
grupowa

Metody pracy:
pokaz
rozwiązanie krzyżówki
praktycznego działania – granie na instrumentach.
słowna wspomagana językiem migowym
praca z tekstem

Z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym:
manualna – kolorowanka
praktycznego działania – gra na instrumencie
pisanie po śladzie

Środki dydaktyczne:
tekst kolędy
krzyżówka do rozwiązania
tablica, kreda
instrumenty z zestawu instrumentów Carla Orffa
klej
płyta CD z nagraniami kolęd, odtwarzacz
karta pracy – kolorowanka „Świąteczna bombka”
karta pracy – kolorowanka choinka

karta pracy – tekst kolędy z wolnymi miejscami (lukami w tekście o
uzupełnienia)
etykiety
Rozpisana kolęda na dzwonki (każdy dźwięk innego koloru odpowiadający kolorowi płytki metalowej instrumentu)

Przebieg lekcji:

I. Część wstępna
Uczniowie wchodzą do klasy, siadają w ławkach
Nauczyciel wita się z dziećmi.
Sprawdzenie obecności.
Rozdanie kart pracy z krzyżówką. Rozwiązywanie krzyżówki przez dzieci. W razie potrzeby nauczyciel pomaga stosując metodę werbalną i etykiety
Hasłem krzyżówki jest „ KOLĘDA”
Przedstawienie tematu lekcji i zapisanie go na tablicy. (Temat lekcji jest związany z hasłem krzyżówki). Uczymy się kolędy"Pójdźmy wszyscy do stajenki"
Uczniowie wpisują temat do zeszytu.

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym otrzymuje kartę pracy do kolorowania.
Po wykonaniu pracy podpisuje wykonaną pracę ( po śladzie).

II. Część główna.

Nauczyciel prowadzi z uczniami pogadankę na temat kolęd

- Co to jest kolęda?
Uczniowie (z pomocą nauczyciela odpowiadają, że jest to pieśń bożonarodzeniowa.
- Kiedy śpiewa się kolędy.
( W czasie Wigilii, Świąt Bożego Narodzenia, aż do Święta Chrztu Pańskiego - niedziela po święcie Trzech Króli
- O czym są kolędy?
(O narodzeniu Jezusa w Betlejem)
* Nauczyciel rozdaje tekst kolędy (Pójdźmy wszyscy do stajenki) oraz
wywiesza tekst na tablicy
Wspólnie czytają.
* Nauczyciel zaprasza uczniów do wysłuchania kolędy i ewentualnie jej
śpiewania.
* Rozdaje dzieciom kartę pracy oraz cztery zwrotki kolędy (każda
oddzielnie, pomieszane).
- Zaprasza dzieci do przyklejenia na karcie w kolejności wszystkie
zwrotki
- prosi o napisanie tytułu kolędy
* Każde dziecko otrzymuje dzwonki.
Nauczyciel wywiesza na tablicy rozpisaną kolędę (każde uderzenie pałeczką jest oznaczone kolorowym prostokątem. Kolory są takie same jak blaszki dzwonków.
Uczniowie najpierw ćwiczą.
Każde dziecko gra pojedynczo, następnie wszyscy razem.
* Uczniowie odstawiają dzwonki. Otrzymują kartę pracy z kolędą.
W tekście kolęd są luki. Uczeń wpisuje w wolne miejsce brakujący wyraz. (brakujące wyrazy znajdują się w ramce , można z nich korzystać).

Dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym wręcza kolejną kartę do kolorowania i podpisania.
Uczeń koloruje Choinkę i po śladzie podpisuje swój obrazek.

III. Część podsumowująca.

1. Nauczyciel zadaje pytania, uczniowie odpowiadają.
Jaką kolędę dzisiaj graliśmy na lekcji muzyki?
Jaka ryba jest na wigilijnym stole?
Gdzie śpiewa się kolędy.
2. Dziękuje uczniom za udział w zajęciach.
3. Zadaje pracę domową.
Każdy uczeń otrzymuje do domu kolorowankę przedstawiającą choinkę. Ozdoby choinki to nuty różnej wielkości. Zadaniem ucznia jest pokolorować choinkę z nutami. Każda wielkość nutek powinna być innego koloru.
Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym jeśli nie skończył malowania obrazka, kończy go w domu.
4. Dzwonek. Wyjście na przerwę,

Załączniki:

K O L Ę D A

Pójdźmy wszyscy do stajenki

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego.

Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony.

Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy

Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem

___________________________________________________________________

KARTA PRACY

Imię i nazwisko:
Pokoloruj ozdobę choinkową. Podpisz po śladzie BOMBKA.

___________________________________________________________________
Tekst kolędy pocięty na cztery zwrotki.Uczniowie przyklejają do karty pracy w odpowiedniej kolejności.

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego
­_________________________________________________________________

Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony
________________________________________________________________
Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy

____________________________________________________________________

Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem.
_____________________________________________________________________

KARTA PRACY

Imię i nazwisko: _____________________________________________

Przyklej w kolejności wszystkie zwrotki kolędy. Napisz jej tytuł.

I.

II.

III.

IV.
___________________________________________________________________

KARTA PRACY

Imię i nazwisko ........................................

W dwóch zwrotkach kolędy brakuje kilka wyrazów. Przeczytaj i wpisz brakujące wyrazy. Możesz je odszukać w ramce.

Pójdźmy wszyscy do stajenki

Pójdźmy wszyscy do , do Jezusa i Panienki
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Jego
Powitajmy i Maryję Matkę Jego.

Witaj, Jezu , od Patriarchów czekany
Od Proroków ogłoszony, od upragniony
Od Proroków , od narodów upragniony.

Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy

Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem

Ramka, w której znajdują się wyrazy:
Matkę, stajenki, ukochany, Maleńkiego,
narodów, ogłoszony

______________________________________________________________________

KARTA PRACY

Rozwiąż krzyżówkę.
1. Ryba na wigilijnym stole.
2. Wisi na choince.
3. Bal w ostatnim dniu roku.
4. ....... Mikołaj.
5. Rosną w lesie
6. Migocą na choince.

Etykietki do krzyżówki:
KARP, BOMBKA, SYLWESTER, ŚWIĘTY, DRZEWA, LAMPKI

hasło: KOLĘDA

_____________________________________________________________________

Opracowała: Monika Dreger
nauczyciel SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.