X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32823
Przesłano:

"Poznajemy Słońce i planety Układu Słonecznego". Konspekt lekcji przyrody lub geografii

CELE LEKCJI:

Ogólne:

• Poznanie Słońca oraz planet Układu Słonecznego.
• Zastosowanie różnorodnych metod i form pracy na zajęciach szkolnych.

Operacyjne:

Uczeń zna:
• budowę Układu Słonecznego,
• nazwy planet ziemskich i gazowych,
• charakterystyczne cechy Słońca i planet,
• wierszyki ułatwiające zapamiętanie planet wg kolejności.

Uczeń rozumie:

• różnicę między gwiazdą a planetą,,
• na czym polega „teoria geocentryczna” i „teoria heliocentryczna”

Uczeń potrafi:

• wymienić planety w kolejności od Słońca,
• podzielić planety na ziemskie i gazowe,
• wymienić charakterystycznych cechy planet.

FORMY PRACY:

• indywidualna,
• grupowa,
• zespołowa.

METODY:

• Programowane: z użyciem komputera i rzutnika (pokaz slajdów, prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne).
• Praktyczne: wyszukiwanie w atlasie i podręczniku informacji o planetach,
• Eksponujące: prezentacja planet na podstawie zebranych informacji, slajdów i filmów edukacyjnych,
• Aktywizujące: drama, praca wg instrukcji, zadania z luką, porządkowanie planet wg kolejności na tablicy magnetycznej,

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

• komputer, rzutnik multimedialny,prezentacja multimedialna pt. „Polski astronom” do scenki o Mikołaju Koperniku,
film edukacyjny pt. „Poznajemy planety Układu Słonecznego”,
prezentacja multimedialna pt. „ Układ Słoneczny”,
film edukacyjny pt. „Układ Słoneczny ”,
• scenariusz scenki o Mikołaju Koperniku – opracowanie własne,(opublikowana w "Geografii w szkole" nr4/2003)
• zadania z luką,
• tablica magnetyczna z planetami Układu Słonecznego do uporządkowania oraz wierszykami ułatwiającymi zapamiętanie planet wg kolejności od Słońca,
• podręcznik i atlas.


PRZEBIEG LEKCJI:

Faza wprowadzająca:

1. Czynności organizacyjno – porządkowe.
2. Nawiązanie do tematu lekcji : drama pt. „Scenka o Mikołaju Koperniku”, pokaz prezentacji pt.„ Polski astronom”
3. Zapoznanie z tematem i celem lekcji – „Poznajemy Słońce i planety Układu Słonecznego”.

Faza realizacji:

1. Ustalenie definicji „UKŁADU SŁONECZNEGO”:
• Na podstawie informacji z lekcji poprzednich, scenki o Mikołaju Koperniku i jego „teorii heliocentrycznej” ustalenie definicji Układu Słonecznego.
• Ustalenie położenia Układu Słonecznego we Wszechświecie.

2.Omówienie budowy Układu Słonecznego na podstawie slajdu..
Współczesna klasyfikacja Układu Słonecznego: 8 planet, 5 planet karłowatych, 173 satelity naturalne, planetoidy, meteoroidy, komety, pył międzyplanetarny, satelity sztuczne.
Podział planet ze względu na budowę:
• planety zbudowane ze skał „typu ziemskiego”: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars,
• planety zbudowane z gazów tzw. „olbrzymy gazowe”: Jowisz, Saturn, Uran, Neptun

3. Prezentacja Słońca i planet - omówienie charakterystycznych cech.

Film edukacyjny „Planety układu Słonecznego”
• Charakterystyka Słońca ( przez nauczyciela).

Podział uczniów na zespoły. Praca wg instrukcji – wyszukiwanie informacji o wskazanych planetach i uzupełnianie zadań z luką (załącznik nr 1).

Prezentacja planet przez uczniów z wykorzystaniem slajdów przedstawiających planety.
• zespół 1 – Merkury i Wenus,
• zespół 2 ¬ Ziemia i Mars.
• zespół 3 – Jowisz i Saturn,
• zespół 4 - Uran i Neptun

Faza podsumowująca:

1. Obejrzenie filmu edukacyjnego pt. „Układ Słoneczny”
2. Uporządkowanie planet Układu Słonecznego na tablicy magnetycznej wg kolejności od Słońca. Podział na planety ziemskie i gazowe.
3. Zadanie pracy domowej – przygotowanie informacji do drugiej części lekcji o pozostałych ciałach niebieskich wchodzących w skład Układu Słonecznego ( planetach karłowatych, planetoidach, meteoroidach, kometach i innych ciałach niebieskich)
4. Ocena pracy uczniów na lekcji pod kątem aktywności, zaangażowania w pracy oraz poprawności wykonanych zadań.

ZAŁĄCZNIK 1

INSTRUKCJE DLA ZESPOŁÓW:

GRUPA I

Planeta MERKURY
Na podstawie informacji z podręcznika str. 14-15 oraz atlasu odpowiedz na pytania :
• Średnica ...................... .
• Odległość od Słońca ........................................ .
• Czas obiegu wokół Słońca ...................................
• Temperatura waha się od ........................ po stronie nieoświetlonej do ...................... po stronie zwróconej do Słońca.
• Atmosfera........................................ .
• Liczba księżyców ........................................ .

GRUPA II

Planeta WENUS
Na podstawie informacji z podręcznika str. 14-15 oraz atlasu odpowiedz na pytania :
• Średnica ...................... .
• Odległość od Słońca ........................................ .
• Czas obiegu wokół Słońca ...................................... .
• Temperatura na powierzchni ........................................ .
• Atmosfera........................................ .
• Liczba księżyców ........................................ .

GRUPA III

Planeta ZIEMIA
Na podstawie informacji z podręcznika str. 14-15 oraz atlasu odpowiedz na pytania :
• Średnica ...................... .
• Odległość od Słońca ........................................ .
• Czas obiegu wokół Słońca ...................................
• Temperatura na powierzchni od ............................... do .............................. .
• Atmosfera........................................ .
• Liczba księżyców ................... .

GRUPA IV

Planeta MARS
Na podstawie informacji z podręcznika str. 14-15 oraz atlasu odpowiedz na pytania :
• Średnica ...................... .
• Odległość od Słońca ........................................ .
• Czas obiegu wokół Słońca ...................................
• Temperatura na powierzchni od ............................... do .............................. .
• Atmosfera........................................ .
• Liczba księżyców ........................................ .

GRUPA V

Planeta JOWISZ
Na podstawie informacji z podręcznika str. 14-15 oraz atlasu odpowiedz na pytania :
• Średnica ...................... .
• Odległość od Słońca ........................................ .
• Czas obiegu wokół Słońca ...................................
• Temperatura........................................ stałej powierzchni.
• Atmosfera........................................ .
• Liczba księżyców ........................................ .

GRUPA VI

Planeta SATURN
Na podstawie informacji z podręcznika str. 14-15 oraz atlasu odpowiedz na pytania :
• Średnica ...................... .
• Odległość od Słońca ........................................ .
• Czas obiegu wokół Słońca ...................................
• Temperatura ........................................ stałej powierzchni .
• Atmosfera........................................ .
• Posiada liczne ........................................ .
• Liczba księżyców ........................................ .

GRUPA VII

Planeta URAN
Na podstawie informacji z podręcznika str. 14-15 oraz atlasu odpowiedz na pytania :
• Średnica ...................... .
• Odległość od Słońca ........................................ .
• Czas obiegu wokół Słońca ...................................
• Temperatura waha się od ........................................ stałej powierzchni.
• Atmosfera........................................ .
• Liczba księżyców ........................................ .

GRUPA VIII

Planeta NEPTUN
Na podstawie informacji z podręcznika str. 14-15 oraz atlasu odpowiedz na pytania :
• Średnica ...................... .
• Odległość od Słońca ........................................ .
• Czas obiegu wokół Słońca ...................................
• Temperatura waha się od ..................................... . .................................... stałej powierzchni.
• Atmosfera........................................ .
• Liczba księżyców ........................................ .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.